Магистратура

Мамандық шифры:

7M07116

Мамандығы:

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Материалтану және жаңа материалдар технологиясы саласындағы терең жалпы инженерлік білім негізінде ғылыми зерттеулер жүргізудің объектілері, технологиялары мен стратегиялары туралы негізгі ғылыми ақпаратты жүйелендіру;
2. Инженерия мен инженерлік істегі теория мен практиканың жаңа жетістіктерін сыни бағалау және түсіндіру;
3. Жаңа және бейтаныс контекстердегі технологиялық мәселелерді зерттеу, талдау, диагностика және заттар мен материалдардың қасиеттерін модельдеу әдістерімен шешу;
4. пәнаралық білімді интеграциялау арқылы қажетті сапалы өнім алудың технологиялық процестерін оңтайландыруды және шарттарын болжау;
5. Материалтану және жаңа материалдар технологиясы саласындағы негізгі мәселелерді қалыптастыру, оларды шешудің әдістері мен құралдарын таңдау;
6. МЕМСТ-қа сәйкес дайын бұйымдарды алу бойынша өндірісті жобалау;
7. Жаңа пилоттық қондырғыларды, құрылғылар мен аппараттарды құру міндеттерін шешу үшін олардың құрылымын өзгертуге бағытталған материалдардың қасиеттерін басқарудың қазіргі заманғы технологияларын қолдану;
8. Материалтану мен жаңа материалдар технологиясында ғылыми-зерттеу және есептеу-талдау қызметінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, жаһандық ақпараттық ресурстарды пайдалану;
9. Өндірістің қазіргі заманғы технологиялық процестерінің, материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды өңдеудің, технологиялық процестерді басқару жүйелерінің схемаларын әзірлеу;
10. нормативтік құжаттарға сәйкес жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын ресімдеу;
11. Материалдар мен бұйымдарды, оларды өндіру, өңдеу және модификациялау процестерін зерттеу кезінде кешенді зерттеулер мен сынақтарды жоспарлау және жүзеге асыру, жаңа идеяларды генерациялау.
12. Рефлексияға, өз жетістіктерін объективті бағалауға, жаңа құзыреттіліктерді қалыптастыру қажеттілігін сезінуге қабілетті болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген