Жалпы мәліметтер

«Есептеу ғылымдары және статистика» кафедрасында келесі ғылыми бағыттар өтеді:

Академик Т.Ш.Кальменовтың, профессор Б.Е.Кангужиннің, корр.мүшесі М.А.Садыбековтың жетекшілігімен «дифференциалдық операторлар және оның қолданылулары» атты қалалық ғылыми семинар өтеді.Семинар механика-математика факультетінде әр бейсенбі күні сағат 15-15 те 213 аудиторияда өтеді.

Фундаменталды зерттеу программасы бойынша «Физика, математика, механика және информатиканың актуалды мәселелері» атты ғылыми-зерттеу жұмысы өтеді.

1) Операторные уравнения математической физики и их спектральный анализ. Корректные внутренне краевые задачи с нелокальным смещением для дифференциальных уравнений

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Кангужин Б.Е.

Орындаушылар: Нурахметов Д.Б., Токмагамбетов Н.Е., Шаймерденова А.К.

2) Идентификация дефектов механических, трубопроводных и электрических систем

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Кангужин Б.Е., доцентт Даирбаева Л.М.

Орындаушылар: Нурахметов Д.Б., Туленов К.С.

3) Вычислимость и алгебраические структуры

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Бадаев С.А

Орындаушылар: Таласбаева Ж.Т., Абешев К.Ш.

4) Предпоперечники Колмогорова

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Сихов М.Б.

Орындаушылар: Шерниязов К.Е., Берикханова М.Е.

5) Экономико-математическое моделирование системы оценки страховых рисков

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Сихов М.Б.

6) Обобщенные аналитические векторы и их приложения

Ғылыми жетекшісі: академик Блиев Н.К.

Орындаушы: Шерниязов К.

ІРГЕЛІ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ PHD ДОКТАРАНТТАР ДАЙЫНДАЙДЫ.

Соңғы жылдары іргелі математика кафедрасында келесі доктаранттар қорғалды: Мажитова А.Д., Мустафа Манат, Нурахметов Д.Б., Ахмед-Заки Д.К., Темирбекова Л.Н., Шаймерденова А.К.

ІРГЕЛІ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫНЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ ЕЛІМІЗДІҢ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІҢ ӘР ТҮРЛІ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ СТАЖИРОВКАДАН ӨТЕДІ.