Нұрлыбаева Айша Нұрлыбаевна

«6D060600 – Химия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Нурлыбаева Айша Нурлыбаевннның «Сольвентсіз бояуларды алуға арналған полимерлі байланыстырғыштар мен реагенттерді жасау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

 Диссертация М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің химия және химиялық технология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер: Иминова Ризвангул Синясулқызы химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технология кафедрасының аға оқытушысы, мамандығы 02.00.06 – жоғарғы молекулалық     қосылыстар.

Абдиев калдибек Жамшаевич, химия ғылымдарының докторы, «КБТУ» АҚ, Химиялық инженерия ғылыми білім беру орталығы, ассоц. профессор, мамандығы 02.00.11 – коллоидтық химия.

Ғылыми кеңесшілері:   1. Сахы Мусылманбек Сахиевич – техника ғылымдарының докторы, М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің химия және химиялық технология кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы.

 2. Эль Сайед Муса Эль Ашмави Негим – PhD, профессор, Вольверхэмптон университеті, Вольверхэмптон қ., Ұлыбритания.

Қорғау 2016 жылғы 14 қыркүйек сағат 14.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060600 – Химия» мамандығы бойынша диссертациялық кеңете өтеді.

Мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория. Қорғау тілі: қазақ.

 

Басылым күні :  15.08.2016