Құжаттар

1.Докторантураға қабылдау туралы ереже

1.pdf

2.PhD консультанттарына қойылатын талаптар туралы

2.pdf

3.Докторанттың ҒЗЖ процедурасы 3.pdf
4.Консультантарға койылатын талаптар регламенті 4.pdf
5.PhD үшжақты келісімі 5.pdf