Ғылыми жобалар мен зерттеулер

 

Доцент м.а. Айымкүл Алиханқызы Мархабаева «Энергия сақтау және фотоэлектрохимиялық құрылғылар үшін перспективалы наноқұрылымды материалдарды жасаудың технологиялық негіздерін жасау» 2021-2023 жылдарға арналған гранттық қаржыландыруды жеңіп алды. ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарға арналған байқау аясында

03.12.18

Ванденберг әскери-әуе базасында (Калифорния) Аl-Farabi-2 наноспутнигі (CubeSat 1U стандарты) сәтті ұшырылып, іске қосылды. Біздің Аl-Farabi-2 наноспутнигі Илон Масктың «SpaceX» компаниясы ұшырған 64 спутниктің қатарында болды, олардың 49-ы наноспутниктер, 15-і микроспутниктер. Бұл миссияға 17 мемлекет қатысты: АҚШ, Австралия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Оңтүстік Корея, Швейцария, Ұлыбритания, Германия, Иордания, Қазақстан, Таиланд, Польша, Канада, Бразилия және Үндістан. Суретте:  ҚазҰУ ректоры Ғ.М. Мутанов және Al-Farabi-2 наноспутнигін жасап шығаруына қатысқан біздің кафедра ұжымы.


 

Негізгі және қолданбалы жобалардың саны - 14

Жоба атауы, мемлекеттік тіркеу нөмірі, ғылыми жетекшісі

Орындаудың себебі 

Мерзімі 

Күтілетін ғылыми және практикалық нәтижелер

1

Шыны-кристалды күйлерде фазалық жады бар металлмен модификацияланған халькогенидті наноқұрылымды шалаөткізгішті қабыршақтарының құрылымы және электрондық қасиеттері, АР05133499. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор О.Ю. Приходько.

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

 

2018-2020

Ион-плазмалық магнетронды жоғары жиілікті шағылыстыру әдісімен наноөлшемді Ag-қоспамен модификацияланған Ge2Sb2Te5 қабыршақтарын  жасақтау және олардың құрылысын аморфтық және кристалды «шыны-кристал» фазалық өту кезіндегі құрылымын зерттеу технологиясын жасап шығару.

2

Титан диоксидтік қабыршақтары  және металл нанобөлшектері негізіндегі наноқұрылымды композиттік материалдарды өндіру және олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін зерттеу, AP05132897. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор О.Ю. Приходько.

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

 

2018-2020

Титан диоксидінің және күміс нанобөлшектердің (Ag-TiO2) қабыршақтары негізінде ион-плазмадағы жоғары жиіліктегі шағылыстырумен алынатын нанокомпозиттік қабыршақ материалдарды өндіру технологияларын жасақтау және олардың құрылымын зерттеу.

3

Кремний карбиді наноқұрылымдарын синтездеу үшін плазма-химиялық технологиясын құру, AP05132865. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Б.А.Алиев.   

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру

2018-2020

Кремний карбиді наноқұрылымдарын өндіретін қондырғы құрылады және металл кластерлер мен технологиялық режимдерді өндіру технологияларын жасап шығару.

4

Функционализацияланған графты наноқұрылымдар негізінде қорғаныш жабындарын жасау технологиясын құру және олардың қасиеттерін зерттеу, АР05130413. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор А.М. Ильин.

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру

 

 

2018-2020

Ақаулы графты наноқұрылымдар, материалды қорғауға арналған қорғаныш қабатындағы үзілістер, граф нейтроматтарының әсері анықталады, сондай-ақ әртүрлі әдістермен граф-наноқұрылымдарды өндіру технологиясы құрылады.

5

Платина тобындағы металдардың нанобөлшектері бар көміртекті ортаға негізделген жаңа композициялық материалдарды құру, AP05131495. Физика-математика ғылымдарының кандидаты, А.П. Рягузов.

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру

 

2018-2020

Палладий-модификацияланған DLC және графитті қабыршақтардың нанобөлшектермен синтездеу жағдайларын анықтау бойынша жұмыс алғаш рет тікелей ток магнетронды ион-плазмалық әдіспен орындалды. Синтезде жинақталған тәжірибе және оның құрылымы мен олардың электронды қасиеттері, көміртек матрицасы бар карбид жасайтын элемент емес, платина тобындағы металл нанокластерінің өзара әрекеттесуін жақсы түсінуге мүмкіндік береді.

6

Гетеродинамикалық инвертті құрылымы бар тиімді жұқа қабатты перовскит күн батареяларын қалыптастыру және тұрақтандыру, AP05130083. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Т.И. Таурбаев.

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

 

2018-2020

Тәуліктік және электронды қабаттар ретінде бейорганикалық материалдарды пайдалана отырып, метил йодидін аммоний иодты формамидиямен алмастыру, сондай-ақ инвертті құрылымды пайдалану арқылы тәуліктік термиялық тұрақтылық пен қызмет мерзімін жақсартатын перовскит күн қуатын өндіруге арналған күн батареясын өндіру технологиясын жасап шығару.

