Ғылыми зертханалар мен орталықтар

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті

Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы базасындағы зертханалар мен орталықтар

 Журналистика факультетінің базасында «ҚазҰУ-дың М.К.Барманкулов атындағы Телерадиокешені», фотозертхана, АҚ «Хабар» оқу аудиториясы, учебно-творческие лаборатории АҚ «Егемен Қазақстан» оқу шығармашылық зертханасы және АҚ РТРК «QAZQSTAN». Осы аталған зерханалардың болуына байланысты оқыту кезінде үздік заманауи білім беру әдістемесі, шеберлік сыныптар, тренингтер, жеке және командалық өзіндік тапсырмаларға пайдаланылады. Ағылыш тобында оқитын студенттер қосымша MPLUS&COMPASS «KONICA MINOLTA» бағдарламаларымен оқиды. Жыл сайын 19-мамырда зертхананың құрылуы негізінде бітірушілерге салтанатты кезесу өткізіледі, ең үздіктердің тағылымдамадан KONICA MINOLTA-дан өтуге мүмкіндіктері бар, Лангенхаген, Германия қалалары. Студенттердің дамуына журналистика факультеті кафедра оқытушылар құрамынан құрылған үйірмелер ықпал етеді: «Сана» - тележурналистаны оқыту шеберлігі, «Коника Минолта» - заманауи технология жаңа медиа, Ғылыми журналистика орталығы – болашақ жас ғалымдардың әлеуетін ашу, «Эйдос» - бұл үйірме студенттердің шығармашылық қабілетін дамытады т.б. «Журналист» оқу газеті шығарылады, мұнда студенттер өзінің шығармаларын жариялайды: ақпараттық-аналитическалық материалдар, көркем-публицистикалық шығармалар жарияланады. НКАОКО рейтнг көрсеткішінде бакалавр оқу бағдарламасы 2015 жылы I орын , 2016 жылы II орын, НААР рейтнг көрсеткішінде 2015 жылы - II орын, 2016 жылы - I орын.

Техникалық жарақтандырылған зертханалар ғалымдармен тығыз байланыста болуға мүмкіндік береді, тәжірибеден өтетін журналистер мен редакторлар семинар, тренингтерді дамыту үшін сындарлы байланыстарды ғалымдармен практиктермен өтеді, Магистранттардың мансабына кімнің кәсіби шеберлігі жоғары және терең саяси ұстанымы жеке тәлімгер көмектеседі.

Докторантураның білім беру бағдарламалары жетекші ғылыми орталықтармен, халықаралық байланыс орталықтарымен, іске асыратын аккредиттелген докторантура бағдарламасы, ғылыми мектептермен іске асады. Оқытуды ғылым докторлары мен кандидаттары, философия докторлары (PhD), бейіні бойынша доктор, сондай-ақ шетелдік ғалымдар дәрежесі бар философия докторы (PhD) жүргізеді. Оқытушы кадрлар заманауи интерактивті әдістері мен технологияларды меңгерген, оларды оқыту үдерісінде пайдаланады. Оқу-әдістемелік және оқу үдерісін ақпараттық қамтамасыз ету мүмкіндігі докторантураның сапалы білім беру бағдарламасына мүмкіндік береді. Халықаралық ақпараттық желілерге білім беру бағдарламасын іске асыру еркін қол жеткізумен қамтамасыз етіледі, базадағы электронды деректер, кітапхана қоры, компьютерлік технологиялар, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қолданылады. Бітіру кезінде білім алушылар іргелі ғылыми және кәсіби дайын болады, заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, әдістерді меңгерген, ғылыми ақпараттарды өңдеу және сақтау, заманауи ғылыми тәжірибелік проблемаларды тұжырымдап шеше алады, ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу қызметін таңдаған бағыты бойынша ұйымдастырып жүргізеді, зерттеу және басқару қызметін сәтті жүзеге асырады.