Ғылыми лабораториялар

Оқу-зертханалық база:

Кафедра қабылданған санитарлық- техникалық талаптарға сай және оқу жоспарында қарастырылған барлық теориялық және практикалық дайындықты, сонымен бірге оқып-үйренушілердің ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- зерттеу жұмыстарын тиімді орындауына лайық материалдық-техникалық базамен (аудиторлық қор, компьютерлік сыныптар, лабораториялар) қамтамасыздандырылған.