Кудайкулов Азиз Анарбаевич

«6D060300 – Механика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Кудайкулов Азиз Анарбаевичті «Кеуек орта кеңістігіндегі бір немесе екі фазалы сұйықтың ағынын зерттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация аль-Фараби атындағы ҚазҰУ механика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Мухамбетжанов Салтанбек Талапеденович – ф.-м.ғ.д., профессор, ҚазақҰУ дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.02.05;

Жапбасбаев Узак Каирбекович – т.ғ.д., профессор, ҚБТУ «Мұнай-газ саласындағы технологиялық процестерді математикалық моделдеу» зерхананың меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.02.05.

Ғылыми кеңесшілері:

Калтаев Айдархан ф.-м.ғ.д., профессор, аль-Фараби атындағы ҚазҰУ механика кафедрасының профессоры, Алматы қ., Қазақстан;

Christophe Josserand – PhD, Doctor of Habilitation, Director of research, CNRS and Univ. Pierre and Marie CURIE, Париж, Франция.

Қорғау 2016 жылғы 23 желтоқсанда сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060100 – Математика», «6D060300 – Механика», «6D070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу», «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, КазҰУ, механика-математика факультеті, № 213 аудитория.

Басылым күні :  22.11.2016