Ибраимов Маргулан Касенович

«6D072300-Техникалық физика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ибраимов Маргулан Касеновичтің «Кеуекті және жіптәріздес наноөлшемді кремнийдің электрофизикалық және тербелістік қасиеттері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.  

Диссертация әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультетінің жылу физикасы және техникалық физика кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Жанабаев Зейнулла Жанабаевич – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Michael Shur – PhD доктор, профессор, Ренсселер политехникалық институты, Трой қ., Нью-Йорк штаты, АҚШ.

Рецензенттері:

Токмолдин Серекбол Жарылгапович – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ЖШС «Физика-техникалық институты», мамандығы 01.04.07;

Васильев Иван Вениаминович – физика-математика ғылымдарының кандидаты, ЖШС АКТБ «Гранит» бас директорының ғылым жөнінде орынбасары, мамандығы 25.00.29;01.04.03. 

Қорғау 2016 жылғы 17 маусым сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060400-Физика», «6D060500-Ядролық физика», «6D072300-Техникалық физика», «6D071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», «6D071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», «6D061100-Физика және астрономия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, физика-техникалық факультеті, № 330 аудитория.

Қорғау орыс тілінде өтеді.

Басылым күні :  04.07.2016