Кафедра тарихы

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА ДӘСТҮРІНЕ БЕРІК, ИННОВАЦИЯҒА МЫҒЫМ

 

БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ  КАФЕДРАСЫ

 

1934 жылы Қазақ Коммунистік Журналистика Институты құрылуымен кафедра тарихы еншілес. Журналистік білім беру ісінің бастауында мемлекет қайраткері Асфендияров Санжар, ақын, жазушы, драматург, публицист Сейфуллин Сəкен (1894-1938 жж.), тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ профессоры Жұбанов Құдайберген,  көрнекті жазушы Мұқанов Сəбит, ғалым, қазақ тілі əдіснамасының негізін салушылардың бірі Сарыбаев Шамғали, əдебиеттанушы ғалым Сильченко Митрофан (1898-1970), филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ҒА-ның корреспондент мүшесі Аманжолов Сəрсен, жазушы, аудармашы, педагог, ғалым Шалабаев Белгібай,  биология ғылымының кандидаты Мұсақұлов Тəліп, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ҒА-ның мүшесі, корреспондент, Қазақстанға еңбек сіңірген ғылым қайраткері Балақаев Мəулен журналистикадан  алғаш дәріс берді. Журналистік білім берудің алғашқы жылдары білім берудің теориялық негіздері, тарихи мәселелерін зерттеу мен жанрларға басымдық берілді.

Журналистика ұстаздарының аға буынын Қайыржан Бекхожин, Темірбек Қожакеев, Тауман Амандосов, Марат Барманқұлов, Сағымбай Қозыбаев, Юрий Крикунов, Намазалы Омашев, Өмірхан  Əбдиманұлы, Абул-Хамид Мархабаев, Ғалия Ибраева, Лайла Ахметова, Шарбану Нұрғожина, Бауыржан Жақып, Сәуле Барлыбаева сияқты ғалым, ұстаздар алмастырды. 

Кафедра даму тарихында  бірнеше рет құрылымы өзгерді. Алғаш құрылған кафедра бірінің негізін қалаған   Марат Барманқұлов. Ұстаз-ғалым 1959 жылы журналистика факультетін үздік бітірді. 1973-1997 жылдары телерадио журналистикасы кафедрасының меңгерушісі, сырттай оқыту бөлімінде декан болды. 1989-90 жылдары факультеттің деканы қызметін атқарды.  Кафедраның ұзақ жылдар меңгерушілік еткен тарих ғылымдарының докторы, профессор Сағымбай Қозыбаев 1974 жылы журналистика факультетінде ұстаздық қызметі басталды. 1974 жылы аға оқытушы, 1978 жылы доцент, 1989 жылы профессор, 1985 жылы деканның орынбасары, 1990-1993 жылдары факультеттің деканы қызметін атқарды. Журналистика кафедрасының білім беру мен ғылыми мектептер қалыптастырудағы қызметіне үлес қосқан  ұстаздар қатарында  Юрий Крикунов болды. Ол 1956 жылы журналистика факультетін бітіргеннен кейін, 1959 жылға дейін Шымкент облыстық «Правда Южного Казахстана» газетінде, одан соң  «Народные хозяйства Казахстана» журналында қызмет істеді. Одан кейінгі жылдары өмірінің соңына дейін журналистика факультетінде ұстаздық етті. 1993-1999 жылдар арлығында факультет деканы болды. Кафедра қызметін басқарған ұстаздар қатарында филология ғылымдарының докторы, профессор Намазалы Омашевтың үлесі ерекше.  Ғалым-ұстаз 1974 жылы журналистика факультетін бітірді. 1974-1977 жылдары Қазақ радиосының редакторы, одан кейінгі жылдары журналистика факультетінде ұстаздық етті, радиожурналистика кафедрасын меңгерді. 1994 жылдан 2001 жылға дейін факультет деканы, 2001-2009 жылдары университеттің тіл жəне тəрбие ісі жөніндегі проректоры болды. Кафедраның журналистік білім берудегі орны мен қызметін артуына ерен үлес қосқан ғалым-ұстаздар қатарында ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор Бауыржан Жақып. Ол  1985 жылы журналистика факультетін бітірді. 1986 жылдан бері факультетте дəріс оқиды. 2001-2008 жж. факультеттің деканы болды.

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы университеттегі тарихы тереңде жатқан белді кафедралардың бірі. Кафедраның алғашқы аталуы – «Большевиктік баспасөздің теориясы мен практикасы». 1941 жылы негізі қаланған кафедра 1949 жылға дейін журналистика бойынша білім берген бірден бір кафедра болды. 1957 жылы қазақ бөлімінің студенттеріне арналған «Журналистика тарихы» кафедрасы және орыс тобына - «Журналистика кафедрасы» ашылды.  Екі кафедра да филология факультетінің құрамында болды. 1966 ж. Осы екі кафедра базасында журналистика факультеті университеттің жеке құрылымы ретінде ашылды. 1966 жылы «Баспасөз кафедрасы» ашылып, меңгерушісі журналистік білімнің негізін қалаған ұстаз, қазақ журналистикасы тарихын зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор  Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин тағайындалды.

1976 жылы қазақ және орыс журналистикасы кафедраларының негізінде: «Журналистика тарихы», «Телевизия және радиожурналистика», «Журналистік шеберлік және әдеби редакциялау», «Совет журналистикасының теориясы мен практикасы» кафедралары ашылды.

«Совет журналистикасының теориясы мен практикасы» кафедрасы баспасөзге мамандар даярлайтын факультеттің жетекші кафедрасына айналды. 1976-1986 жж. кафедраның алғашы меңгерушісі, сатиралық журналистиканың көрненкті зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Темірбек Қожакеұлы Қожакеев болды. Бір мезгілде ұстаз-ғалым журналистика факультетінің деканы қызметі атқарды. 1986 ж. профессор Т.Қ.Қожакеев факультет деканы және кафедра меңгерушісі қызметтерінен босатылды. Кафедраны 1986-1991 ж.ж. басқарған ұстаз филология ғылымдарының кандидаты, доцент Петр Терентьевич Сопкин. Желтоқсан оқиғаларына қайта баға берілгеннен кейін 1991 жылы профессор Т.Қ.Қожакеев журналистика факультетіне шақырылып, «Мерзімді баспасөз» кафедрасын 1995 жылға дейін басқарды.

1995 жылдан бастап кафедраны филогия ғылымдарының кандидаты, қазіргі публицистиканы зерттеуші, белгілі ақын және публицист Бауыржан Өміржанұлы Жақып басқарды. 2001 жылы профессор Б. Жақып факультет деканы болып тағайындалды. 2008 жылға дейін «Мерзімді баспасөз» кафедрасын филология ғылымдарының кандидаты, доцент Төрегелді Бекниязұлы Бекниязов  басқарды. 2009 жылдан бастап кафедраны филология ғылымдарының докторы, профессор Шарван Ысқаққызы Нұрғожина басқарды. 2010 жылы кафедра «Баспасөз және Интернет –журналистика» кафедрасы болып өзгертілді. 

1976 ж. университетте «Радиохабар тарату жəне телевизия» кафедрасы құрылды. 1976-1978 жж. кафедра меңгерушісі қызметін Т.С. Амандосов атқарды. 1978-1992 жж. кафедраны доцент Марат Барманқұлов басқарды. 1992-2000 жж. оқу үдерісін жетілдіру мақсатында «Телевизиялық жəне радиожурналистика» кафедрасы – «Тележурналистика», меңгерушісі ф.ғ.д. М.К. Барманқұлов жəне «Радиожурналистика», меңгерушісі ф.ғ.д. Н.О. Омашев кафедралары құрылды. 2000-2001 жж. телевизиялық журналистика кафедрасын ф.ғ.д., профессор Ш.Ы. Нұрғожина, ал радиожурналистика кафедрасын ф.ғ.к., доцент Р.Ш. Бегімтаева басқарды. 2001 жылы аталмыш екі кафедра телевизиялық жəне радиожурналистика кафедрасы ретінде қайта бірікті. 1994-2000 жж. аралығында кафедраның меңгерушісі міндетін ф.ғ.к., доцент Т.М. Көпбаев атқарды. 2001-2010 жж. телевизия жəне радиожурналистика кафедрасының меңгерушісі қызметін ф.ғ.к., доцент А.А. Бейсенқұлов атқарды. Бүгінде кафедра меңгерушісі қызметін с.ғ.д., профессор Г.С. Сұлтанбаева атқарып келеді.

Кафедраның білікті ұстаздары қатарында профессор Н.О. Омашев, профессор С.Қ. Қозыбаев, профессор Ш.Ы. Нұрғожина, профессор С.Х. Барлыбаева, профессор Г.С. Сұлтанбаева «Жылдың үздік оқытушысы» гранты иегерлері атанды.

Кафедрада  6 профессор, 8 доцент, 1 PhD докторы, сондай-қ тәжірибелі аға оқытушылар мен  БАҚ саласының практик мамандары  дәріс береді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы теориялық біліммен қатар, практикалық біліктілігі жетік. Кафедрада профессорлар С. Қозыбаев, К.Қамзин, Ш.Ы. Нұрғожина, С.Х. Барлыбаева, доценттер С. М. Медеубек, А.Б. Әлжанова, А.Ә. Курманбаева К.Қ. Қабылғазина, А. Мектептегі, Ж. Əбдіжəділқызы, Р. Жақсылықбаева, Г.С. Өзбекова, А.А. Мусинова, аға оқытушылар М. Абдраев, О.П. Ложникова, Ә.А. Әлім, Б.О.  Әліқожаев, Н.Б. Есхуатова, Л.П. Нода, С. Жұмабекұлы, Н. П. Сапарходжаева, А.А. Абдраим, А.Т. Құндахбаева, Р.Ш. Бакенова, оқытушылар А.Т. Белгараева, М.С. Нурманова сияқты білікті ұстаздар, танымал ғалымдар дəріс береді. Кафедра штатында Қ.Қалижанов жəне Ж. Н. Қорғасбек сияқты белгілі журналистер дəріс оқиды.

