7M07118 Робототехникалық жүйелер

Білім беру бағдарламасының атауы

7M07118 Робототехникалық жүйелер

Білім беру саласы

Робототехника және мехатроника

Оқыту бағыты

Робототехника және мехатроника

Білім беру бағдарламаларының тобы

Робототехника және мехатроника

Мақсат

  • Ғарыштық техника мен технологияның қазіргі жағдайын көрсететін заманауи проблемалар, даму тенденциялары мен ағымдағы тенденциялар туралы терең білімді түсіндіру және жалпылау, сондай-ақ тапсырмалардың пәнаралық байланысын анықтауда бағдарлау;
  • Аналогтық немесе цифрлық модуляцияны пайдалана отырып, дауыстық, бейне немесе деректер сигналдарын беру үшін GEO немесе LEO спутниктерін пайдалана отырып, спутниктік байланыс жүйелерін жобалау;
  • Экономиканың маңызды мәселелерін, оның ішінде ауыл шаруашылығы, экология, қорғаныс, төтенше жағдайлар мониторингі міндеттерін шешу үшін жер бетін бақылаудың ғарыштық технологияларын қолдануға;
  • Талдауды, жобалауды, әзірлеуді, тестілеуді және енгізуді қоса алғанда, инженерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

120

Ғылыми дәреже берілді

Магистр

Оқыту нәтижелері

  • Зияткерлік меншік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке және орындаушылар тобының құрамында жүргізілген ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін тәжірибеге енгізу.
  • Роботтық жүйелер бойынша арнайы пәндерді оқыту әдістемесі саласында өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізу, жоғары оқу орындарының педагогикасы мен басқару психологиясының қазіргі заманғы әдістері туралы білімдерін көрсету және оларды педагогикалық қызметте қолдану;
  • Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша аналитикалық шолулар мен ғылыми-техникалық есептер дайындау, зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелері бойынша ғылыми жарияланымдар дайындау, ғылыми баяндамада немесе қорғауда нәтижелер мен қорытындыларды негізді түрде ұсыну.
  • Жоғары және орта оқу орындарында роботты жүйелер бойынша арнайы пәндерді оқыту.
  • Инновациялық ғылыми және білім беру жобалары бойынша топ құрамында жұмыс істеу,кәсіби қызмет аясында жауапты шешімдер қабылдау, стандартты емес шешімдерді іздеу, әлеуметтік коммуникацияларды басқару саласында стратегиялық ойлау дағдыларын меңгеру.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1710

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)