Дюсембина Гулсамал Ерболовна

6D020500 – Филология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Дюсембина Гулсамал Ерболовнаның «Мерзімді баспасөздегі ғаламның аксиологиялық бейнесі (саяси мәтіндер негізінде)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Филология институтының жалпы тіл білімі кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Есенова Қалбике Өмірбайқызы – филол.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ профессоры, Абай атындағы ҚазҰПУ, Филология институты, жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі.

Figen Guner Dilek – PhD доктор, қауымдастырылған профессор, Гази университеті, Түркия.

Рецензенттер:

Манкеева Жамал Айтқалиқызы – филол.ғ.д., профессор, ҚР БжҒМ ҒК РМҚК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білі институтының лексикология бөлімінің меңгерушісі, мамандығы 10.02.06 – түркі тілдері.

Мажитаева Шара – филол.ғ.д., профессор, Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, мамандығы 10.02.02 – қазақ тілі.

Қорғау 2016 жылы 26 тамыз, сағат 10.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы диссертациялық кеңесінде 6D020500 – Филология мамандығы бойынша келесі мекенжайда өтеді: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, Т.Қожекеев ат. акт залы, №230 - аудитория.

Қорғау тілі – қазақ.

Басылым күні :  27.07.2016