Кафедраның миссиясы - Бұқаралық ақпарат құралдарына заманауи жоғары білімді толыққанды меңгерген, елімізді үздіксіз дамытуға бағытталған мəселелерді шешуге дайын жоғары білікті мамандар даярлау.  Баспасөз жəне электронды БАҚ кафедрасында жоғары білімді мамандарды даярлау ісі оқытудың көпсатылы жүйесі бойынша жүзеге асырылады.

Кафедрада оқу процесі классикалық білім беруден практикалық нарыққа бағытталған үліге  ұйымдастырылған. Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті Журналистика мамандығы Қазақстандағы біден-бір AQUA, FIBAA халықаралық аккредитациядан өткен бағдарлама. НКАОКО, НААР Ұлттық аккредитациялаудан өткен көшбасшы бағдарлама. Бакалавриат, магистратура, PhD докторантура үшсатылы деңгейде білім беретін толыққанды білім беретін бағдарлама.

Күндізгі (бірінші жоғары білім), сыртқы (екінші жоғары білім), күндізгі (ғылыми-педагогикалық бағыт). Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл

Магистратура (2 жыл): 7М032 - Журналистика және ақпарат «Журналистика» білім беру бағдарламасы.

Магистратура (1 жыл):  7М032 - Журналистика және ақпарат  «Журналистика» білім беру бағдарламасы.

Магистратура (1 жыл):  7M032 - Журналистика және ақпарат  «Date-журналистика» - инновациялық білім беру бағдарламасы.

Стамбул университеті "Журналистика" мамандығы бойынша қосдипломды бағдарлама, Түркия.

Ёнсе университетімен "Жаһандық журналистика" қосдипломды бағдарлама, Корея.
PhD-докторантура (3 жыл): 8D032 - Журналистика және ақпарат  «Журналистика» ілім беру бағдарламасы.

8D032 - Журналистика және ақпарат  «Медиа және коммуникация» білім беру бағдарламасы.

"Журналистика" білім беру бағдарламасы - жаңа мүмкіндіктер алаңын қалыптастырған заманауи академиялық кешенді жүйе.

Кафедра оқу жұмысын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ телерадиокешені, М.К. Барманқұлов ат. телезертхана, фотостудия мен оқу фотозертханасы, «Kmlab» KONICA MINOLTA  озық технологиялар білім-беру зертханасы базасында ұйымдастырады. Білім беру бағдарламасын профессорлар, доценттер дайындаған авторлық және эксклюзивті курстар толықтырады. Ағылшын тобының студенттері KMlab озат технологиясының оқу-зерттеу зертханасында MPLUS&COMPASS білім беру бағдарламасы аясында 2014 жылдан бері он-лайн режимінде білім алуда. Жыл сайын 19 мамырда MPLUS & COMPASS білім беру бағдарламасы түлектерін марапаттау салтанаты өтеді.  2015 ж.  курсты ең үздік тәмамдаған студенттер «KONICA MINOLTA» Жаһандық кеңсесінде тағлымдамадан өтті, Лангенхаген қ., Германия.  Студенттік «әл-Фараби» радиосы аптасына 5 рет тікелей эфирде жаңалықтар таратса, «әл-Фараби» телеарнасы жаңалықтар топтамасын кампусқа таратады «қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде).

Тоқсан сайын «ҚазҰУ хабаршысы», «Журналистика» сериясы жарық көреді, Жыл сайын студенттер қатысатын «Әл-Фараби әлемі», «Барманқұлов оқулары», «Бекхожин оқулары», «Қожакеев оқулары» т.б. жас ғалымдар форумдары мен ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізіледі. Сабақ беру барысында үздік білім беру әдістері, шеберлік-сыныптары, тренингтер, жеке және командалық түрде орындайтын өзіндік жұмыстар қолданылады. Шараларға жұмыс берушілердің өкілдері белсенді түрде қатысады. «Телемұнара» - тележурналист шеберлігіне үйретеді, «Коника Минолта» - қазіргі медианың жаңа технологияларын, «Журналистиканың ғылыми орталығы» – болашақ жас ғалымдардың әлеуетін арттырады. Студенттік ақпараттық-талдау материалдар, көркем-публицистикалық мақалалар жарияланатын  «Журналист» оқу газеті жарық көреді.

Ғылыми-зерттеу процесі. Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары факультет пен университеттің ғылыми бағыттары бойынша жүргізіледі. Кафедра ғалымдары халықаралық жəне республикалық ғылыми-практикалық конференция, семинар, дөңгелек үстелдерді ұйымдастырып, ғылым алқалы жиындарға қатысады. Кафедра ғалымдары ҚР БҒМ бағдарламалары аясында «Қазақстан ғылымының негізгі даму бағыттары мен перспективалары», «Ұлттық идея жəне оның қазақ əдебиеті мен өнерінде көркемдік өңделуі» - 2006-2009 жж.; «Жаһандану жағдайында қазақстандық даму моделінің мəдени философиялық парадигмасы (Қазақстан-Жерұйық)», «Нұрсұлтан Назарбаев жəне қазіргі заманғы Қазақстан мен қоғам трансформациясы проблемасын шешу проблемалары» - 2009-2011 жж. Тақырыптарын орындады. 

Кафедра Колумбия университетінің Гарриман Институты (АҚШ), Оклахома университеті (АҚШ), Джордж мейсон Университеті (АҚШ), Мичиган университеті (АҚШ), Лондон университеті (Ұлыбритания), Швецияның FOJO журналистердің біліктілігін жетілдіру институты, (Швеция), Николай Коперник атындағы университет (Торунь, Польша), Адам Микеевич атындағы университет (Познань, Польша), Ёнсе университеті, Корея, Гонконг Баптист университеті (Гонконг), Стамбул, Гази, Анкара университеттері (Түркия), М.В. Ломоносов атындағы ММУ (Мəскеу, Ресей), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Санкт-Петербург, Ресей), Новосибирск мемлекеттік университеті (Новосибирск, Ресей), Алтай мемлекеттік университеті (Барнаул), М. Ұлықбек атындағы ТашМУ (Ташкент, Өзбекстан), Әлемдік экономика және дипломатия университеті (Ташкент, Өзбекстан), Орталық Азия университеті  (Қырғызстан, Бішкек) сияқты шетелдік жоғары оқу орындарымен белсенді ынтымақтастық байланыс орнатқан.

2014 жылы 20 қаңтарда «Медиасфера» Гуманитарлық зерттеулер ғылыми Орталығы құрылып, докторанттар мен магистранттардың зерттеу жұмыстары мен ғылыми тәжіриелелері алаңына айналды. Жыл сайын Халықаралық Журналистика жəне коммуникация, Ыстықкөл, Қырғызстанда Жазғы жəне Тау-Тұран білім беру жəне сауықтыру кешенінде Қысқы мектептері өтеді. Ғылыми жоба аясында кафедра студенттері «Қазақ елі» ғылыми экспедициясы бойынша еліміздің барлық аймақтарында зерттеулер жүргізіп жүр,  жыл сайын дəстүрлі түрде Барманқұлов, Қожакеев, Бекхожин оқулары өткізіліп тұрады, университеттік деңгейде Жас оқытушылар мектебі семинарларын ұйымдастыру қолға алынған.

Кафедрадағы студенттік шығармашылық жəне ғылыми-танымдық жұмыстар «Қазақстан» арнасы мен «Қазақ» радиосы арқылы тарап, көрермені мен тыңдарманы көңілінен шыққан студенттік «Сана» студиясынан бастау алады. Студенттік шығармашылықты шыңдау дəстүрлерін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ телерадиокешені жалғастыруда. Теле жəне радиохабарлар, жаңалықтар əзірлейтін цифрлық технологиямен жабдықталған кешенде студенттік алғашқы «əл-Фараби» Интернет-радиосы 2010 жыл қыркүйектен іске қосылып, тыңдармандарымен қауышып үлгерді. «Әл-Фараби» радиосы «Қазақ радиосымен» бірлесе отырып  аптасына бір рет, ұзақтығы 20 минут «Ұшқын» жастар бағдарламасын шығарды. Эфирге ҚазҰУ-дың студенттік кампусі және интернет арқылы тарайды. Кафедрада 60 жылға таяу тарихы бар студенттердің «Журналист» оқу газеті шығып тұрады. «Әл-Фараби радиосы» Назарбаев зияткерлік мектептерімен де тығыз байланыс орнатқандығы Қазақ тілді аудиосөздік стартапінің жүзеге асуы және Назарбаев зияткерлік мектептері оқушыларының оқуға міндетті 100 кітап аудиохристоматиясының шығуы кафедра оқытушыларының жемісі.

Кафедра «Жас тілшілер» форумын өткізу дәстүріне берік. Жас тілшілер форумы журналист боламын деген әр талапкердің алғашқы Парнас баспалдағына көтерілуі. Мамандыққа деген құштарлықпен алғаш бетпе-бет кездесуі. Форумның басты серіктестері "Ұлан", «Дружные ребята» газеттері. 1954 жылдан бастау алған жас тілшілер слеті бүгінде еліміздің барлық өңірлерінен келетін жас тілшілердің салтанатты форумына айналды. «Журналист болғың келе ме?» байқауының жеңімпаздарының қатарында Думан Смақов, Ақайыр Жатыдар, Дана Маратова, Мадина Оқса сияқты студенттер, магистранттар кафедраның озат студенттері, магистранттары.

2010 жылы 22 қазанда əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде «Хабар» оқу аудиториясы ашылды. Факультет пен «Хабар» агенттігі» арасындағы Ынтымақтастық туралы меморандум негізінде бүгінде кафедра студенттері мен магистранттары телеарнадан тəлімгерліктен өтуде. Ал арнаның белгілі журналистері студенттерге арналған шеберлік сыныптарын өткізуді дəстүрге айналдырған. Журналистика факультетінің №15 жатақханасында кафедра күндерін өткізу дəстүрге айналды.

