7М05407 Математика (УРША, Франция)

ЕП атауы

7М05407 Математика (УРША, Франция)

Білім беру саласы

Математика және статистика

Оқыту бағыты

Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

Математика және статистика

Мақсат

  • Математикалық пәндерді оқытуда инновациялық педагогикалық технологияларды, әдістерді қолдану; бағалау құралдарын, әдістемелік нұсқауларды әзірлеу;
  • Қолданбалы түсіндірмелер беру және пәндік саладағы терең жүйелі білім негізінде математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып қолданбалы мәселені зерттеу процесін жобалау;
  • Қазақстан Республикасының көптілді және көпмәдениетті қоғамында және халықаралық аренада қарым-қатынас үшін лингвистикалық және лингвомәдени білімді сауатты пайдалану;
  • Түрлі функционалды және топологиялық кеңістіктерде сызықтық және сызықты емес операторларды қолданып модельдерді түрлендіру;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

120

Ғылыми дәреже берілді

магистр

Оқыту нәтижелері

  • Математика, физика, механика, экономика және менеджменттің қолданбалы есептерін шешудің тиімді математикалық әдістерін әзірлеу.
  • Математика, физика, механика, экономика және менеджменттің қолданбалы есептерін шешудің тиімді математикалық әдістерін әзірлеу;
  • Өз зерттеулері шеңберінде ғылыми гипотезаларды тұжырымдау үшін ғылыми ақпаратты талдау;
  • Бүкіл кәсіптік қызмет барысында шығармашылық өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру, негізгі және пәндік құзыреттіліктерді дамыту үшін дербес және дербес оқуды жалғастыру;
  • Галуа өрістері теориясының теориялық негіздерін меңгере отырып, басқа шекті өрістерді зерттеу үшін топтар теориясы мен шекті өрістер теориясы арасындағы байланысты жүзеге асыру.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)