Құжаттар

 

ҚазҰУ академикалық саясаты Көру
   
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Корпоративті кодексі Корпоративный кодекс_КазНУ_рус-каз.pdf
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысының ережелері Положение_преподаватель_рус-каз.pdf
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің ережелері Студент туралы ереже.pdf
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің ар-намыс кодексі Студенттің ар-намыс кодексі.pdf
Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері

Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері.pdf

ДЖ бойынша әдістемелік ұсыныстар_2020.pdf

Магистратурадағы курстық жұмыс туралы ереже

Магистратурадағы курстық жұмыс туралы ереже.pdf

Магистрлік диссертация туралы ереже МД бойынша әдістемелік ұсыныстар_2020.pdf
Оқу практикасының бағдарламасы

Программа 1 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 1 курс, метео_каз_ 2017.pdf

Өндірістік практиканың бағдарламасы

Программа 2 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 2 курс, метео_каз_2016.pdf

Программа практики 2 курс, метео_каз_2018.pdf

Программа 3 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 3 курс, метео_каз_2016.pdf

Программа практики 3 курс, метео_каз_2017.pdf

Зерттеу тәжірбиесінің бағдарламасы Зерттеу тәжірбиесінің бағдарламасы_МЕТ_МАГ_2018.pd
ЖОО педагогикалық тәжірбиесінің бағдарламасы ЖОО педагогикалық тәжірбиесінің бағдарламасы_МЕТ_М
СҒЗЖ жоспары

СҒЗЖ жоспары 2019-2020 оқу жылы_каз.pdf

План СМУ за 2020-2021 уч. год.pdf

План НИРС на 2020-2021 учебный год.pdf

Ғылыми сеимнар туралы ережелер  
Ғылыми семинардың жұмыс жоспары  
Ғылыми семинардың тақырыптық жоспары  
Жас ғалымдар кеңесінің құрамы  
Жас ғалымдар кеңесінің жоспары План СМУ на 2019-2020.pdf
Іс-шаралар күнтізбесі  
Студенттерге Moodle ҚОЖ-де емтихандарды тапсыруға арналған нұсқаулық   СДО Moodle_Студенттерге_Емтихан_нұсқаулық.pdf