Кафедраның тарихы

Кафедра 1938 жылы 15 қаңтарда «Өсімдіктер физиологиясы және микробиология» кафедрасы болып ашылды. 1947-1999 жылдар аралығында кафедра «Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы» болып, ал 1999 жылдан бастап «Биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы» деп аталады. 1972 жылы кафедра екіге бөлініп, жаңа микробиология кафедрасы пайда болды. 2011 жылы биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы және микробиология кафедрасының негізінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың биология және биотехнология факультетінде биотехнология кафедрасы құрылды.

Қазіргі таңда биотехнология кафедрасының ұжымы: 10 доктор, 20 ғылым кандидаты, 4 философия докторы (PhD), 10 оқу-көмекші құрамынан тұрады. Ғылыми зерттеулерді орындауға докторанттар, магистранттар, бакалавр студенттері белсенді араласады.

Қазақстан Республикасында биотехнология кафедрасы биотехнолог мамандарды даярлау мен биохимия, микробиология жəне микроорганизмдер, өсімдіктер мен жануарлар биотехнологиясы, экологиялық биотехнология, биоинформатика мен экожүйелерді моделдеу саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізіп отырған алғашқы жəне қазір таңдағы жалғыз кафедра. Басты бағыттар:

     1. Биоэнергетика және фототрофты микроорганизмдер биотехнологиясы

     2. Экологиялық биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы

     3. Биоинформатика, геномика, протеомика

     4. Карбон материалдарының эфферентті қасиеттері

     5. Альгология, микробалдырлар негізінде БАҚ

     6. Тағам биотехнологиясы

     7. Топырақ микроорганизмдерінің физиологиясы, ластанған топырақтың биоремедиациясы

     8. Пробиотикалық биотехнология.