Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

8D05202

География

Қолданыстағы БББ

8D01503

География

Жаңа БББ

8D05202

География

Қолданыстағы БББ

8D07301

Геодезия

Қолданыстағы БББ

8D07302

Геоинформатика

Инновациялық БББ

8D05205

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

Қолданыстағы БББ

8D05203

Гидрология

Қолданыстағы БББ

8D07304

Жерге орналастыру

Жаңа БББ

8D07305

Кадастр

Жаңа БББ

8D07303

Картография

Қолданыстағы БББ

8D05204

Метеорология

Қолданыстағы БББ

8D05206

Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер

Жаңа БББ

8D11101

Туризм

Қолданыстағы БББ

8D05207

Экология

Қолданыстағы БББ