Құжаттар

 

ҚазҰУ академикалық саясаты

 

 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Корпоративті кодексі

Корпоративный кодекс_КазНУ_рус-каз.pdf

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысының ережелері

Положение_преподаватель_рус-каз.pdf

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің ережелері

Студент туралы ереже.pdf

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің ар-намыс кодексі Студенттің ар-намыс кодексі.pdf
Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері
Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері.pdf
Магистратурадағы курстық жұмыс туралы ереже
Магистратурадағы курстық жұмыс туралы ереже.pdf
Оқу практикасының бағдарламасы

Программа практики 1 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 1 курс, метео_каз_ 2017.pdf

Өндірістік практиканың бағдарламасы

Программа практики 2 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 2 курс, метео_каз_2016.pdf

Программа практики 2 курс, метео_каз_2018.pdf

Программа практики 3 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 3 курс, метео_каз_2016.pdf

Программа практики 3 курс, метео_каз_2017.pdf

Программа практики 4 курс, метео_каз_2015.pdf

Программа практики 4 курс, метео_каз_2016.pdf