Картография және геоинформатика кафедрасы

Факультеттің мекен-жайы: әл-Фараби к-сі, 71 Корпус ГУК6
Кафедра телефоны: 8-727-221-12-74 (12-24)

 

Картография және геоинформатика кафедрасының меңгерушісі техника ғылымдарының докторы, профессор
Касымканова Хайни-Камаль Михайловна

Телефон: 8-727-377-33-31 вн.12-74
8-727-221-12-74

E-mail: Hayni_Kamal.Kasymkanova@kaznu.kz

Картография және геоинформатика кафедрасы меңгерушісінің оқу әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары аға оқытушы
Байдаулетова Гульбан Куттыбаевна

Телефон: 8-727-377-33-31 вн.12-24
8-727-221-12-24
E-mail:
Gulban.Baydauletova@kaznu.kz

 

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық байланыстар бойынша орынбасары география ғылымдарының кандидаты, профессор  

Шмарова Ирина Николаевна

Телефон: 8-727-377-33-31 вн.12-24
8-727-221-12-24
E-mail:
Irina.Shmarova@kaznu.kz 

 

Дайындау бағыттарының тізімі 

Мамандық шифрі

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавриат


5В071100

Геодезия и картография

4 жыл

технология және техника бакалавры  

 

 

 

 

Магистратура

6М071100

Геодезия

2 жыл

техника ғылымдарының магистрі  

6М074100

Картография

2 жыл

техника ғылымдарының магистрі 

 

 

 

 

Докторантура


6D074100

Картография

3 жыл

PhD

6D074100

Геодезия

3 жыл

 PhD

 

2017-2018 жж оқылатын пәндер тізімі

 

 

Пәндердің атауы 

Пән түрі (жалпы білім беру немесе

элективті)

1

Геодезия негіздері

жалпы білім беру

2

Геодезия 

жалпы білім беру

3

Картография негіздері

жалпы білім беру

4

Картография

жалпы білім беру

 5

Топырақтану негіздері

жалпы білім беру
 6

Геология негіздері

жалпы білім беру
 7

Геодезиялық аспаптану

жалпы білім беру
 8

Заманауи геодезиялық аспаптар

жалпы білім беру
 9

Өңдеудің автоматтандырылған жүйелері

жалпы білім беру
 10

Топографиялық сызу және инженерлік графика

жалпы білім беру
 11

Инженерлік геодезия

жалпы білім беру

 12

Қолданбалы геодезия

жалпы білім беру

 13

Геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы

жалпы білім беру
 14

Математикалық картография

жалпы білім беру
 15

Жоғарғы геодезия

жалпы білім беру
 16

Геодезиялық астрономия

жалпы білім беру
 17

Мәліметтер базасы

жалпы білім беру
 18

Бағдарламалық құралдар мен ақпараттану технологияларды стандарттау және жетілдіре түсу

жалпы білім беру
 19

Экзоморфонез негіздері

жалпы білім беру
 20

Топографиялық картографиялау

жалпы білім беру
 21

Ара-қашықтықтан зерделеу негіздері

жалпы білім беру
 22

Фотограмметрия

жалпы білім беру
 23

Әуеғарыштық түсіру әдістері

жалпы білім беру
 24

Ара-қашықтықтан зерделеу бойынша қоршаған ортаны мониторингтеудің сандық технологиялары

жалпы білім беру
 25

Сандық карталарды құру технологиясы

жалпы білім беру
26

Scientific writing (қаз/орыс/ағыл)

элективті 
27

Сандық фотограмметрия  

элективті
28

Картографиялық-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және экономика 

элективті
29

Геоақпараттық картографиялау және картаны безендіру

элективті
30

Сейсмикалық картографиялау

элективті
31

Карталарды құрастыру және жобалау

элективті
32

Тақырыптық карталар 

элективті
33

Геоэкологиялық картографиялау

элективті
34

Атластық картографиялау 

элективті 
35

Географиялық топонимика 

элективті
36

Қолданбалы фотограмметрия  

элективті
37

Инженерлік-геодезиялық ізденістер 

элективті
38

Құрылыс өндірісінің технологиясы 

элективті 
39

Ғимараттарды салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар

элективті
40

Ғимараттар деформацияларын бақылау

элективті
41

Геодезиялық аспаптар 

элективті
42

Гравиметрия

элективті
43

Автоматты жобалау жүйелері 

элективті
44

Геодезиядағы ГАЖ 

элективті