2018 жылы Қазақстан ұлттық арнасының 60 жылдығына орай Қазақстан оқу шығармашылық зертханасы ашылды. Бұл зертханада бүгінде Қазақстан ұлттық арнасының ардагерлері, білікті журналистері өз тәжірибемен бөлісе алатын жағдай жасалынған.

2019 жылы Ж. Кенжалин атындағы Баспасөз және жаңа медиа оқу шығармашылық зертханасы ашылды. Бұл зертхана баспасөз бетіндегі материалдарды редакциялау, версткалау, тілдік-стильдік қателермен жұмыс істеуді үйрету сияқты оқу, тәжірибелік алаңға айналған.

85 жыл тарихты еңсерген сүбелі де іргелі кафедра бүгінде журналистика дәстүріне берік, инновацияға мығым қара шаңырақ.

 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwoKCgcKCgoHBwcHBw0HBwcHBxsICQcNIB0iIiAdHx8kKCgsJCYlJx8fITEhJTUrLjouIyszODMsNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAQMAwgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUHBgj/xABLEAABAwIDAwUMBggFAwUAAAACAAEDBBIFIjIRE0IGITFSYhQjQVFhcXKBgpGS8AczoaKxwSRDU7LC0eHxFTRj4vJUc9IWRGSDk//EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwDKCO0jRwbR7X4KBNaSnF2kBo3zI6riVqPtQJ3Q0pNXbBMgkI3cWhQkt4SvScvniSIereggSlGFyK8f3OBO+XSKCIuV2kA/eTsIpESeN+txoGAeqKKA/Gna0UtqCbOnZM12m5EZvvoJcOZPsTMnEfn58KCccdylu81vwJ8wjqStzIHYBUt2KZk7ugQMI3pnYbkkkCtHqpJJIPPOOb4lPYhX+nYpg9yAgDcjMPCmAbUcmG23XkQVSDMaiiGgOgSnfaXfIzs6mjoUHJPPOUll3ACAwmJZRJatDgk9QN1pgF9ng96BybwyWpnC4T3NmQz0rp9NSxwxhHaFgAIIPFUnJErgKWQLOoC3B5P0QjaMXt/1W73v/YiOA2gg8z/6epLsoheqFbyUK66LQHAvUSwlJYQlYAH8aac+54jK7QBGfqQeCkwWrjLNGfY6hqocRRlaQq2XKypKXvURzAZ5As4VenxCkrYwEu81gW3geQvtQZTAPsI0YXJSx2ynHxqUP8aCW6T2DcpKYoANCpbvNcjsmJkABi/iUCi7StOyEgr29lJGt7IJIPKsKOPZ9hC1J4ytsFBbd1G5BdM5IJEXwKBGoO/CobUEryU6Ud5IEfXNAdavJejkqKsBjEL9d56QFB0jBMPGni7fX/ktE7kWlhIYwGTqKJDdpFBSE8331ZaTXb6AIj0iG9MXW0dRBE6ghsEbO31zVfEHGaKaMeMLL/xU6ko4xzWBfrs1+9YOJ4ru7xj0BcGTYZepmQZuI/okHehCGapn3EFmTvbeFtnO210OkYajvc9k03BPzGYeTp2rKr66rqJbt0YQ2FBS39Z+knfwMzeFQ5L0UVu+jkOaa8r5zyAZbfAz+BBqtGQyVO9HQAhAZ+RBiYhI16GSmGQd4Q5z/JZFdEMNhXcedBAUYWIkKN1YhQScErRHqKaiTII5bcyA7KwQiSBt4eNBC1JTtJJB467LapXXZeNBkbLq0KMduT4PzQWr+qkRILqBugnKeb+6ET8V3WUXdQc0EiK4tK6N9HNFIMc0km5+wzDyO7LndLBvjtusAM88/wCxHxrr2BQx0tFQQxDZvoBPt8/PzoN8iLSPxogDlQYVYZBF0nZO7piJAGQBLhWdU0UBfqwA+ur0kiqTEg85jeCDUDaJZOPt+R1iYRhUtNWhGJH3Gf6j8Odm2r188uvMqkLjJLboPgP1oLMkEg6SWJiVLvozEteZesqAy3cfGsSsiG24f+CDIpgy5h7CtAHW/wB6jROMl45LwVwIUAGZQkZW3hJDKNBTzKDxCrbgmYEANiSs7ouqkg59KOX00Ai0DdoUZjzfcUNiAjSZvbTFIoMOa1Rdtfz4UA5Hu4UzP1tCkLlcCcoh4iQEhltvt0Hrs6rLqXI/Fu64gG3PRwAF/AuV2ZrR1nwLovILDaui7pGpgOm31hhfky7EHvo3G1Ed1z/lFi9dRRVM0c8PefqO6gsA/XtWfye+kaSo7zUxwnU8Hcp5D6G6HdB0x3TuCp0lRvIwk4DVXFMepqQTKWQAAPnoQXZlQmdeXP6R8PkktiGY89ngD7HR6XlZTVBHGVkJ8F56/Mgu1hrPjnzaUaWTfenmWTJU9zyZuP59aD1r1Y7qGQSvs1+iqlU4yDvIyydRZDV1o6u81IfB41Yp5iEevCfb4UA8NEhrTHgmC/2mW/ulk4YIlWhb1CXpN0goPEhlEtN4kIokGWUSQwq88STRIKm5SVzdpIOJyiWROx3F7CRlm9BRifN8SAib9xTZ04nwkKCLMJJEA51LbHbcm2oGhyyQl1DH8WXc6e+aKEi6nx7VwsmXb+SpEWG4aRazog/BkHl+UOA4hNP3XFBTVgUcBdy0NVni3nj2eEubm8681hVbXV8kMldg0NNNDVbgDCl3J/m7efauyEKANOI5v43QVY47aYLclgaNHvXJuV7FUV0MMsu5hmMgv5js2dPM79K7DWnu4D9Al4TD8BpMRqamSrj314Wbu9w8/O3PsQeMCi5JZIf8SrYay+y89hhd4drM3N71YqcOGi3MkcgVkJ6KoM94+R17Cv8Ao7wmSphqRpDA4QGCyGd90YtzNtbZ+fOsuTkCQkfcUs2Hwnce4vc6e5/I78yAuGVMdRHCUZaA/BQx0u8HvBvPgsRMM5N1NARkRhMGj803KCmlmgMYism1hwdCDBosSjEghkyBZfo8f5bfxUYMWLf2wSHDDNcBwGeSGTyeJUqqhlKyYhsmCAt/69u1ZlOMdPLDvc8x5ADgPxbUHS+Q1PVyShUyD3nOH8nZe9aNc05F8o6mPFIcOnjhCmqdG5yWFs2rqTCgrPGhlGrpChuCCi8aZo1bIFBwQB3aSPlSQcBtuL0OuoCKsOKTDb7aAI3ZFItSMw3JmiK34ftQAdQf20VgUzi6qCsTydU13bAJYyw/DSj0dxRWfCy4jb7a6jyEqt9hsMfHRmUB/i32OyD15GmA7lUqSIRy61A6juKLeT5AsvOfgDyP4kAeUNRbEY3WLC5Pyd9t4zWPyi5a0JFaUuQz+fUqcOORQ1NBURSXgZ2T2aLX2bfxQdTZ8qrTVAjlQnqx3dw6DDWsHEcVEc1yC7XVQ2msCqlyn6CY67eegqlXMRZR4zyIM/EQLuaaYc/X6F4jD5ZZq2EZRC+/2Ldq9njrzlBDRQRnfWGN5hoAWfod/cqlFgnc0/fChqa+a2lggg6z+FBvch8MKrxvuu3vOFBr/wBR2dmZdXZln8nsJjw6khpx165z/bSP0rT2IBuyg7IrsoEKATshkyOSETIB7ElJJBwiULStFQFlbtHeBmzqAj8d/wB3xoHAbcvBmUGjt4lYYVF2QBYUnZEZNtQQZst2T4F7X6N5ctfD1DCf38z/AJLx+W0FucjKvufEqYeCsupT9Lpb7WZB1AdSUx97PLfk0ddUsQgnqBAYp+4v9cAaYwHw7GdVBw2eMcuJGZ//ADQY7/OzbEHk+UXIWkL9IjjDfTXHOH8vIsyDAo6cdzurAWtisePwyHNHimDVurvBg4ZfJ4lhV3KLFh/zdEB6s9EbTB+O1B6emqTGmCG76kLPZZefrjK7MXGp4TjUVaXe8lmv+rKzX0O8L5tQZ9POV1t3pq3HmzXKh3Puyzff/JaODxFUVNNSx/rp/utzuguUeHTzGEgU1ZfeQWbkrDHbzPz83r8q9dgPJwYZQq5xDumzIH7Hz+VegiERG0dCKyB9iZ06Z0CUXdSQyQQJ0MnUidDQMknypIOFOSlGQ5//AM0xsVuVPGJdVAZtN3oqTspAOUB+eZTcEATjQ3FWWj4rTUKo4oxukkALO2yCDNotv1+grVDU9zz0037GcJ/c/Osapx6CPLEO+P4FkYpjUsg26A6gfzQfRVHNHNGEkZAYGF4GHVdZvKLAY8RgOMpDhPWBgbhmXlfohlk/wYyIjOzEJQAOoOxn2e93969a+OUlxjvQvh1hfnDzt0oPBVXIWthLvc51Ids3/N0WlwuSHLKK9fNjtNbdvQ+NYtTjsBZrgNBnhh0dNIcwjnPj86M1RaNyy8T5TxaYx0LIfGZ5ssQ+2eTzoL+L1YjqLPoyZ+lew+jnDu9TVso9+mOyC/gjbp9/5Lw9DQkUhzS5z1+gujchMViraAN1kOjnOlnDiAmfp9fM6D1gIjIQuiM6CSTqO1Lagd0IlMnQiJAMkN3Tk6ERIHSUN6PbSQcZ23cPwApi0Y5pSCGy3XkWFVYnUl9V+je+/wB6zxEiIyMjmM+ug9LPjdFH+sOb/sA5/as2o5Slb3qD25z/ACZZJjlSja0QEkCr8ZrZspSmAa8mRZ08hCN0hGZ+neizhcV3X0IEgXSbvRZrDzeDYgnSBbmLWYfdRK64rMv3ESEbsynUR3fLIOkfQjiIlHjdARfUzxYjB6JDsf7Rb3r1vKjkxRV4nJJfTVIBkrqXIYeJn8bfguR/R1io4Zj9BvCspsVhLCp+AbndnF/ezN6134xuG1BwzFsDrqSS0pLw1gYG+cfAqEEFXdmkmXaMSwmOTUOTsBo9S8jXUEcMoWiB9sNJ+BBi4Xgu+G4tdme9bdLg8UfCoR1UcMlvH+wAHM/6I80ktQOruaHsHnP1oA1Ax3HDGV52Z7ODb4PP5Fymk5S4hhldXz4fUzUW+qjvDXEex3ZtrPzLpWOTx0GH19Ro3MJbjtyvzN9q40TdbX/NB13k59Ncg2R4vSXh/wBdh/4uLv8Ag66tgHKjC8Vj3lDVw1PXC+yUPOz87L5Mt6yenq5KeQJIJZoZg0TwG8J+9kH2Xcmc183cn/pdxugsjqdzi1MH/VZKi3zs3P62XQsE+mPBqqwanfYTMf7YL4veyDprmhESoUWJ01XGElNPDUgecDgNjRykQSIkAySMkFzQE2pId6SDgFHPvqSEi+uh7wfqf+yTN/EqdJNu6uph4DtML+s3M/5K9xemgqO133vhQ5ytI7VaiEbs3/mqlSxXW9e30PnnQBq3GMc3U+BBaO0c2ua0zv8AsZGqIxklC7QGcw6+zwet0HYRSXWoL0Mdo6UicbfQ7etHpwyqO74i0X94Dm97oM/EIiGMJhyTQmM4dgmfay+ksBrhrcPw2rH/AN/RRVXvFndfP9RFdEdw8C619DtWVRyfo4y10E8uHeyz7W+x2Qerxeugoqaarn+phtCwNc0juzMLN4Xd3ZmbyrwnKCmkkkmq5CAJjD6iEyhiAWbazOzPzvzs237GVD6Wsdl/xnkrhUBHZDWwYjWhovJyZg2+RmYn9at8sqoaeLNxh+H9kA8BrKaoGpj7mpoamjPcGEPV59hN4dj7H6fCzrTZ47tK5n9HmISTY5WNdkq8POOzr2uzt6+d/e66m8cccZySaIQIzPqCzIOYfSlid0tNQCWSEBqpw7T7dm31Lwy0eUVSVTiFZUF+unv9nwN5NjbFnIG2IMo2qw7ocqADOn2KLZVPYguYZitbQSbyjqZqM/8AROwT9XQ66Fyc+l2rhsjxSLuoNHdUGSUPO3Q65qw/GpOKD6ZwblNQ4nFvKScD64X5w8mxaRGvlmnqZacropZqY+vAbh+C6l9FfKipqJJqKrlOawL4DPOfmQdTvSVfefPOkg+fcQIY5YZo+AxDXwvzPt960aXvkmrQBcGhZ+PSRboxiHXnM/wV3CXHuS7jO3x+JBMB15lVnjzXa/7K6eWNVKsdA8ev2UFOqlKMt5wHkMPN0IxWjAEg5+3fw+ZNVjcNN/Br8ysQ0tsRjPkA8+4vsPp8Pi2oLFIMZWCX1P7/AEczeTxuo1R3S5snBYGzT4kqExKQC0AGgOABUKgyGTKXGgOeYfiBe8+gyS2LlDSXZwxAKqzzizfkvCtpT4HyiLA5OUO7GY6nGMLalodyF25ld2ZifzM7v52ZB6HDoI8e5aYxXlnoMEmGzq1NrOA9Pg2s5eplPl7MM0/c8cdlgdd8/qfm8a1eRuASYDHjEk5Ac2JTRQAAG5gEbM78/N07Sf3LO5QDFv8AeScdoAHMBn5fBzetB5Pkr+iY7hUkg2Q1J2dgBNnZvt2LpfLafc4bMI3/AKSdh/8Abbnf7GdvWvEVuHd0kZRFYdMAgBgecJG5259r87La5UYv3bg1ARDZUzXQVwWPkJtm3Y/hbaz+9Byae6SSaQuMyP8AkhsK0qiO4j+fMhSUuW4dfU4EFJhFRdkVxIUxvlQVpxyqbAoncjAxWoI7E+1TYUzsKAJPmW9yMru5MUoJLrAv3B+i6xAt1J2e0rh1hoQfSPdApLwtFyx/R6W7V3OF3n2JIOe4mQ7sxWjyfK6jhG70/wCiwZajeR2ktbktJ3i3qTH8SDYqGEtyOfJk9NZ1XddctGXNZ6fX8ypVeUjtLRwdfmQFpTjGmOYRvqc4GZ/qefZzN5tj7fKqJyFJw59HpqFI/wBdDn79nD0m6fnyKwEdt5cCAlFly9e4/wCiJMIlYWf2EGASIj7GdXCH9zJ60DNpWfiUN0sNuuaA4APqF0t9rMrwlmO5AxNyEQkH9TOJ3+Z+lB1MKjumTusivhPD6OeCDmsAnHa78/l2e5ebxqpul3wkGQLAs2ebm2EtLBiKopjjHIE26s6Pq7eb3PtbwdCflEA0kYSDfvrLKUM2TtcTIK3J6mIY6zeZ5t+OQ+MnZvH52QOXIDDBTU45Nzd2Lyfnd/e6scg4pZqmpkK/uam/SpzPjnfmZuhvE7+pvGs76Rn77COf6gj977Pwb7UHhEtqRpy7SCEgjbpvVOenu0q1cXDx68n4IMl1wIM0mK61HYbUQREpwH9t+XQrMsIiVtvAgp+yhOQ51aqY7VRjG6S1AVmtHtpnK1SmyoDsgN3WfY+1JD2eh8aSB5itWxyXLLMPUm+6+xZldErvJWUo5akR6gn1/DsdB6WV8qpztlRZbtWcDzePIq05F1r+2gqEZRkEg6wV2ply2jx22fPmVNw63UU6UhtO4bzht+HmZkFun72O8Iuwf4q5qzD1MlizQkIiMbcnrVwCt+daCRkN3H7ChiJiUEw8e4L4vAmYc2YuDyoBy2jbb1r+hB0TkZJEVCEkg39xgJ+nG/n8T/vLKx+eXE6veCOQD3FLAAOd/Ps5tjPz7fKlyBqB7mphL6kwloaoOztdn+fIy9FyXwuQsQqaiWMNzg5lS0p2f5md9jsTO7eBnYtrP0u3iQa2F4cOHUUNNk3319cYbLDqXZtux2ZtrMzMLeRlzbl5VCVbN2LQ9zN+e1dZqR4epnP1N41xDlDMU1TUkOszI/ZdBkufF9/Qi7ctvX9tDjj+519upEcxt/gQBlyjaPX8n47UOy7sWB5PAikwlZb/AMEHEX3MV3GfzsQBwwbqky/YhZ7SuVRjdcq2FCQxARcZkfhRaz6zLkDg7aAFU451n0799Muwj1J8XUVECt08aA8pDxJtqi0ZFqRd37CBbR7CSZJBZxCS0jyovJqoEavTrhLj8yq1w26s/wDAnwBv0vL+xNB6qWUZCylubALOflULR4vvqAsNx5vT69qmQfGCABeioQuQyBJwHkP0X/kiH2f3E9ne/wDeyCM8xXW9RWAHqqEDR/WFnMMh+rZ0+dHKcbrY7Ox1kAyYtV3V/ooVMfF1/uetWez1zE+ooz5o/Q+DzILvJWqKOmmhj/zJ4huIOrcWz+a7LTbuGCERLvMIWBIes/GT+N3fa64ryBj3mKHcWSmAp8/7R2dmf7X9y6VW4jbKFMN52GEB5MnO7N0+tBpY1VjDQ18gl+oIAPtPzfmuL11u8Ptno+fUuh8uq62WGgEskNKM8+fJc7vs2+pvtXO6vUfX9Xz4kFaIesoGI7y0rAv0Wa/ChzP2j+fCoCRXXfB6W3pQXKWnEcxa1h41LvJQiyd5W1LPu4risCz7/SvO08RSSb4iCy+/5ZBsgAiICOgAH+qr1Z3Fd2FKaYSvtvPqcHv/ALKtJU26bA9AM/vdBXrX72qkZii1cl2Ys5nn3nEaAwoNCmMVGqPN2AVaMrRRgEi1e2gjtST2+mkguYkyjycb9L/+g/yRK/MIfPhVfAitqfYP8kHpCtLTYGf2z27On58LppTyn8CGMutQldBOJ8uZTMx3Ye1n7KAJfP8AJSMxLKgcXK4xuCya34m6OdXggERuuv6/Y8SzyK3i0W2e9aNIW+LLom0X8Hy6CbuPwB7ZqFQdtlth/PzzpijtI7s5ggSldGgLySqNzjMPGBw6NF+zZ/Ne+xGGOOUJJZe83hPZuGuMm6Nr+HZzLmWBTjHi9HJr1h7Ox3/Jl7fHsTj3YCQ3h++LoKGOVXdFbX1Alfvp7PDpZmbZz+v3ry9aRXdv416EnphpgGMbJj7+fHft515+uYRH5zk6Cndm/wBiLFEJIYtoy3qchiImRFZ1+BBTxaryhCPt+j4EGj0/PiVGU94Vyv0QiI3EN+fj83iQOctxHmznd7e3x7FWJ8yNNJ86PwVdmQAqSzKDMVqlM+ZQuQGiFaWwRjtFZsJKwEyAu2Tqmkh3+mkg0sRAd2/M2UMvk52Wfg3+Z9gkkkG5HqSbV7aSSBn/AI07aUkkCfV8KPhBPbJ2Ty+RJJBZk1GqNVzRhs5kkkFHByf/ABKgfb+vLzdDr1WMdBt4PEkkgo1HMPNzZPzdZs3PZt50kkAIyfo8Hi9TqliZlui5357fwSSQZbLQpvqvbSSQRn1B7SCkkgqPqSdJJA4qzHpTpIJJJJIP/9k=

1976 жылы қызмет еткен екі кафедра – қазақ және орыс журналистикасы кафедраларының негізінде 4 кафедра ашылды: журналистика тарихы, телевизия және радиожурналистика, журналистік шеберлік және әдеби редакциялау,  совет журналистикасының теориясы мен практикасы кафедралары.

