Магистратура

Мамандық шифры:

7M03112

Мамандығы:

Халықаралық қатынастар

Факультеті:

Халықаралық қатынастар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:
1. Әлемдік саясаттың қазіргі оқиғалары мен локальды және жаһандық үдерістерінің даму түжырымдары мен ақуалы жөніндегі ұстанымдарды және жаңаша теорияларды сыни жігерлендіру және бағалау; ғылымның ілгерлілері мен тәжірибе сұраныстарына сай халықаралық зерттеулер өткізу әдіснамасы мен әдістерін ықшамдау;
2. Әлемдік саясаттағы қазіргі оқиғаларды талдау барысында оқыған тұжырымдар мен теорияларды қолдана алу; мемлекеттік қызмет және ғылыми-зерттеу белсенділігі ауқымындағы интеграциялық үдерістер, мәдениеттердің өзара әрекеттесуі, тұрақты даму мәселелерін қолданбалы талдау дағдыларын меңгеру.
3. Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің интегративті, инновациялық үдерістерін, сценарийлі болжау және салыстырмалы сараптау, теориялы-әдіснамалық синтез, халықаралық оқиғаларды сараптаудың қолданбалы дағдыларын игеру.
4. Дара ғылыми зерттеу контестінде қазіргі жаһандық, аймақтық даму үдерістерінің жолын болжау, қолданбалы зерттеу дағдыларын игеру, сараптамалық және сынақ жұмыстарын жүргізу; ұжымды басқару, зерттеу мен жобалау жұмыстарын ұйымдастырудағы тәжірибеде қолдану.
5. Әртүрлі дәрежедегі қауіпсіздік қатері дерегін анықтаудағы стратегиялық сараптауды қауіпсіздік жаңа өлшемдері жағдайында қолдануда ұлттық, аймақтық және жаһандық дәрежедегі қауіпсіздік мәелелерінің өзара ара қатынасын бағамдау; аймақтық қауіпсіздік мәселелеріндегі орталықазиаттық мемлекеттер ерекшелігін жіктей алу,
6. Еуразиялық интеграцияның негізгі бағыттарының дамуын, интеграциялық құрылымдар қызметі мен бағдарының сынм сараптамасының ғылыми амалдарын зерттеу; мемлекетаралық өзара әрекеттің сценарийлі-болжам сараптамасын және оларды шешудің әрт.рлі практикалық міндеттерін жүргізу.
7. Әлемдік саясаттың әртүрлі саласындағы жаһандық және аймақтық дәрежедегі оқиғаларды, мега трендтер, жаһандану рөлі, негізгі әлемдік акторлар қызметін, бағалауда ғылыми теориялар білімін, зерттеу және ғылыми-педагогикалық практикалар, ғылыми мектептер білімін жігерлендіру.
8. Саяси шешімдерді қабылдаудағы экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерді бағалау; кәсіби қызмет ауқымында жаһандық құрылымдар трансформациясы ақуалындағы жетекші әлемдік акторлар қызметі мен ерекшелігін, тұрақты дамудың негізгі тұжырымдарын бағалау.
9. Ғылыми-зерттеу мен білім беру қызметтері ауқымында ОА саяси және экономикалық тұжырымдарды зерттеу әдістерін қолдана көп жақты және екі жақты өзара әрекет саласындағы аймақтық және жаһандық дәрежедегі мәселелерді ауқымдау.
10. БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдар қызметі, жаһандық құрылымдардың трансформациясы тетікті аспектілері жөніндегі білім негізінде, халықаралық ықпалдасудың басқа да алаңдарын болжау мен үлгілеу, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдардағыы кәсіби қызмет барысында олардың практикалық міндеттерін анықтау.
11. Жаңа қауіпсіздік өлшемдерін ескере отырып, жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзекті зерттеу міндеттерін құрастыру мен әзірлеу; оларға сәйкесінше әдістер қолдана шешу; кәсіби қызмет ауқымында олардың шешілу жолдарын болжау.
12. Қазіргі ХҚ теориялық амалдар негізінде ғылыми зерттеу қорытындыларын мақала көлемінде, сараптамалық баяндама, магистрлік дисертация ауқымында рәсімдеп, алынған білімді пайдалана, дара ғылыми зерттеу контекстінде ерекше ойларды қолдана отырың сыни сараптамалар жасау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген