Молдабеков Жандос Абдыканович

«6D060400-Физика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Молдабеков Жандос Абдыкановичтің «Эффективті әсерлесу потенциалдары және идеалдыемес плазманың физикалық қасиеттері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.  

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті плазма физикасы және компьютерлік физика кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Рамазанов Тлеккабул Сабитович - ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Бонитц Михаель - ғылым докторы, профессор, Кристиан Альбрехт атындағы Киль Университеті, Киль қ., Германия.

Рецензенттері:

Федосеев Александр Владимирович - физика-математика ғылымдарының кандидаты, ЖҒҚ, РҒА Сібір бөлімшесінің С.С. Кутателадзе атындағы Теплофизика институты, Новосибирск қ., Ресей, мамандығы 01.04.14;

Сомсиков Вячеслав Михайлович - физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ІЖШС Ионосфера институты, Алматы қ., Казақстан, мамандығы 01.14.12.

Қорғау 2016 жылғы 17 маусым сағат 14.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060400-Физика», «6D060500-Ядролық физика», «6D072300-Техникалық физика», «6D071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», «6D071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», «6D061100-Физика және астрономия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, физика-техникалық факультеті, № 330 аудитория.

Қорғау орыс тілінде болады.

Басылым күні :  04.07.2016