7М05408 Есептеу ғылымдары және статистика

Білім беру бағдарламасының атауы

7М05408 Есептеу ғылымы және статистика

Білім беру саласы

Математика және статистика

Оқыту бағыты

Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

Математика және статистика

Мақсат

  • Есептеу математикасы заманауи тиімді әдістерін пайдалана отырып, есептеу зерттеулер мен эксперименттер әзірлеу және пайдалану алгоритмдерін құру
  • Шеткі айырымдар әдісімен дифференциалдық теңдеулер жуықтау негізделген есептеу математика әдістері мен алгоритмдері әзірлеу үшін есептеу әдістерін және айырымдық схемалар іргелі талдау жүргізу конвергенция және дұрыстық, оның ішінде математикалық логика және есептеу теориясы элементтерін пайдалана отырып, жоғары өнімді алгоритмдер жағдайында есептеу жүргізу
  • Құрылымдық, қисық сызықты, құрылымсыз есептеу торларын дұрыс құру және пайдалану арқылы аймақтардың күрделі геометриясы бар есептеу есептерін шешу.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

120

Ғылыми дәреже берілді

Магистр

Оқыту нәтижелері

  • Инновациялық технологиялар негізінде математикалық пәндер бойынша сабақтарды оффлайн және онлайн режимінде өткізу, СӨЖ, зертханалық, практикалық, лекциялық курстарға, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендерге, оқу жұмыс жоспарларына әдістемелік ұсыныстар әзірлеу және т.б.
  • Инженерлік есептердің параллельді есептеу алгоритмдерін жасау және оларды өнімділігі жоғары жүйелерде енгізу, кванттық есептеу алгоритмдерін жасау.
  • Стохастикалық талдау және стохастикалық дифференциалдық теңдеулер әдістерін қолдана отырып, әртүрлі салалардағы ықтималдық процестердің есептеу модельдеулерін әзірлеу және жүргізу
  • Экономиканың және өндірістің әртүрлі салаларында, нақты деректерге негізделген есептеу жүйелерін параметрлерді таңдау, бейімдеу және сынау үшін математикалық статистика әдістерін қолдану. нақты эксперименттер бойынша зерттеу жүргізу
  • Заманауи өзекті мәселелерді шешуде тәуелсіз зерттеулер жүргізу, рейтингтік журналдарда нәтижелерді жариялау және конференцияларда сөз сөйлеу

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/2203

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)