Ғылыми жобалар мен зерттеулер

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биология және биотехнология факультетінің ғылыми жобаларының тізімі 

(гранттық қаржыландыру ҚР БҒМ 2018-2020 жж). 

 

№ р/с

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

Кезеңі

Байланыстар

1

4. Тіршілік және денсаулық туралы ілім. 4.1 Биология саласы бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер;

Ағын суларды биотазалаудың қалдықсыз технологиясын әзірлеу және әлеуетті биодизель өндіру үшін цианобактериялардың негізінде көмірқышқыл газын кәдеге жарату

Заядан Б.К.

2018-2020 жж.

zayadan.bolatkhan@kaznu.kz

2

4. Тіршілік және денсаулық туралы ілім. 4.1 Биология саласы бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер;

miRNA ассоциациялары және олардың нысана-гендеріне негізделген жүрек-қан тамыр, онкологиялық және нейродегенеративті ауруларды ерте диагностикалауға арналған тест-жүйелерді әзірлеу

Иващенко А.Т.

2018-2020 жж.

anatoli.ivashenko@kaznu.kz

3

4. Тіршілік және денсаулық туралы ілім4.1 Биология саласы бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер;

 

Денсаулықты жақсарту үшін жаздық бидайдың ең маңызды микронутриенттерінің биофортификациясының және жоғары биожетімділігінің кешенді тәсілдерін әзірлеу

Кенжебаева С.С.

2018-2020 жж.

saule.kenzhebaeva@kaznu.kz

4

4. Тіршілік және денсаулық туралы ілім4.1 Биология саласы бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер;

 

Scorzoneratau-saghyz ((Lipsch. & G.G.Bosse) геномын секвенирлеу және каучугы бар белгісі бойынша геномның ассоциативті картасын жасау

Богуспаев К.К.

2018-2020 жж.

karim.boguspaev@kaznu.kz

5

6. Ауылшаруашылық өнімдерінің қауіпсіздігі мен агроөнеркәсіпті тұрақты дамыту. 6.7. Ауылшаруашылық территориялардың тұрақты дамуы.

Тотығатын қоңыр көмір және зоомикробты консорциум негізінде жоғары белсенді «биогумус-плюс» препаратын алудың биотехнологияларын әзірлеу

Жубанова А.А.

2018-2020 жж.

azhar.zhubanova@kaznu.kz

6

2. «Энергетика мен машинақұрастыру». 2.2. «Баламалы энергетика мен технологиялар: энергияның жаңғыртылатын көздері, ядролық және сутек энергясы мен басқа да энергия көздері.

Отын-энергияны тиімді пайдалану үшін Ленгір көмір кен орнындағы қоңыр көмір және сурфактант-синтездейтін микроорганизмдер негізінде экологиялық таза, түтінсіз брикеттелген отын алудың биотехнологияларын әзірлеу

Акимбеков Н.Ш.

2018-2020 жж.

akimbekov.nuraly@kaznu.kz

7

1. Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану, сонымен қатар су ресурстары, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз өнімдер мен кешендер. 1.6 Қоршаған орта объектілерінің мониторингі мен «жасыл» технологиялар

Биомониторинг технологиясының ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеу және фототрофты микроорганизмдерді қолдану арқылы ластанған су экожүйелерінің жай-күйін болжау

Садвакасова А.К.

2018-2020 жж.

asem.sadvakasova@kaznu.kz

8

1. Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану, сонымен қатар су ресурстары, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз өнімдер мен кешендер. 1.12 Өндірістік биотехнология

Бие сүті негізінде функционалды азық-түлік өнімдерін алу үшін пробиотиктерді полисахаридті матрицалардың ішіне микрокапсулдеу

Савицкая И.С.

2018-2020 жж.

irina.savickaya@kaznu.kz

9

1.Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану, сонымен қатар су ресурстары, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз өнімдер мен кешендер. 1.6 Қоршаған орта объектілерінің мониторингі мен «жасыл» технологиялар

«Микробиологиялық әдістердің көмегімен мұнай шығаруды ұлғайтудың технологиялық схемасын құру»

Ерназарова А.К.

2018-2020 жж.

aliya.yernazarova@kaznu.kz

10

1. Табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану, сонымен қатар су ресурстары, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз өнімдер мен кешендер. 6.3 Интенсивті егін шаруашылығы. Қолданбалы зерттеулер.

«Өсімдіктің өнімділігін жоғарылататын, патогендерден сақтайтын, топырақтың құнарлығын қамтамасыз ететін биологиялық белсенді компоненттер мен биотоксиндер негізінде кешенді биопрепарат құру»

Богуспаев К.К.

2018-2020 жж.

karim.boguspaev@kaznu.kz