7

Көпканалды телекоммуникациялық жүйелердің ақпаратты-энтропиялық технологиялары және оларды қолдану, AP05132738. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор З.Ж. Жанабаев.  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Белгісіз шу деңгейі бар телекоммуникациялық жүйелерде SNR тәжірибелік және теориялық тұрғыдан анықталады, бір өлшемді және екі өлшемді сигналдардың өзара ақпаратын анықтау алгоритмі құрылады.

8

Наноқұрылымды шалаөткізгіштердің бейсызық электрлік, оптикалық және фракталды-геометриялық өзара байланыс сипаттамалары, AP05132854. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор З.Ж. Жанабаев.  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

 

2018-2020

Нанокластерлік қабыршақтардың электрофизикалық
қасиеттерін сипаттауға мүмкіндік беретін жаңа теория
ұсынылады, соның ішінде вольт-амперлік
сипаттамасының гистерезис сипаты. Гистерезис
асимметриясының тікелей және кері бағытта жылжуы,
тербелістердің және теріс дифференциалдық кедергі
аудандарының болуы, сондай-ақ сыртқы кернеу
болмаған кездегі қисықтардың термогенерацияның
ток шамасына тәуелділігі сипатталады.

9

Электр жабдықтары компоненттері үшін функционалды гальваникалық қаптамаларды синтездеу үшін нанотехнологияны құру, AP05130069. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Г.Ш. Яр-Мухамедова  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Көпкомпонентті наноматериалдардың құрамының олардың функционалдық қасиеттеріне әсер етудің қолданыстағы технологияларын талдау және синтездеу, және қосарлы және үш есе қорытпалардың қаптамаларын синтездеу әдістерін негіздеу.

10

Жарық, жылу және дыбыс ағындарын реттеу, үйді тазалау және шаңды жинаудың тұрмыстық терезе жүйесінде энергияның баламалы көзін пайдалану. Техника ғылымдарының кандидаты, доцент Л.В.Михайлов  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Тұрмыстық терезе жүйелерінде күн энергиясын күнделікті және реттелетін күндізгі жарықтандыру үшін, қаланың ауа бассейнін шаңнан және жылудан тазарту үшін қосымша жылу және дыбыс оқшаулау үшін пайдалану. Баламалы көздерді пайдалану арқылы парниктік газдар шығарындыларын азайту және оларды тиімді пайдалану мәселесін шешу арқылы зерттеу мақсатына жету.

11

Кең ауқымды қолдануға арналған наноқұрылымды тотықты шалаөткізгіштерді өндіру технологиясын жасау. IRN №AP05130100. Мемлекеттік тіркеу нөмірі № 0118РК00202. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Х.А. Абдуллин.  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Нанобөлшектер мен жұқа қабаттарды синтездеудің тәжірибелік әдістері жасалады. Сұйық, газ фазасындағы және аэрозоль бөлшектеріндегі прекурсорлардың пиролиз әдісі, нанобөлшектер мен нанородтардың массивтерін синтездеу үшін гидротермальды әдіс, синтезделген материалдарды қолданатын электродтарды құрастыру әдісі және каталитикалық ыдырау және тотығу үшін нанобөлшектердің қасиеттерін оңтайландыру әдісі әзірленетін болады.

12

Люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу. IRN нөмірі. 0118RK00202. Мемлекеттік тіркеу нөмірі AP05130243. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Х.А. Абдуллин.  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Наноқұрылымды люминесценттік материалдарды синтездеудің эксперименттік әдістері жасалады. Цинк оксидінің нанородтарының массивтерінің үлгілері (NR-ZnO) синтездеу режиміне байланысты синтезделеді және зерттеледі, алынған үлгілердің қасиеттері әртүрлі температурада және газ атмосфераларында термиялық өңдеу режимдеріне байланысты зерттеледі, жаңа наноқұрылымды материалдарды оксидпен синтездеу үшін қолжетімді әдістер жасалады.

13

Сымсыз басқарудың интеллектуалды автономды жүйесін және көше жарықтандыру мониторингісін құру, AP05132464. PhD, Е.Д. Налибаев  

Ғылыми зерттеулерді 2018 жылға қаржыландыру 

 

2018-2020

Күнделікті энергияны негізге ала отырып, жарықтандырғыштарды және прототиптерді пайдалану арқылы көшелерді жарықтандыру жүйесін құру, сондай-ақ осы автономды жүйені бақылауға және басқаруға арналған бағдарламамен қамтамасыз ету.

14

Кең ауқымды қолдануға арналған көміртекті наноқұрылымды материалдарды өндіруді ұйымдастыру. Д.В.Исмаилов.  

«Ғылым қоры» АҚ жобасы 

2017-2020

Кең ауқымды қолдануға арналған көміртекті наноқұрылымды материалдарды алудың өндірісі ұйымдастырылады.

Барлық қаржыландыру сомасы 151 181, 182 мың теңге