Академиялық күнтізбе

МАГИСТРАТУРА 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ

Оқу үрдісі

Апталары

 

Күндері

 

Күзгі семестр

1

Бағдар беру аптасы  

2

19.08.2019-31.08.2019

2

Теориялық оқыту, ҒЗЖ  орындау (педагогикалық тәжірибе 2 курс)*

15

02.09.2019-14.12.2019

3

Меңгерілген кредиттерді есепке алу

2

02.09.2019-14.09.2019

4

Аралық бакылау 1

1

30.09.2019-05.10.2019

5

Midterm  емтиханы

1

04.11.2019-09.11.2019

6

Зерттеу тәжірибесі*                                                      

4

04.11.2019-30.11.2019

7

Аралық бакылау 2

1

09.12.2019-14.12.2019

8

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау                                    

2

18.12.2019-28.12.2019

9

Демалыс   

2

30.12.2019-11.01.2020

Көктемгі семестр

 1 курс

1

Теориялық оқыту, ҒЗЖ  орындау (педагогикалық тәжірибе)*                          

16

13.01.2020-02.05.2020

2

Меңгерілген кредиттерді есепке алу

2

13.01.2020-25.01.2020

3

Аралық бақылау 1 (теориялық оқытумен қатар)

1

10.02.2020-15.02.2020

4

Midterm  емтиханы (теориялық оқытумен қатар)

1

16.03.2020-20.03.2020

5

Аралық бақылау 2 (теориялық оқытумен қатар)

1

27.04.2020-02.05.2020

6

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау                                    

3

04.05.2020-23.05.2020

7

Зерттеу тәжірибесі                                                      

4

25.05.2020-20.06.2020

8

Жазғы семестр

6

08.06.2020-18.07.2020

9

Демалыс    

10

22.06.2020-29.08.2020

2 курс

1

Зерттеу тәжірибесі                                                    

8

13.01.2020-07.03.2020

2

ҒЗЖ орындау    

12

13.01.2020-04.04.2020

3

ҒЗЖ атестаттау

1

06.04.2020-11.04.2020

4

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

13.04.2020-25.04.2020

5

ҚА: Кешенді емтихан                                                         

2

27.04.2020-08.05.2020

6

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

4

11.05.2020-06.06.2020

7

ҚА: Диссертацияны қорғау

3

08.06.2020-27.06.2020

 

 

 

 

 

БЕЙІНДІК БАҒЫТ (оқу мерзімі  1 жыл)

Оқу үрдісі

Апталары

 

Күндері

 

Күзгі семестр

1

Бағдар беру аптасы  

2

19.08.2019-31.08.2019

2

Теориялық оқыту, ЭЗЖ  орындау*

15

02.09.2019-14.12.2019

3

Меңгерілген кредиттерді есепке алу

2

02.09.2019-14.09.2019

4

Аралық бакылау 1

1

30.09.2019-05.10.2019

5

Midterm  емтиханы

1

04.11.2019-09.11.2019

6

Аралық бакылау 2 

1

09.12.2019-14.12.2019

7

Қысқы емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау                                    

2

18.12.2019-28.12.2019

8

Демалыс   

2

30.12.2019-11.01.2020

Көктемгі семестр

1 курс

1

Өндірістік тәжірибе

5

13.01.2020-15.02.2020

2

ЭЗЖ 2-3 орындау

7

17.02.2020-04.04.2020

3

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

06.04.2020-18.04.2020

4

ҚА: Кешенді емтихан                                                           

2

20.04.2020-02.05.2020

5

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

4

04.05.2020-30.05.2020

6

ҚА: Диссертацияны қорғау

3

01.06.2020-20.06.2020

 

 

БЕЙІНДІК БАҒЫТ (оқу мерзімі  1,5 жыл)

Оқу үрдісі

Апталары

 

Күндері

 

Күзгі семестр

1

Бағдар беру аптасы  

2

19.08.2019-31.08.2019

2

Теориялық оқыту, ЭЗЖ  орындау*

15

02.09.2019-14.12.2019

3

Меңгерілген кредиттерді есепке алу

2

02.09.2019-14.09.2019

4

Аралық бакылау 1

1

30.09.2019-05.10.2019

5

Midterm  емтиханы

1

04.11.2019-09.11.2019

6

Аралық бакылау 2                                                         

1

09.12.2019-14.12.2019

7

Қысқы емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау

2

18.12.2019-28.12.2019

8

Демалыс   

2

30.12.2019-11.01.2020

Көктемгі семестр

 1 курс

1

Теориялық оқыту, ЭЗЖ орындау*                                    

16

13.01.2020-02.05.2020

2

Меңгерілген кредиттерді есепке алу

2

13.01.2020-25.01.2020

3

Аралық бақылау 1

1

10.02.2020-15.02.2020

4

Midterm  емтиханы

1

16.03.2020-20.03.2020

5

Аралық бақылау 2

1

27.04.2020-02.05.2020

6

Жазғы емтихан  сессиясы, ЭЗЖ атестаттау

3

04.05.2020-23.05.2020

7

Жазғы семестр

6

08.06.2020-18.07.2020

8

Демалыс    

6

20.07.2020-29.08.2020

Күзгі семестр

2 курс

1

Өндірістік тәжірибе

10

02.09.2019-09.11.2019

2

Эксперименттік зерттеу жұмысы

14

02.09.2019-07.12.2019

3

ЭЗЖ атестаттау

1

09.12.2019-14.12.2019

4

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

2

18.12.2019-28.12.2019

5

ҚА: Кешенді емтихан                                                         

2

30.12.2019-11.01.2020

6

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу

4

20.01.2020-15.02.2020

7

ҚА: Диссертацияны қорғау

3

17.02.2020-07.03.2020

*мамандықтардың оқу жоспарларына сәйкес

Мерекелік күндер: 1, 16-17 Желтоқсан, 1-2 Қаңтар, 8. 21-23 Наурыз, 1, 7, 9 Мамыр, 6 шілде, 30 Тамыз