Кафедралар
Қазіргі таңда заң факультетінде 4 кафедра жұмыс істейді:

1) Мемлекет және құқық теориясы және тарихы, конституциялық және әкімшілік құқығы

кафедрасы

2) Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасы

3) Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы

4) Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы