Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

8D07111

Ғарыштық техника және технологиялар

Қолданыстағы БББ

8D05401

Математика

Қолданыстағы БББ

8D06104

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Қолданыстағы БББ

8D05403

Механика

Қолданыстағы БББ

8D07117

Робототехникалық жүйелер

Жаңа БББ

8D05404

Іргелі және қолданбалы математика

Жаңа БББ