Аккредиттеу

ACQUIN метеорология мамандығы бойынша бакалавр бағдарламасының аккредитациясы 2018-2023ACQUIN метеорология мамандығы бойынша магистратура бағдарламасының аккредитациясы 2018-2023ACQUIN метеорология мамандығы бойынша докторантура бағдарламасының аккредитациясы 2018-2023KazSEE гидрология мамандығы бойынша бакалавр бағдарламасының аккредитациясы 2020-2025KazSEE гидрология мамандығы бойынша магистратура бағдарламасының аккредитациясы 2020-2025ACQUIN гидрология мамандығы бойынша докторантура бағдарламаcының аккредитациясы 2018-2023