Қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы, 71 Физика-техникалық факультеті, 316 каб

Кафедра телефондары:377-34-12, Ұялы телефон: 8(707)388-2143

 


Кафедра меңгерушісі, PhD, доцент

 Ибраимов Маргулан Касенович

Ұялы телефоны: 8(771)4050977

e-mail: Margulan.Ibraimov@kaznu.kz, margulan 88@mail.ru 

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік

және тәрбие жөніндегі орынбасары, PhD, доцент м. а.

Агишев Алдияр Талгатович

Ұялы телефоны: +7(707)4751230

e-mail: Aldiyar.Agishev@kaznu.kz, aldiyar.agishev@gmail.com 


 

 Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет жәнехалықаралық

байланыстар жөніндегі орынбасары

PhD докторы, аға оқытушы

Сагидолда Ерулан

Ұялы телефоны: 8(707)4599325

e-mail: Erulan.Sagidolda@kaznu.kz, Erulan.s@yandex.ru