Ғылыми жобалар және зерттеулер


Азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу және еңбек құқығы кафедрасының 2013-2015 жж. білім және ғылым министрімен ұйымдастырған грант зерттеулерінде профессорлық оқытушылық құрамының қатысуы


№ п/п Ғылыми жобаның бағыты
Жоба тақырыбы
Түйін сөздер
Жоба жетекшісі
Мерзімі
Байланыс
1

Мемлекеттің интеллектуал күші

Гуманитарлық ғылым саласында терең зерттеулер

"Қазақстан Республикасындағы еңбек қатынас саласындағы әлеуметтік серіктес: теория және тәжірибе"

Еңбек, көмек, заң, құқық, мемлекет,

Абайдельдинов Т.М. -.к.ю.н., доцент

2013-2015 жж.

+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)
2

"Еңбек кодексі және әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар еңгізуге жұмысы бағытталған жұмысшы тобқа қатысу; Әлеуметтік қамсыздандыру туралы ҚР заң"

"ҚР жалпы еңбек қоғамының даму жағдайында еңбек заңнамасының және әлеуметтік еңбек қатынастарының қайта жңғыруы"

Еңбек, көмек, заң, құқық, мемлекет, үйлесім

Абайдельдинов Т.М. -.к.ю.н., доцент

2015-2017 гг.
+7 (727) 377-33-36 (вн. 1254)