Алыбаева Айгүл Жамятқызы

«6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Алыбаева Айгүл Жамятқызының «Ауылшаруашылық жануарлардың гендерінің экспрессиясын микроРНҚ көмегімен реттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биотехнология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Хансеитова Александра Кабуловна - биология ғылымдарының кандидаты, М.А Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.03.

Серикбаева Асия Демеухановна, биология ғылымдарының докторы, профессор, «Биотехнология және тағам қауіпсіздігі» лабораториясының меңгерушісі, ҚазҰАУ, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03 00 23.

Ғылыми кеңесшілері:

Иващенко Анатолий Тимофеевич – биология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Бернар Файе – PhD, CIRAD профессоры, Монпелье қ., Франция.

Қорғау 2016 жылғы 27 желтоқсанда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 – Биотехнология», «6D061300 – Геоботаника» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, №330 мәжіліс залы.

Басылым күні :  25.11.2016