Кливенко Алексей Николаевич

6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Алексей Николаевич Кливенконың «Макрокеуекті полиамфолитті криогельдер алу және қасиеттері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимер химиясы мен технологиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Лозинский Владимир Иосифович – химия ғылымдарының докторы, профессор «Ресей ғылым академиясының А.Н. Несмеянов атындағы Элементорганикалық қосылыстар институты» ФМҚҒМ (био)полимерлер криохимиясы зертханасының меңгерушісі, мамандығы 02.00.06 – жоғары молекулалық қосылыстар химиясы;

Сигитов Владимир Борисович – химия ғылымдарының докторы, «Полимерлік материалдар және технолгиялар институты» ЖМ жетекші ғылыми маман, мамандығы 02.00.06 – жоғары молекулалық қосылыстар химиясы.

Ғылыми кеңесшілер:

  1.Мун Григорий Алексеевич – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимер химиясы мен технологиясы кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы.

  2.Vitaliy Khutoryanskiy – PhD, профессор, Рединг Университеті, Рединг қ., Ұлыбритания.

   Қорғау 2016 жылғы 21 желтоқсанда сағат 16.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді, мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

   Қорғау тілі: орыс

   Басылым күні :  19.11.2016