Магистратура

Мамандық шифры:

7M01401

Мамандығы:

Дене шынықтыру және спорт

Факультеті:

Медицина және денсаулық сақтау

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген программаны аяқтаған соң магистранттар күтілетін қабілеттер:
ON1. дене шынықтыру және спорт бойынша жоғары мектепте жұмыс істеудің педагогикалық, психологиялық негіздері, жоғары мектептегі педагогтар мен студенттердің құқықтары туралы білімдер беру
ON2. дене және спорттық дайындықты басқару ерекшелігін (жоспарлау, модельді дайындық көрсеткіштері, дайындықтың кешенді бақылануы, оны түзету) жасай білу керек
ON3. жоғары білікті спортшылардың спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу процесін басқаруда инновациялық және интерактивті технологияларды пайдалануын жасай білу керек; кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы кәсіптік-педагогикалық дағды мен іскерлігін ұйымдастыру мен оқу-жаттығу сабақтарын өткізу
ON4. кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді жетілдіру: оқу-жаттығу сабағын ұйымдастыру, өткізу; бағдарламалы-әдістемелік құжаттар жасау; таңдап алған спорт түрінен оқыту әдістемесі;
ON5. ДШЖС бойынша жаттықтыру жүктемелері мен оқу сабақтарын жоспарлауда оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік құжаттарын рәсімдеу, дәрістерді құрау, ЖОО-да бакалавр кезінде және жоғарғы спорт жетістіктерінде жарыстар мен әдістемелік, практикалық, жаттықтыру сабақтарына талдау жасау
ON6. оқу және зерттеу іс-әрекеттерінде басым таңдау, қоғамдық және этикалық құндылықтармен өз қызығушылықтарын байланыстыру қабілеттігі, сонымен қатар кәсіби компетенция тілінің параметрлерін еркін қолдана отырып коммуникативті салада команда қызығушылығымен бөлісу;
ON7. дене шынықтыру және спорт мекемелері мен мекемелерінің оқу, ғылыми және спорттық бөлімдерінде ұйымдастырушылық, басқарушылық және әдістемелік жұмыстар жүргізу; әртүрлі меншік формалары бар үкімет жоғары деңгейде;
ON8. ғылыми топта жұмыс істеу, ғылыми және кәсіптік қызметте коммуникацияны жүзеге асыру, табысты мансап үшін өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамытуға қабілетті;
ON9. ғылыми мәселелерді шешуге және заманауи ғылыми зерттеулер әдістерін пайдалана отырып күрделі, кәсіби міндеттерді кешенді шешімдерді табысты түрде шығаруға;
ON10. физикалық жаттығулардың әртүрлі қарқындылығының ерекшеліктерін анықтау және әртүрлі жыныстағы адамдарға дене шынықтыру және спорттық біліктілік деңгейін анықтау және оларды жоғары оқу орындарында және ұлттық командаларда жарыстарға дайындалу кезінде дене шынықтыру сабақтарын жоспарлау кезінде пайдалану;
ON11. дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылардың дене денсаулығын, дене және спорттық дайындығын биологиялық негізі ретінде заманауи құралдар мен функционалдық дайындықтың басқару әдісін кең спектрде қамту;
ON12. дене шынықтыру, реабилитология, жоғары спорттық іс-шараларды ғылыми қолдау бойынша жаттықтырушы, университеттің оқытушылары мен докторанттарға арналған зертханалық және ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми қызметкер ретінде ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-әдістемелік қызметтің дағдыларын меңгереді.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген