Мемлекет және құқық теориясы және тарихы, конституциялық және әкімшілік құқығы кафедрасы

Кафедра адресі: Әл-Фараби даңғылы, 71, Корпус, ГУК-2, 3б

Кафедраның орналасқан жері  3-ші қабат, 325-ші кабинет

Кафедра телефоны: +7 (727) 377-33-36 , іш. номер: 1255, 1256

 


Кафедра меңгерушісі

з.ғ.д., профессоры

Усеинова Гульнара Рахимжановна

Gulnar.Useinova@kaznu.kz


 

Ғылыми-иннновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары

з.ғ.к., доцент 

Турсынкулова Динара Ахановна

Dynara.Tursynkulova@kaznu.kz

Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі

кафедра меңгерушісінің орынбасары,

з.ғ.к., доцент

Сартаев Спатай Алтынбекович

Spatay.Sartaev@kaznu.kz

 

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТТАРЫ

Бакалавриат

Мамандық: 

5В030100 – Құқықтану, 

5В030400 – Кеден ісі

Мамандық шифры 

Мамандық: 

Оқу мерзімі 

Квалификация 

5В030100

Құқықтану

–(Орта білім негізінде) ңжыл; -(Орта білім негізінде) 3 жыл; Қашықтықтан білім беру: Жоғары білім негізінде 2 жыл :

«Заңгер»;

5В030400

Кеден ісі

– (Орта білім негізінде) 4 жыл; Қашықтықтан білім беру: Жоғары білім негізінде 2 жыл :  

Магистратура 

Мамандық: «6М030100– Құқықтану» 

6М030100

Құқықтану 

-Ғылыми және педагогикалық магистратура 2 жыл -1 жыл магистрлік профилі

Заңдарының ғылымдарының магистрі

ДокторантураPhD 

Мамандық: «6D030100– Құқықтану» 

6D030100

Құқықтану

күндізгі) - 3 жыл

Доктор PhD

Бакалавр оқытатын пәндері 

Мамандық «5В030100 – Құқықтану» 

Пәннің атауы 

Пәннің түрі 

Мемлекет және құқық теориясы

жалпыға білім беретін элективті емес 

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы

жалпыға білім беретін элективті емес 

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы

жалпыға білім беретін элективті емес 

Қазақстан Республикасының Конституциялық құқық

жалпыға білім беретін элективті емес 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық

жалпыға білім беретін элективті емес

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік

жалпыға білім беретін элективті емес

Салт басқармасы

жалпыға білім беретін элективті емес 

Мұсылман құқығы

элективті 

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы

элективті 

Құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие

элективті

Салыстырмалы құқық

элективті

Шет елдердің конституциялық құқық

элективті

Ақпараттық құқық

элективті

Муниципалдық құқық

элективті

Әкімшілік жауапкершілік

элективті

Магистратурада оқытатын пәндері

Мамандық: «6М030100– Құқықтану»

Пәндер атауы

Пәннің түрі

Современные проблемы общей теории права

жалпыға білім беретін элективті емес

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

жалпыға білім беретін элективті емес

Қазіргі заманның негізгі құқықтық жүйелер

элективті

Конституциялық құқық теориясының мәселелері

элективті

Адам құқықтары: қамтамасыз етудің теориясы және тәжірибесі

элективті

Мемлекеттік басқару және Қазақстан Республикасының азаматтық қызметті жетілдіру

элективті

Қазақстан Республикасының конституционализмнің қалыптасуы мен дамуының мәселелері

элективті

Қазақстандағы ұлттық идеяның дамуы үшін мемлекеттік-құқықтық негіз

элективті

Қамтамасыз ету үшін Адам құқықтары теориясы мен практикасы

элективті

Қазіргі заманның негізгі құқықтық жүйелер

элективті

Әкімшілік құқық теориясының мәселелері

элективті

Қазақтардың дәстүрлі қоғамда мемлекеттік билік

элективті

Конституциялық қарау жүйесін жетілдіру мәселелері мен болашағы

элективті

Табиғи құқық теориясы

элективті

Қазақстан Республикасының конституционализмнің қалыптасуы мен дамуының мәселелері

элективті

Теориясы мен практикасы: мемлекеттік басқару және Қазақстан Республикасының азаматтық қызметті жетілдіру

элективті

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі қалыптастыру үшін құқықтық негіз

элективті

Конституциялық қарау жүйесін жетілдіру мәселелері мен болашағы

элективті

Әкімшілік және құқықтық қарым-қатынастар: теория және практика

элективті

Докторантурада оқытатын пәндері

Мамандық «6D030100– Құқықтану»

Пәннің атауы

Пәннің түрі

Заң ғылымдарының әдіснамалық мәселелері

жалпыға білім беретін элективті емес

Қазақстан мен шет елдердің конституциялық құқық теориялық және методологиялық мәселелері

элективті

Заң қазіргі заманғы теориясының мәселелері

элективті

Әкімшілік құқық ғылым және әкімшілік процестің теориялық және методологиялық мәселелері

элективті

Жаһандану дәуірінде мемлекеттік биліктің теориялық мәселелері

элективті

Қазақстанда басқаруды жетілдіру мәселелері: теориялық талдау

элективті

Жаһандану дәуіріндегі көші-қон қарым-қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық мәселелері

элективті

Қазақстан Республикасының муниципалдық құқық дамыту және шет елдердің проблемалары

элективті

Құқықтық антропология

элективті

Мемлекеттік басқару және Қазақстан Республикасының азаматтық қызметтің қазіргі тенденциялары.

элективті

Құқықтық қақтығысы: теориялық және практикалық аспектілері

элективті

Конституциялық бақылау жүйесін дамытудың болашағы мен проблемалары

элективті