Совет журналистикасының теориясы мен практикасы кафедрасы негізінен баспасөзге мамандар даярлайтын факультеттің жетекші кафедрасына айналды. Оның 1976 жылдан бастап 1986 жылға дейінгі аралықтағы алғашқы меңгерушісі сатиралық журналистиканың белгілі зерттеушісі, профессор Темірбек Қожакеұлы Қожакеев болды. Бір мезгілде профессор Т.Қ.Қожекеев факультет деканы болды.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr2Xxy-g4lAIxdsmmvwdtvqr1zShooKkKEoS5tFOvP_P1Dx38r

1986 ж. мамыр айында профессор Т.Қ.Қожакеев факультет деканы және кафедра меңгерушісі қызметтерінен босатылды.

Кафедраның екінші меңгерушісі 1986-1991 ж.ж. кафедраны басқарған филология ғылымдарының кандидаты, доцент Петр Терентьевич Сопкин болды.

 

Желтоқсан оқиғаларына қайта баға берілгеннен кейін 1991 жылы профессор Т.Қ.Қожакеев журналистика факультетіне қайта шақырылды және мерзімді баспасөз деп аты өзгертілген кафедраны 1995 жылға дейін бес жылға таяу уақыт басқарды.

1995 жылдан бастап кафедраны филогия ғылымдарының кандидаты, қазіргі публицистиканы зерттеуші, белгілі ақын және публицист Бауыржан Өміржанұлы Жақып басқарды.

https://adebiportal.kz/images/w211-h211-cct-si/upload/iblock/e85/e85b8f81331a87c73aa9d50ec15db487.jpg

2001 жылы Б.Ө.Жақып факультет деканы болып тағайындалды.

http://old.baq.kz/userfiles/%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B1%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2.png

Ал мерзімді баспасөз кафедрасының меңгерушісі филология ғылымдарының кандидаты, доцент Төрегелді Бекниязұлы Бекниязов болып, 2008 жылдың аяғына дейін кафедраны басқарды.

http://www.minber.kz/wp-content/uploads/2013/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B923.jpg

2009 жылдан бастап кафедраны Қазақстанның іскерлік журналистикасын зерттеуші, ақпараттық процестер туралы жүзден аса ғылыми мақалаларының авторы, ҚР БМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегері, филология ғылымдарының докторы, профессор Шарван Ысқаққызы Нұрғожина басқарды. 2010 жылы кафедра баспасөз және Интернет –журналистика кафедрасы болып өзгертілді.

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEAoQEAoOCRANDhANCQkNCBsODggWIB0iFiAdHx8rKDQsJCYxJx8fLTEtMUA3Ojo6Iys/QD84QDQwOjcBCgoKDg0OGxAQGy0lICUtLS0tLy0tMy0rLSstMS0vLS0tLS8tLS0tMCstLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLf/AABEIANUAjgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xABCEAACAQIDBAcFBwIFAgcAAAABAgMAEQQSIQUxQVEGEyIyYXGBQpGhscEHFCMzUmLR8PFDU3KC4RXCNHN0g5Kisv/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQb/xAAmEQACAgEEAgEEAwAAAAAAAAAAAQIRAwQhMUESUXETIjJhBRRC/9oADAMBAAIRAxEAPwBVHDRMcVSxRUQkVdRI4jkRJFRCReFSpFU6RU6RW5ECxVKsdELHSTbHSnCYfMpm6+Qf4URzEeZ3UXSVskVKTpIahK2KVznG9OJmN416kcFuN1R4Pp1iEIz5Zh4qFPvFU/2IWX/1MlWdJK14FHrVC2v02LrH1PZJF3uO6aUr0rxQ3TEHmD9KD1EEwx0k2rOqCP8AvatWirnGD6dYlCucrMvtAoL2q99H9vQ4xTkIVwLvFfVaeGSM+CvJgnDdhDxVE0VMmjqF46eipMWvFQ7RU0eOoHipWh1IVtFQ7xU1eOhZI6RosUhhHHRKRVtGlExx1ekZ2zRIq02hi48PHJLI2RUFyefhRyR1y37StsGXEfdkbsYf8wA6O/H3bqXLPwjZZgx/VnQF0g6Y4jE5kQnCQn2EbtyeZqteW/nWGsrmTm5O2dmEIwVRRhNq1rHGteg8/lSjnoB5Vt/tPoa9DVmvCoA1b+r1JgcXJBJHLFIYnQ3Rgf6uPCo2PhWtQnJ27otttcdAsgASRexiYx7Dcx4Gmrx1yz7M9odVi+rLZVxC5LX0c7x6111o66eGfnGzianH9OdLgXvHUEkVMnjqB46doqTFjx0O8dM3jod0pWh0wyNaJRK8jSiY0qwqbPAtgTyHKvn3aDlp8SxNy0rljz1NfQmMkEcUznciMxPKwvXztiZLvI36mZveay6vhG/+P5kzWtOI8K3TjXltawnTMjW5862Ki5HpU+Dw+Y+W+p48IczC2otpaoQAyWrDamrbKLAld44c6WywMpsRa1QhCWryvbV6FqENoZWVlZWyspDIwNipFd66MbXXG4aGUG7gBMSv+W43/wA1wdYCRcDTdu3V0T7H9pqGxWFYhWa00Gts/Aj+vGtOmnUq9mLXY/LH5do6OyVA6Ucy1C61vOQmAOlDOlMXSh5EpaHTCkWiEWtUSp1FWFbYg6dzmPZ+OYcUCb7byBXBWXj7q7N9rmKyYGKMH8/EIG8QAW+dq447fCufqncqOvoFWO/bMFZf5VGW9Klw0JkdVUXJ0rLZuod7DwubXgbnzFMNpYYxTIxFwwDNpwuBVm2JsEJEvEgKDpv1vRPSPBRL93dpFzKbPDftMp0NBOxqF2AwaOBqWv3eArfH9GVkW4TXy1amOxhhkHaxC6are+6rBh5Y3UlGzgaA86lNBVM5e/RLtZSSpv5VknRNIyAZu3/ksLl6v+1jlRioBbcoIpLgIWQtJcMzd6Z2At5Xo8CsDXYiNHJGIfu7lLr+GUuRqCKA+zjZObaDOWCdQpYxk9ok6VahtLMyIyg2OhDXv60f0Y2KqYzFzj2gCq5e7fU/EfGn0++RGTVSccTLQV/q1RslFstRMtdRM4YE6UO60e60LItQdMKVamVa1UVKlFsQof2x4a+Cw7j/AA8SoPgCDXGGOpr6D+0XAmfZ2MVRmaNRMotvym5+F64VsnBrM+UnUb1vrbnXP1X5JnZ/j5Xjr0wCrn0C2RncyMug0XTdSXaWxmgmK5brYNGT7Qro3QVAYV01v7qzPg3djlMPIDlSwN+yTuXxo6aGCGMrkWWR/wAyR1zPMfH+KlxSFQWTfaqhjXxUj5Vk+7jc83tgchy86VOhmrN9oOqmziMA7kNsw9KYbCOYWj0BN7VXYtgrD1xmnjxZlTIOyS6+PPN41bugmzCqOcjWJHU5zd6L+QJsA6RwSINFJ3nTjVZXY2Jlkw7PICoytJCzEdXrqttxrru1MGJEViBcb9N9Jl2ISbxuo/Y2vuqJ0B7iHZewY1lLquQMSSitdEPhVr2XFlkk8UBHoa2jwHVqeJ4m1q1wMlplHNWHnxp8LrImZ9XC8MhoVqJhU5qNxXTTPPgrih3Wi3FDuKcZE61KorRRUgqMDMlhDq6kXDqyN5EWr5q2tg5cFipU1jeGQ9W3McK+mVrnf2wbBRsP98SP8SJ0E7D2lOl/lWXPDyj8GzRZvCfi+xLNGuLi2XigQqyDq5eULjQqafbHwpwzshFlOqcrVU/sx2lGJJcHMgljmPXQRng4GtvG3yro+IwIAjs5kAF42YdoftNYaO3djHCWYWP96mbZUZGqj3UlweJKkjcRT6DGA2uRS1uWwVgX/RI79weJtRkm0Y8MqotgT2VArXGY9QDY7qo+KxEs2LV0GdYN6E9+9NVBcToODlzxkk6Dfruqrba2hLhpBIhEkI0lQd6M8xS6fbWK7arhXjUcS419KFSGSQlpX0tpGNw8TQoR0i1YbbayoCGuCL799a4KYGeI31zW94qjwzGF2VWupOg/TVi6MuZMRFyW7n0FPBfcirUNfSl8MvBqNq3NRtXTR5kiah3ohqgkpwk61KBUIqZaDISAUHt7ADEYXFwkX62JkXwNtPjRi1veq2ROnaPl9JJMNMCD1cuHluD+hlNdUPTvDvh8O5bI7MnXRZD2D7WvIXpT9pnQ4pLLjI5I1SU5pIWfKzNxtzqpbR2ssmGEHUGIjqiqK/YRgMjMPFgFv5VhnDxdHocOZTimjrczK2V13+B7wrxsVYDWqZ0M2tIYAjnMYtFN9WXhT/rw97H/AIqlmmEtyTG7UvcDU1FsvFrGGzWBPady1steJCoOovUa4BXZnyZv0X9mjY8rbJ8RtoNcRRNij7T2si+vGlmLxOJbdlw4OmRTmPrTU4Frdk5fNAQta4bAqpu8hkbhfctS1QHsJ4MIyku7GQHexFrULtTpFLhHh6iTq2a5lIG9eVMeke1o4UYbwOQ7x5VUFnGIH4gyZ7mJwO4d2n1psfJny/jTLhsnpzjWJvknUW3xjMgJ3m1PB02ZB+NhgbXzFHsdDyPyrlWHmfDyWYd3ep3MD8wRVkjlUhbdpXX8PMdJwN6k/qHOtKySRhnp8fovkXTfBMVUvJEW/XCQE8zTlJldQyOsinuuGuDXJJLDL2i0ZJCtl7cJ5Hx8OPCpYtr4nCMyo5AIuVAurcbirVma5KJaRf5Z2FalU0MrVKGrQ0YAgVXuk/StMIGWOM4ub9Cj8OD/AFH6VVel/Tu5kw+FdgBdZsWjWMh5KeXjVITCSOcy4cWb/Elk7JPmxtWec+kbcOlv7phe19tSYks80n3htbpHJmYDw0soqv8AUZkLjUZ2tcbwAD8jTp9mTgNlMSZUuzK+RSeV9LmodjBTDGCdFxAz/tVtD86zS3e50opRWx5sTGdV27ZuqN5EB/NjOht47j6VbXsQskb5gwzRSDdKP58KoWHvFK6MPy2aKRf1DukU52JjWhkaBvxYnJKj9Ol7j0quaLYumO32kRvup52vetsNt0qbFTbwFTNhFcXU5gfjQb7PHHT0qou8mMW6Qi1r/GgpttM+iAgncag+5p5+dbRYYA6f2qMjk2Rbcw2bDMD2mc5ifKqjgMSRnibTXMh/Q44+u6r7ikzBFtoBVGx+GKStpazWOm6jB0ypq0NAqYiPI5EciaQSncv7T4HnwPhQ+z8UYjJBKGRS2unawzjcwqUwEoJU3rpIvLx8q1xZE0YOX8WMABwdWXka0/so/Qxz5c2btAgDERr/AIg4Mvjy91HYeETDI9persYZozZpUO425fWkGzsUXCxE5XX/AMO5Pf5qfDl417iVOUZVJAY3W5DQniPKpdAcTuSNVf6Y7TZY2gj6wNIv40saA9UvLUjfTLH49YIppW1EakheLncAPXSuXYzajyvIzOczEmQQxlyp5XJsPQ1syzpUc3T4vKVvomi2Yigm+cjiy2CeYGl/M2rYYtFF8xdhvdUDN/8AI6D0BFKS2q2gBHIY0db630rcswBtgc54mXF5wnjlFqy2jo0w5cRPIGMcUrAaZoo85X/cdTSXCxlZJo2zRmRXHVsmW7CzAeBok4RpDGWxSITYdxguHB0G4WAvp61pi8GScpvFIjBTffGw3XPwv60stxo7EHSCP8UTDdPHHN6kWb/7BqxJCFgnQ9uBlvpyNwffp6iipV63CQEizQTPh5Ad6BhnF/8Acr++gtlOAzI3dbsSeAOl/r6VGFcFnw0+R7IbRSoMRhFvqqHev+03HpTRJs2/hVWweZoZoTpNgXaWAg6ul7OB5Gx9TTnY03WC28i2vBhwqqcO0WQn0w2ZRbQUOiMWA5nQU5iwoPD40XHgFBB+lUlgAMFYKTv51SukMIEzk7mbf4bq6ZihZTf9N/KqF0rh0Q/tIPzqcMHItwMpW3uIO48CDWTQg3ki0ym0kd9Yz/HjQ8TlepYNbrEuGy9xh2WFQQ7RyFi1847KyKt1mtoVYfWtVlDiz3EIGGdRlYd9Bx8RREEplFw4SQaS5jYTDgfOtJZo2HWxtkt30O+M0FMNQy9jNvF7A+IqEOgfaFtfKIsMp1b8Wcg7huAqqHCyE5GaxGVVhQXyk2stuetbdK9oE4nEstmK4gAm9xZRZR5XDUu/6jOGEiHSQuyuU4neL89d9POdyZXixuMENJtjlRfNn7QRchB6xt1l/VrpeoIdmynrcodwhKy2jJyEbwaKO1WKZynVsI0XDug0wwJIdhyOmUcqVK+d1ynLl7ljYpahY9MY4DEiISIx7EvflSMGSAj5jmOPxrZpr54pMqyx/luGtHiorXFifDVfA25VrPLJNiBGSpZbozkC5CrcljxOh1qGeEuigHtwKWwxvq6A3KjxGpHqKnwSvYZh7H76nGaDrwLd6SMhyfVQ3vNKMSmWTMNx18waPwuMAfDTkaBwZFHtcHHuPxqSHY8k2JjwqDOwlaAsBoFB73lbWhexFydF+zvozDKv37ER3MkarGrbl0yM1uNx9au7YnZ8C5BHGByEYsKAWBkhSCJbCJFViB+Wo0uaHl6NYfLMZR1jMps7uRfyA3Vmcm2aVGKRBtx8KFedWESKpaRgPpVDwm28ViZ3GHVUiCNHI7i6RgixN/1U82h0WlEZEMxkVlOTCzNpe2gvyoLYmEnjjELxJhGiJDhUvnvrerIyUI7ciNKTroKMeURxLcgdpyTqf6NI+lUJKxAKWLPbKouzE1aOpAB1JJ7zHjVS6YyEJ2e9e6gnjuqnscq+PnWJZYyLnOJICjAiFtzC+4i1vUGh1wmYW/zNUPJuHv3e6hyC8cmbvx6m++17H3GjdkMHRlJ3WG/XwI/rlWiyp7ICiUqdNcwylDufwNbjEKlgwLxt2ojuK8CP5ozaEPtbi1xJb2XG/wB+/wB9RStdFk6hcTdsmIgI7j20YeY3+VGgWQRuZPvRPtK7sfG+b50WotFhRuAWSU+F2y/IUKmn3rwW3vIoxj2Yf/TJ9aKIxtg4DfDqRoXhicEb7kyMPjb0qqtMyOJF0JOfwJversjfiQ+GO5cyf5qnYhNIj+ypLcEHuSbL2jlld2OrRTKD+5lI+tGYXF/k5blgQ0dhezDWl8mEDRMw0ZWTyN7/AMV5hZgjYchesyDNMt++ddPcbUqdDNJjiaIEEpbqsUGlgUH8lx3l9xuPC1dJ+yvDrJHNirfiPkhdyNUKKFNvOwNcn6wBEKnRWViufVWG/TxHyrrH2YYwdTNhxp1czPf9YbUGhN7ES3LumKkjMyDDmdMQDaQN2oja2vhWkuAklVesmK6flxfzRYIt2nygDU3oWfGO6lMOlwN+Ic5U9OdUUWr9Fe2zHNE4EEvXqB+Uz3YHwP0pJFtJpmYsuQr2WHEHxpljcHio3uJI8QW7WUHLlNUXa23mhxwV16pZFBxSMtirai9MkAu4kBFjpf41W+meDLQll3o128BTKGa4BDZgRdW5ivZrOrqe0HBVqAWcyxUg6yOS1hKmWccC3db6Gh4CYJRcabnX9Q3H+vKmOJwdvvOHI/EiZpcOeMlu8vqNfSgG/EjB9qOwY/qXcD9PdV75spXodzRhgRcWays9tOaN5a+4mlUeIeFmZOySMkinmKJ2XiAyZT7AswPtJx9xPuJrTaCWOY88snieB9R8QaIvAvjJtif9N/PUUW57EHjhx8yKBX2zmvmiJvzO+iixyYbjeEqNd1mIqIZosay2dDwGMjb0Nj9aq2JW2UHeMynXkadPMCkrai5hkW/kmvwNK9roBLibaWxEtrHhcmi+wRMS3UTf+2d/7iK8hwwbDStbtpiI1V+Nip08tK1wy3jnHKPMLjkwNe4Z26jFAAECWAkX1Gj60OxjxoMy2JysuSKMBe+f+STVs6IY0wYnLmsWiUPZtCQADVVWXMSVGVkF8zH8rWwPvIrbYOMyT4U37smR7ngRb60rDufQa40FUKsrAjWtMZtdY1uzi9t17BRVVwuLWMEm55a7qW7XxscwAXee8TvFVUWBG1Ok6As6K75d8nsoK5v0w2j94xCyXBPVhSfU1ZsdFaCSO+rDKh/V4Vz90sWU71JHnamoFlx6H7aBHUSOFKj8B2YAEcqt2bju/wC6uQRH1A1I5jjTGPbOJhVoVxBy+xmGZkHgTuoNdgHfSfEquJjKSBZSA2h/LYbr0qxTBWjnRQEluJYRujb2l8uI8/CkchJJJJJJuWJ1Jo+PGExkWzhiOtTLezDcR/XOni9qFcewlW6t1Ze0O9HfdIDwPmNDTTMSFaNhqOyWXNmX+QdKRQuSGjIKstygIsQeIonAYwAENmK77J3kb+D9KKYrQNG5YKbDUPFYC1jbQ1PG4yYbXcJB5dq/1oeCTssNxzxtmvv3isiIMbqd6ShvIHQ/IVExmh3HrGw54YfDOKX7XILyG9sywuPG6D/mvcINDZmXK6Lo3stcW94+NaY1GsxNnESxxaixKm5B+NvdRsVLcgwkh1Ua51ZLW33Fq0wcjfjIGsZE0Vho9jm3+lQRsVbvGMjjfceFTs7RSRyA59VlS472uo+dLY9EsTh+sHdYqLXOjdoX1rXCxE4mJLEXlQWt3d2lZiAM0q/l9q6IUFrHUa0/6P7PzTmU6hDmhN9GuNPgakiItGJc230G8wAvxHhTPqhx1FKdqoNbfOq7GB8RiA65b2JIEZJ9q/Z+NqqW2YLP1q6K9mIt+Wf70btUsMi5shNytvZI3VNMRItuEwB/0Z/4b5VYlaEk6YhnUBlI0WQBh+2+8e+tGBYML3K93XfapBcoVOjRsR5cfnetoT2ZOYyyKba6aEfH4UORrA1kqXDyAHwbRvDkajxSWbTc2oqINSWNVjXFuWySjRlISY82G5vUfKh5HsxZezm1tyr3BzAjKTo/Yc/p5Go8urK2hUm45cKe+xUuiPNrRUJ7f/mRtn91/pWVlRBYThGNpPGIn1BDCjMSL9fwzYZmPmrZh8q9rKb0IxNONT5V7KOwp/dYLfQXF6ysoMKCmOYYckWLRZW8bHKD7hVy6Px5MPDY30Le8msrKWfBIjN5TaleLc3rKykQ7Kzt1vyTbUSEehH/ABUeGb8I8MvWqvgOy3zY1lZVnRUwLFH8SXxuT/8Ar61Hh++o5tl9DcGsrKPY3RFiDdFP6Tbz/q1C1lZVbHibwnXz30Riderbiy9rxsbfSsrKMeCPk//Z

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqkehDAGDVSeU4P0f0VTuYYZ61FV5LsdhYK5xmrWyvuBo2DUc1dA

2011 жылдан бастап Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасын саясаттану ғылымдарының докторы, профессор Гүлмира Сұлтанбаева Серікбайқызы басқарып келеді.

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUQEhIVFRUVFRUVFRUVFRUVFhUVFRUXFhUVFRUYHSggGBolGxUXITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQFy0dHx0tLS0tLS0tLSstLS0rLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAPAA0gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAACAQMEBgcABf/EADwQAAEDAgMGAwYFBAEEAwAAAAEAAhEDIQQSMQUGQVFhcRMigTKRobHR8CNCUsHhBxRiclMzgpKiFRYk/8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAhEQEBAQEAAgICAwEAAAAAAAAAAQIRAzESIUFREzKBIv/aAAwDAQACEQMRAD8AvRCApwoHKkhhA5GhKAbKEoihKAQptyMlNOKAFxTZRuKZrV2t9pwHcoDnISFDqbYoDWo34/NFU2lSDc5e3La889EjSoQlV/Hb4UKZgS8/4xA9TZNYXfTDuMOzM6uEj3tmPVHYfxqwOQlDRxDXjM1wIOhBkInJpNuTRCecE0UAEJClKEoACgcjKAoAIQlOQhIQAhGhRIBVy5cgL6U05OOTbkAKQokhQAEISjcgKAbcmXJ168DeXawosPE6RzPLqptknarObq8iPvBvIyg2AbnTjPb6rP8Aae8NaoSc2UdNfemMXUdUJqPMucfuOi8jEOM2Udta/GZLXxZOriUtPaLgMpnKVFc2Lo6LD5nDgEyFVxFz80jKvGyj1dbJGuQXye1szbNSkZY4jpMg+iv+wt5mVxld5X8ufZZY0qTRqkGQTI5ajqE5RZ1tEppy8DdXbnjN8N587eP6hzVgKuXrOzhspCiISOQRsptOOTcIDkJRBC5ACiCSEoQCrkq5AXpxQrnLkAiEokLkADkBROKAoCNi6wY0uPBZptfEOr1S9x8osBoAOPqdPVW/enFkNyCwMz2VO2gA0CbQJI6xMHsNe65fJruuO3w4mc/K/l4uLMn1j+PvmvNxQDe69Jot4jrTMdvqV5mJYSZNp+AWmWennvKl4N8WiZQGhf5fVe/u5u6+qc58rRx4nsnbyJzm2q9jcKWmeGvaVHhay/dxmXLl4QeJ7zzVK3i3adQOdt6fPi3upz5JWmvDZ9xXGFSW/fZNuopyg06K2MT9nYkscHts5p+wVqGy8YK1NrxxHuWTssZVr3Q2hkqeETLX3Hf+R8k5S1OxdigcjKAq2ZtyAoyEMIDkDk4gcggJUiVBiXJJXIC8lIUpQoDkLkpQuQAOTVR0Ak6J0ry9u4wU6ZJPCT2HNTq8nVZnbxXNq4nPWjUMGY9f0N9SR7iq3jQKryJOVp8x5kG/qXW9An8NjfI6vF6ji4dmyymPVziY/wASvM27iPAphjbvdb/uOveAY6kyueR13Ty8ZjczybZaYMAaZjy7fsoYqSfvX+E1TYXEMbfLr1d/Csew9hB8Of7Iv/t/C07MxEl3Q7A2S6qc7xDfi76BX7AUg2ANAoFGrSZ5cwHDp2XqUAD7JB7LDVtdWczMSyEFbCh7SHAGRBBUljLLkGybebY5w75A/Dcbf49F4b6giRqNP3C2LbOzW1qbmOEyPsjqse2xgXYeoabuGh5jgVtjXfpy+bHP+ofoHMJHcd+IT+GqFjgRq0hw9687AVoMc1Lc+/3ofsK2PWr4GuKlNrxo4Ap0hV/cfE5qJZ+h3wNx99FYnLSM79UyUJRlDCCIgcjKbcgEXLkqA5cuXIC8EoVxKSUBxKFxXFC4oASs+/qVtMtaKTdXW+vzCv1V0Ak8Asd3ixPi4yXXAd8pcfcIWe76jXxz3Upjgw02f8bQ49IEN9xzn1VY2piC6oanF1qQ5MmC89zJHUk8FMxONADnOuHGXCYLhcMZPCQPcSvMwM1quZ3Ez0A4AcgBZTmfXV6vbyPc3e2VIBi3zKuTMC3KA8kN4gGLcpCjbEpABTtq4Ko9v4RbPIyFlb2urOfjOHMJs7Cvt4bT1Mk+8rsZsI0/Nh3FpGrZJaR2OhVRbs/Fw8E1WvtkyHK2ZvJHML2NgPxNNj6las7M0tApVHNeXANGchwAIM6XtoZ1WskZ3Vl+osGA2g8kNeOk8f5XqheThXh7w6LOhw9V62NdkZmWVao2KxbGCXGFnG+NRuJ81Km52SSXgWjiJ4/wrPjatFo8TEvgEw1tyXE8A0XKYO28G5mVrssy0ZmOaJFssuET0VZl9p1Zf+WU5oKnF+hTW2MP4dVzRpMjsUDH+X1/aFs4rOWxdv6f4n8V9M/mbI7tP8q9vWWbl14xVPrmHwJ/ZaiSqynQEjkSF6aAEptyJAUBwSpAlQZFy5cgl2JQykJQygykpCuSFAQtqvik49CsTxlT8dzuTSfU8fctk3ifFBx7/IrFXXq1Af8AjJ+AJWWvbfx/1/1572l9QMmbfHLK9TdqjL15GFrFtQVOIl31+as267QXkgdY7o16V4+WrrgqEAL3MHSlRKdKwPRejhFg7PwebQA4JqvQBMlTAoeOxIamUiCWw/spW0PNTI7fNedmdmE8V6nhy1JVjw9p7DbifbkCQYHCNMvL3rysbuo7wf7djhknN5gSS46kmVdKAnunMnNX8qy+ErH94t1nUqecOLi3W14/hVambffNb3tHZwc09lh21cOKVWowaBxA7Sqzb6rHzYk+4mbpH/8AXR/3PxaVrZWU7lMnG0+hcf8A1I/dauVrHLogQvRIHFUk2UJRFCUBwXFcFxQCLki5BrkShlDmSAoA5XEoZSEoDzd4xNB/ZYtWticv6mFvvatt2s2aTx/ifksS2xasx/Ij4arLX9m+P6f68+pSFj3B+X0Vm/p35qrmnkFXcXZ7o0JJXqbiYvw8WAdHAj11+qL9wZ+tRrlRmW3Rdh6ycqXEpmlRlYV2Z9JFXF8BcqDjsI5zCQfPYjlYzCkVm+GJAJ421K8xu36RtJB0OZpHzSaZlvpDxOIxQ0ptgayTPoRKfZtiqWxkM+7uptPH03/mHrI+MQEQqsNg5p7EFCrm/mHaGLdIJGWQLdl6QqgrzHMkQha9wsU+o5K9PFVQGE9FgG18R4leo8aOqOjtNlqO+e1TRwryDdwyN7utPoJPoslos48lrj9uTzX74tH9PKE4pz+DGH3uIA/f3LS1TP6cYWGVKh/M4D3Cf3VzK2jl17AUDiicgTSRCUaFwQArlyRAIuXJEBagUoKAFLKAXMuJQSuJQCVRII6LGd7cGWVHN5fv9/BbKqnvVsMvcaoEyBmjXiB81nueq18d+rP2yonMAeMX9Ey2o6lUDhZzHT6he6dhVadTzUnFl3WGrYM/QqHtjCwRYzpMe1FpQftquwNrtxFFr2nhfoeS9fDPWQbrbVdh6pH5DqOR5rSsNtJpuCufU5XZ472PZeZ1XnYrZwccwsfge4T9HEA8VKSa5tnp5I2bRg5wAeBAt6kXCinZ9LN+aOmb4L3X0OiFtABPrT+Soey9nmmJLiZ4EkgD1UzEMCchRsViW02lziAACSTwAQxuvvqg/wBSK0+FRGt3ntGUfM+5U+kybD74qXt7ahxFZ9TgTDf9Rp9fVO7v4M1KoHAS48gBp7zAW+ZyOPV7bWgbqYbw8O0c5Pxj9l67k1gmRTaOg9/FOOWjnvs2UiIpCEyChciKFyAEpClSFACuSykQFmCWU3mRSkCoSuJQlMCCKF5u19rU8NT8Sof9WgjM48hJXp7Ha5zG162RocA5lNjs8A3BfU0J0s0QOZU61JPtWc2+kjDYEOhzrN+J7Lzdv7v0a5zZAMrYEADmp+MxxOmijNxMtPVc+vJ11Z8VjPMbuqA4loUdlOrQsQYV+FKSidg2uEELLvXRPpTsHtMg6qw4La44lRMdu40mW2XlVdn1aaOri5s2k06IamMaqhSbU5p5tB5F3FP5FfpP2tvHSoiXOHbj6DVZ7vJvO/E/htltOb838p6dF4W0KpfUc+8FxLT0m3wTdMkroz43Fvy2/Rym2Tp2Wibp7JNOkXuEOqD3DRvzJ9FTtk7TbRcDUpCoLccpHrBlaRsXbdHEj8Mw4XLHWcOvUdQtJGV19PUQlKVzlTM2VxXIXFAIUJXLigASFKUiAFKkSoCwyllNl4GpVX3i30bh3+FTYKjx7RLoaOlhcpBa3OVW2vvnQZ5KVVrnH8wBc0eo1KpO3966+KGS1OmRBptM5ueZxu7sq+ARomfFk2ztZ1SHDK4GfM8gutwu6W2HIDkj3c3sq4byE56UmWWsJ1a4W+qr+Gq5XNdxaQRcjQzqLhScVldmexrGSXOLM1QkRFpdY6FwAv5iDwUa+/bTP16bNsrHU8QwVKTszT7wf0uHAqV4SxvYG2KuGeH0nWOrXDyvA/Ke0+i1zY22KWKZnpnzD2mGJaf3HVc+8cdWN9S2U1zqaNruadBCy406Ya2VHr4QHgpj6fELnFMPL/sByTdfCANI52XpOKjYhhskVZXt/d8sqFreILhYwWjWMosR96qsupuYbtImCJBFjoYK2TbOzBXp5Zhwux0ey4cxxB0I4hZ7tjCvjO8Oyt/DqslpNN1v+mDOVhtBtqOcDp8e+uXyY48UNkapulXfRe2oxxa5pkH79xCcHl000E69Clr05HUXW7Jou628gxQLHANqtEkDRw/U39xwXvlYlhq76bm1Kbi1zTZwNx9R0Wobu7ysxQyEZaoElvAgalp49uCSbHsuQFGUkJkGELkZQOQAFClKQoBJXLlyAi747cNMeBTMOcPO4flaeA6n5d1ndY3n7kqbtDFmo9z3G7iSfX9lBqYiRliwM+pt8glVyGSAdU05sdk653Np9LpWQdL9OPuS6rhtjJS5hMc9Oa4+UyPcjqMDm/diE0m3kkSfs9RyXq7I2q/D1BVpOPK4MRIzCJv9915dJ5uHajjzHNejhHZgKbqmVguBlzySfZyggmbCxlTqLzWvbv7dpYxmZvleB5mTccJ7L0nthYZs/H1KNUVKUsc03AnS/ldMmOF56rWN2d5mYtgBhtUe02bE/wCJOvZc+8cdON9e2xyMlAQkcs2jkDxKJq5ARX01Wt7MDlH9yBIAy1m+aHUibvIaZJZJPYuHJWt6ZewOBaRIIgg8RxTl5UanYxfaWC8J5ZciJBiBB0I6ajuDqozX8DFhr81atrYU0mVsM2QaMGfIM+HdmIF7nKJvwyji5VjFsbM0zIGk6m3H5Lrzrrk1OPPeLlHQqFpDmkgiCCDBB6EJl7r2TlNUlet3N78xFLEkAmA2pEBxmIeBYHS9griVi0Kxbv70voRTqzUpWA/Uz/XmOh9EFY0MoHFNYXFsqtFSm4OaeI+RHA9CnCmkJKQrikKARckXIDMqzpUeU9VTCVXDwQVGApWIlK0d1Qj2rjnx9UdKpHYonMUd7IuNOScTUt9PiPT75IZaLH2Trxgx8k1RxMAiOo6RdPyDpynuDwVER2Id7QJJIgkmSehnVOUKuQNc0uzB1uIgREcbH9oSFo4GQeHS3xCFjg0hwI466Hp3U2KlaPuhvfnDaVd0mIFQwDPJ3Mf5e/mrsVg0ubFRuYeaxEgNOuUHgrruPvQQfArPkH2QToAJJBPG928hI4hYb8f5jfPk/bQUhKVjg5oc0gtcAQRoQbghC5Yt4ByFoTmVK1qQVTfKj4bqOKFsrvCqXgGnUIjMY0DwwrN9pUfDqvYD5Q6xBDvJYgE8TBA7ytn27gfGw9WmfzMdB5GJBHYrL95PO2hWIANWk2fMXXyh41AI9oC/vsF0eK/hy+T2quMbDp4G/rxXU0eIuIOov9UDFvWMOLlwKVI0rZ20qmHdnpujm03a7/YfvqtA2LtuniW28rwPMw6jqOY6rNTyS0qjmODmEtcLggwQU+lY1tIVV93N5w8ClXdD9A8wA/kDGh+as02smh0rki5AZhU1TEp6omUlw4EvvQgogkp2bn8kLiPu6KClNMoCFVEXCbo1iAT6D5qRWpW0UNuoB53TSnF8vazmSPSSUVXEtBAAmCJ4aG6i4p/mkCPv+Uy10etkBYK2KqNpimXfhZgQIFp5nXibaSeCeNPDVKoayq6nTc27ntgNcRxExe3H6rw6FR8GSS0ggzp3ThqtBkEXFxyMR8x8kuH1e90d630iWViX0g4tNWwYCATwFpAmTrN41WlUXte3M0yD9wRwKwPCVmvc2g+q5lF72eKWiY/Lny8YEExy0MBe7s3el2BqubTqmvh2Etpugtc6wjMHC4EaHSbEBY68fWmd2Ngyrsq8rYO8tDFtGQ5XfpdYn/Wdf4XskLGzjea6YxTw2m4ng0/JZBvHRinhmZXMHhFxaXQLU6ZMXImx0PEDiAtO3nqjwHUs0Gr+HMwfN7RHUNDj6LKd68QamJyWik0MADYI1c4RoYJItAsOS08ftn5HkYqjfUEg5SQZBPAzxBEKGF6Nd7c7g1paNMpMkRYgnWQZ17KFiGwZ5rpc7gUSaDl2aUjONPFcfmk6Ip4+5BgIXr7F3hq4eGe3T/QeA/wPDtovKI4e9cUFYvbd7sNF846ZNOlilWfl45rk08TXlMpx5TaDgwjagaiCSykJch6JRyRAJA0WKPiKE6aqaWoXtTKx5NV9x0AnvCBP4unBnmmWNvcoSV7ydTKQKS2nT1JnoLGydZTpHj8T3n9vVMIXVe5tivTdUayhSFMsaWOLDn8SxBdmEF0tJ7g3UT+1YW29TM9vTVOUMwIcXSWgNbb8l4HX1nhySuTlJs/C1nB76DXzTAfUcyZYy13HgJ4dOitezP6gYqhlbXpmoHAOYSCHFhsCDxBg3vKqDKhZnaHECo24Ew4TOUz8+vUhPYnaDq4oio7y0WCiyAAQwEnzRabgTGgE8zNz32qa56WjF76ivWdUzOpBrctEQHBxc5s+JNhpMmwjqV4m1GGk+rhXZHZKjnNxFMAlxy6gg+yfKYBOUzqvKLy0tLSCGuzMMCdRE8/ZFu/NejtLE0y8OY/OSBmIblAJAkRzn3omZKLe+zeJrms59Q+085jADRm7Cw/hQ6jZBEQR8RxC7+5Glx+x5pfGE9Zgzz5/fRWhClKHLq7YM8D9kIAkD7SlzcfcmcyJp4oPp4ugdSmnOlNl0owgdLlXLsy5Mkp9jB1Fihle9vps3wq5qAeSrLh0f+ce+/qVX0CHAUWZNhOAJKghUSipyCUNTrGJHwwXO5JC53JSsoQOCBY8/EGQRF1EhejUCZ9kfxpz+SpAKNAn016crJ7wQQCIE/A6x8U34l41ESO/VKXTIFrSPcEAdMHhxtHoT80eUwL8/gbffVJQfo4jv3Gv19E7TdByn9XwIt8UwHwxfjHHlyPYJmpA19Y6GxCWpWLXSL+0D/Ki+Jw++iQPVnTxnnGh0KmUsXTFBzHU5qk2qZrBsEARE6wvNzxp6/sU2T8bpU+ulPNfI6i3p/CYlKCglk3Po061V+HqtzMe0PAkiHMNiCDIs5yc3l3UND8WiS+mTGWCXtnSI9ofHuvM3axQpYmnUJgNzSejmOH7hXv/AOx0iQGVMxPMR8VczajWpmsxSOKt+8GzjWdnZRaHTdzHSH9xpPVBsrdMkzW8o/SCCT6iwWerM+2uM3XpV6VIkwASeQEn3KazZFc6Uah/7HfRajgMJQpNyspD0HzKnsouNxDew+qz/l/TaeGfmsd/+Orf8VT/AMHfRKteODqfr+DfouR/Jf0f8E/b/9k=

Қазіргі уақытта кафедрада 5 профессор, филогия ғылымдарының докторы, 8 доцент, филогия ғылымдарының докторы, 5 филогия ғылымдарының кандидаттары, доценттер қызмет істейді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы теориялық және практикалық жағынан дайындалған, шетелдік үйрену және білім жетілдіру курстарын бітіру туралы сертификаттарға ие.

Кафедра баспасөз және Интернет- бұқаралық ақпарат құралдарын кадрлар даярлауды іске асырады. Сондай-ақ ақпарат агенттіктеріне, Қазақстан Республикасының коммерциялық қызметі мен одан тыс жерлердегі «Журналистика» мамандығы бойынша мамандар даярлайды.

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы