Құжаттар

 

 

 

1

Əл Фараби атындағы ҚАЗҰУ-нің студенті туралы ережесі

Положение_студент_каз_рус.pdf

2

Ғылыми дәрежені тағайындау ережесі

Правила присвоения учен званий.pdf

3 Педагогикалық практиканың күнделігі dnevnik.docx