Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы

Адрес кафедры: проспект ал-Фараби, 71 Корпус ГУК-3
Месторасположение кафедры: 3 этаж, 318, 317, 316, 314 кабинеты
Телефон кафедры:+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)

Тыныбеков Сериккали Тыныбекович
заң ғылымдарының докторы, профессор
кафедра меңгерушісі
+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)
Serikkali.Tinibekov@kaznu.kz

Ермухаметова Саулегуль Раимовна

заң ғылымдарының кандидаты, доцент

оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары

+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)

Saule.Ermuhametova@kaznu.kz

Абикенов Архат Ашметович

заң ғылымдарының кандидаты, доцент

ғылыми жұмыс жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары

+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)

abykenov.arhat@kaznu.kz

Мукалдиева Гулия Бокешовна

заң ғылымдарының, доцент

«Қазақстанның инновациялық дамуын құқықтық қолдау» Ғылыми-зерттеу орталығының директоры

+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)

gulyia@mail.ru

Мамандық шифрі

Мамандық

Оқу мерзімі

Квалификация

5В030100

Юриспруденция

Таможенное дело

–4 жыл
–3 жыл
Дистанционное образование:
–2 жыл
–3 жыл
–4 жыл

Дистанционное образование:
2 жыл

«Юрист»

6М030100

Юриспруденция

- 2 года научно-педагогическая магистратура
- 1 года профильная магистратура

Магистр юридических наук

6D030100

Юриспруденция

- 3 года (дневное отделение)

Доктор PhD


5В030100 Юриспруденция Бакалавриат