7М05402 Математика

Білім беру бағдарламасының атауы

7М05402 Математика

Білім беру саласы

Математика және статистика

Оқыту бағыты

Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

Математика және статистика

Мақсат

  • Математикалық пәндерді оқытуда инновациялық педагогикалық технологияларды, әдістерді қолдану; бағалау құралдарын, әдістемелік нұсқауларды әзірлеу;
  • Пәндік саладағы терең жүйелі білімге сүйене отырып, қолданбалы түсіндірмелер беру және спектрлік есептердің күрделілік дәрежесін талдау;
  • Роботтық жүйелердің динамикасын сыни тұрғыдан бағалай отырып, манипуляторлардың кинематикалық схемаларын құрастыру;
  • Қазақстан Республикасының көптілді және көпмәдениетті қоғамында және халықаралық аренада қарым-қатынас үшін лингвистикалық және лингвомәдени білімді сауатты пайдалану;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

240

Ғылыми дәреже 

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып қолданбалы мәселені зерттеу процесін жобалау;
  • Нөмірлеу теориясын қолдана отырып, мәліметтер қорында әртүрлі сұраныстарды іздеу алгоритмдерін құру;
  • Модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалай отырып, эксперименттерді жоспарлау және жүргізу;
  • Интегродифференциалдық теңдеулердің шекаралық есептерін шешудің конструктивті әдістерін құру;
  • Зертханалық және сандық эксперименттер жүргізу, өз ғылыми зерттеулерінде модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1684

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)