Магистратура

Мамандық шифры:

7M07501

Мамандығы:

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1.тұжырымдамалық түрде ұйымдастырылған білімді жүйелеу және кәсіптік білім берудегі рөлін анықтау; білімнің әртүрлі компоненттерін, оны орналастыру қағидаларын, қайта құру және оны көбейтудегі ұйымдардың даму кезеңдерін анықтайды; шетелдік ғылыми-техникалық әдебиетпен жұмыс жасауға және кәсіптік қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа қатысуға мүмкіндік беретін шет тілінде жазбаша және ауызша коммуникацияны ашуға қабілетті;
2.таңдаулы қызмет саласына тез бейімделу және одан кейінгі табысты кәсіби мансап мақсатында әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен жеке өмір жағдайларын (өмір арқылы білім беру) өзгерткенде қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды қолданумен ғылыми әдебиеттерді жіктеуге және өзін-өзі ұйымдастыруға;
3.ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзіндік қызығушылықтары мен әлеуметтік-этикалық құндылықтарының, сондай-ақ коммуникативтік саладағы команданың қызығушылықтарымен; кәсіби біліктіліктің тілдік параметрлерін еркін меңгеру қабілеті, шешімдерді әзірлеуге және оларды іске асыруға қатысуға, жеке қызығушылықтардың өндірістің және қоғамның қажеттіліктерімен біріктіруді анықтайды;
4. кәсіби-практикалық қабілеттер мен дағдыларды ғылыми-педагогикалық қызметте қолдану; іздеу, сақтау, өңдеу және жаңа ғылыми-техникалық ақпарат беру үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;
5. ғылыми мақалаларды, тезистерді және баяндамаларды талдау және жазу дағдыларын қолдану; қиын және күтпеген жағдайларда туындайтын проблемаларды талқылау, тәуелсіз кәсіби үздіксіз дамуға мүмкіндік беру; нәтижелерді есептер, жарияланымдар, есептер түрінде көрсете білу;
6. Қазақстан Республикасында өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нормалар өнімнің, қызметтердің және процестердің стандарттар талаптарын қолдануға, мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің қағидаларының барлық деңгейлерінде сақталуын қамтамасыз ету;
7.нормативтік-техникалық құжаттаманы өңдеу, талдауды ұйымдастыру және стандарттарды әзірлеу, техникалық регламенттермен үйлестірілген, техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу жөніндегі жоспарды қалыптастыру, өнімді таңбалау тәртібін әзірлеу және белгілеу;
8. саудадағы техникалық кедергілерді жою үшін нанотехнология, баламалы энергетика, жылуэнергетика сияқты әр түрлі бағыттардағы халық шаруашылығын ұлттық деңгейде халықаралық стандарттарды қолдану керек;
9. стандарттау бойынша ұйымдастырушылық және технологиялық өндірістік іс-шаралар жұмыстарын жүргізу, өндірістік процесстің оңтайлы параметрлерін іздеу үшін сандық әдістер және компьютерлік пішіндеуді пайдалана отырып кәсіпорынның өнімділігін тиімді қамтамассыз ету; өнімнің өмірілік цикл кезеңдерінің жағдайын қадағалау және басқаруды іске асыру;
10. жоғары тиімді ресурс үнемдеуші технологияны пайдалану, жоспарды орындау және табиғатты қорғау іс-шаралары үшін кәсіпорынның экологиялық мониторингін жүргізу, табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану, қоршаған табиғи ортаны сауықтыру, халықаралық стандарттарға сәйкес табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын және қоршаған табиғи орта сапасының нормативтерін сақтау ;
11. ISO 9001, ISO 14000 және OHSAS 18000 халықаралық стандарттарының үрдістік және жүйелік тәсіл қағидаларын қолдана отырып кәсіпорынның интеграцияланған менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу; өнімнің және процестердің сапасын арттыру үшін статистикалық әдістерді пайдалану;
12. кәсіпорындардың сапа менеджменті жүйесін тиімді қолдау, өзара іс-қимыл және өзара байланысты процестерді қамтамасыз ету; кәсіпорын қызметін жүйелі түрде өлшеу және талдау; жоспарланған нәтижелерге қол жеткізуге және тұрақты процестерді жақсарту үшін қажетті шараларды қолдану; аудит жүргізу нәтижесінде анықталған проблемаларды жою және болдырмау үшін нұсқаларды ұсыну..Кәсіптік білім беру саласындағы педагогикалық қызметке дайындық
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген