Джолдыбаева Ботагоз Сердалыевна

«6D060700 – Биология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Джолдыбаева Ботагоз Сердалықызының «Triticum aestivum апурин/апиримидинді – эндонуклеаза генін клондау және функционалды сипаттама беру» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің молекулалық биология және генетика кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері: Бисенбаев Амангелді Куанбаевич» – б.ғ.д,, ҚР ҰҒА – ның корр. мүшесі, ҚР БҒМ ШЖҚ «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» РМК ШЖҚ «Биология және биотехнология проблемалары ҒЗИ» ЕМК ШЖҚ директоры, Алматы қ., Қазақстан;

Сапарбаев Мурат Калиевич – PhD, профессор, Густав Русси атындағы онкологиялық орталығының «ДНҚ репарациясы» зертханасының меңгерушісі. Вильжуиф қ., Франция.

Рецензенттер: Лесова Жаниха Туреевна – б.ғ.к, Алматы Технологиялық Университеті «Тағам биотехнологиясы» кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 06.01.05. 

Хакимжанов Айдар Атымтаевич - б.ғ.к,, РМК «М.Ә. Айтхожин атындағы молекулярлық биология және биохимия институты» ҚР БҒМ ҒК, бидай тұқымдастар биохимиясы зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.05.

Қорғау 2016 жылғы 9 қыркүйекте сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 - Биотехнология», «6D061300 - Геоботаника» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, №214 аудитория.

Басылым күні :  05.08.2016