Студенттерге арналған ғылыми зерттеулердің мәліметтері

Іргелі математика кафедрасы жоғары базалық (бакалавриат) және ғылыми-педагогикалық (магистратура) білім бағдарламалары бойынша мамандар дайындау бағдарламалары:

  • Математикалық талдау
  • Функциялар теориясы
  • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  • Актуарлық математика
  • Математикалық логикаб алгебра және сандар теориясы
  • Геометрия және топология
  • Қолданбалы логика және ақпараттық жүйелер

докторанттарды (PhD) дайындау бағдарламасы:

Мамандықтар: 6 D060100 - Математика:

6 D060101 Функциялар теориясы және функционалдық талдау.

6 D060106 Математикалық логика және алгебра

6 D060105 Стохастикалық талдау