Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D07111

Мамандығы:

Ғарыштық техника және технологиялар

Факультеті:

Механика-математика

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. ON1 жүргізілген тәжірибелер, бақылаулар, қашықтықтан зондтау негізінде алынған мәліметтер жиынындағы заңдылықтар мен үрдісті анықтау үшін және оларды түсіндіру үшін, заманауи компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ғылыми деректерді өңдеу;
2. ON2 радиобайланыс пен хабар таратудың сандық технологиялары туралы жүйелі білімді қолдана отырып, әртүрлі мақсаттардағы ғарыш аппараттарының байланыс жүйесін жобалау;
3. ON3 пайдаланылатын құраушыларды, күтілетін тәуекелдерді және мүмкін істен шығуларды ескеріп, жобаларды басқару әдістері мен заманауи бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы ғарыштық жүйелер мен ғарыштық жүйелерді жобалаудың кезеңдерін жасау;
4. ON4 жер үсті кешені мен ғарыш аппараты арасындағы ақпарат алмасуды тиімділеу үшін, жасалған автоматты жер үсті басқару кешенін жетілдіру;
5. ON5 заманауи басқару әдістері негізінде ғарыштық жүйелерді сызықсыз басқаруды ситездеу үшін алгоримдер жасау;
6. ON6 жаһандық позициялану жүйелерін жобалау үшін қажетті алгоритмдер мен бағдарламалық қамтаманы синтездеу;
7. ON7 классикалық және заманауи әдістер арқылы және оларды практикалық жүзеге асыру әдістері арқылы ғарыш аппаратының ұшуын басқару жүйесінің негізгі параметрлерін есептеу және анықтау;
8. ON8 ENVI бағдарламалық қамтамасын қолдану арқылы қашықтықтан зондтау деректерін өңдеудің нәтижелерін жүйелеу және түсіндіру және оларды ГАЖ деректерімен интеграциялау;
9. ON9 ғарыш аппараттарының заманауи жүйелерін жобалау, ғарыш аппараттарын тұрақтандырудың әртүрлі режимдерін жасау, ғарыш аппараттарын бағдарлау және тұрақтандыру жүйелерінің дәлдігін арттыру мен динамикасы мәселелерін шешу;
10. ON10 ғарыштық технологиялар саласындағы әдістемелік көзқарастарды бағалау және оларға критикалық талдау жасау, креативті синтездеу, зертеудің жаңа гипотезаларын және зерттеу әдістерін ұсыну;
11. ON11 жоғарғы білім беру мекемелерінде заманауи білім беру технологиялары мен әдістерін қолдана отырып, бакалавриат және магистратура пәндері бойынша сабақтар мен аудиториядан тыс жұмыстар жүргізу үшін оқу-әдістемелік материалдарын дайындау;
12. ON12 ғылыми мәселелерді шешу үшін, қоғамда сыпайы және толерантты қарым-қатынасқа, әлеуметтік қарым-қатынысқа және ынтымақтастыққа дайын болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген