Бітірушінің кәсіби қызметі

 

"5B060100-Математика" мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің бағыттары:

- математика;

- математика және қолданбалы математика;

- математика және жүйелік бағдарламалау;

- математикалық және компьютерлік модельдеу;

- экономика саласындағы математика;

- актуарлық математика.

 

"5В060300 - Механика" мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің бағыттары:

- Жоғарғы мектептерде механикалық және математикалық пәндер циклдарынан дәрәс беру;

- Орта мектептерде физика, математика, информатика, пәндерінен дәріс беру;

- Механика және техникалық ғылым салаларындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын атқару;

- Ғылыми өндірістік және өндірістік мекемелерде инженерлік жұмыстарды атқару.

 

«5B074600 - Ғарыштық техника және технология» мамандығы түлектерінің кәсіби қызмет бағыты:

- жобалау жұмыстарын орындау;
- реттеу;
- ғарыштық технологияны пайдалану.

 

"5В070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің бағыттары:

- ғылыми-техникалық ақпараттық процестердің математикалық және алгоритмдік модельдері;

- ғылыми және технологиялық процестерді математикалық модельдеу;

- есептеу математикасы, есептеу технологиялары;

- мәліметтер базасы және білім негіздері;

- бағдарламалар, бағдарламалық жүйелер мен кешендер, оларды жобалауға арналған технологиялар;

- желіні басқару.