6B05403 Mеханика

Білім беру бағдарламасының атауы

7М05404 Механика

Білім беру саласы

Механика

Оқыту бағыты

Механика

Білім беру бағдарламаларының тобы

Механика

Мақсат

  • Қоғам дамуындағы ғылымның рөлін түсіну және бағалау, механиканың қазіргі мәселелерін, механиканың ғылым ретінде дамуының негізгі бағыттары мен қазіргі тенденцияларын сипаттау;
  • Таңдалған тақырыптың өзектілігін теориялық және практикалық тұрғыда анықтап, бағалай отырып, механиканың қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерін тұжырымдау және шешу;
  • Зерттелетін объектіде болып жатқан процестерді кейіннен визуализациялау арқылы механиканың заманауи мәселелерін шешуде компьютерлік модельдеуді қолдану;
  • Механикалық есептерді шешу үшін заманауи жоғары өнімді есептеуіш технологияларды қолдану және алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан талдау және бағалау;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

120

Ғылыми дәреже берілді

Магистр

Оқыту нәтижелері

  • Серпімділік теориясы, әсер ету теориясы, таяқшалар, пластиналар мен қабықтар теориясы, топырақтар мен тау жыныстарындағы механикалық процестерді зерттеу мәселелерін шешуде қолданылатын аналитикалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;
  • Таңдалған ғылыми тақырып бойынша ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жоспарлау және жүргізу, мәселені сауатты қоюдан бастап, қолайлы математикалық модельді анықтау, шешу әдістерін орынды таңдау және есептерді шешу бойынша ұсыныстарды әзірлеу арқылы алынған нәтижелерді түсіндіру
  • Зерттелетін мәселелердің пәнаралық байланысын бағалау, зерттеу нәтижелері мен ұсынылған ұсыныстарды мамандар мен маман еместерге түсіндіру, сонымен қатар тыңдаушылардың пікірлерін сыни және ізгілікпен бағалай отырып, өз көзқарасын дәлелді қорғау;
  • Өз бетінше білім алу және топта табысты жұмыс істеу қабілетін көрсету, қоғамның шектеулері мен талаптарын бағалай отырып, кәсіби дамудың одан әрі жолдарын анықтау және талдау;
  • Жоғары оқу орындарының педагогикасы мен психологиясынан алған білімдерін педагогикалық қызметте шығармашылықпен қолдана отырып, жоғары оқу орындары мен колледждерде арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)