Алимбекова Мадина Амангельдина

«6D030100-Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Алимбекова Мадина Амангельдинанын «Судьялардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру: теориялық және тәжірибелік мәселелері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертациялық жұмыс Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Құқықтану» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Сабикенов Салахиден Нурсариевич- заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі «Сорбонна халықаралық құқық» кафедрасы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Алматы қ., мамандығы «12.00.01-Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдерінің тарихы»; 

Бейсебаева Салтанат Бейсекуловна- заң ғылымдарының кандидаты, доцент, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ., мамандығы «12.00.01-Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдерінің тарихы».

Ғылыми кеңесшілері:

Ибраева Алуа Саламатовна- заң ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Заң» факультеті, «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық» кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан;

Шабан Кайхан- заң ғылымдарының докторы, профессор, Хасан Калйонжу университеті, «Заң» факультетінің деканы, Стамбул қ.,Түркия.

Қорғау тілі: орыс тілінде

Қорғау 2016 жылғы 10 желтоқсанда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 –Құқықтану», «6D030200 – Халықаралық құқық» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультеті, №410 мәжіліс залы.

Басылым күні :  10.11.2016