Метеорология және гидрология кафедрасы

 

Кафедраның мекен-жайы: аль-Фараби даңғ., 71, 6-корпус, 229, 231 каб.

Кафедра телефоны: +7 (727) 377-33-30 (16-01, 12-25)

Метеорология және гидрология кафедрасының меңгерушісі

г.ғ.к., проф. м.а.

Полякова Светлана Евгеньевна

 

 

Телефон: +7 (727) 377-33-30 ішкі: 16-03;

E-mail: Svetlana.Polyakova@kaznu.kz

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу іс-жөніндегі орынбасары

г.ғ.к., доцент м.а.

 

 

Мусина Айнур Каировна

 

Телефон: +7 (727) 377-33-30 ішкі: 16-01;

E-mail: mussina.aynur@gmail.com

 

 

 

Ғылыми-инновациялық қызметі және халықаралық қатынастар бойынша кафедра меңгерушісінің орынбасары

 

г.ғ.к., доцент

Нысанбаева Айман Сагынбаевна 

 

Телефон: +7 (727) 377-33-30 ішкі: 12-25;

E-mail: Ayman.Nysanbaeva@kaznu.kz

 

 

Дайындық бағыты

Бакалавриат

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

5В061000

Гидрология

4 жыл

Гидрология бакалавры

5В061200

Метеорология

4 жыл

Метеорология бакалавры

 

Магистратура

6M061000

Гидрология

2 жыл

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

6M061200

Метеорология

2 жыл

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

 

Докторантура

6D061000

Гидрология

3 жыл

PhD гидрология

6D061200

Метеорология

3 жыл

PhD метеорология

 

2019-2020 оқу жылының пәндер тізімі

Пәндер тізімі_Метеорология-bac.pdf

Пәндер тізімі_Метеорология-master.pdf