Қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасы

 

 

Кафедраның мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы, 71 Физика-техникалық факультеті, 316 каб

Кафедра телефондары:377-34-12, Ұялы телефон: 8(707)388-2143

 


Кафедра меңгерушісі

 Ибраимов Маргулан Касенович

Ұялы телефоны: 8(771)4050977

e-mail: Margulan.Ibraimov@kaznu.kz, margulan 88@mail.ru

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік

және тәрбие жөніндегі орынбасары

Саймбетов Ахмет Куанышбаевич

Ұялы телефоны: 8(775)4917525

e-mail: Ahmet.saymbetov@kaznu.kz, asaymbetov@gmail.com


 

 Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет жәнехалықаралық

байланыстар жөніндегі орынбасары

PhD докторы, аға оқытушы

Сагидолда Ерулан

Ұялы телефоны: 8(707)4599325

e-mail: Erulan.Sagidolda@kaznu.kz, Erulan.s@yandex.ru