ФАКУЛЬТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕРІ

 

ҚР БҒМ қаржыландыратын қолданыстағы ғылыми жобалар:

Тақырыбы Жетекшісі
 1

 «Бекіре балықтарының көптеген дәріге төзімді грам-теріс патогендерімен күресу үшін бактериофагтардың

химерлі эндолизиндерін әзірлеу және бағалау» 

 б.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі А.Қ. Бисенбаев
 2  «Жаздық бидайдың мутантты гермоплазмасының жапырақ пен сары датқа төзімділігі, морфометрия және дән сапасы үшін молекулалық-биохимиялық сипаттамасы»   б.ғ.д., профессор Кенжебаева С.С. 
 3  «Кәдімгі қамыс биоресурстарын (Phragmites australis), оның экожүйелік маңызы мен биоэкономикадағы тұрақты пайдалану әлеуетін кешенді зерттеу»  б.ғ.д., профессор Нұртазин С. Т.
 4  «Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс топырағының биоалуантүрлілігі мен құнарлылығын сақтау үшін көп жылдық бидайды егіншілік мәдениетіне енгізу»   б.ғ.д. Құрманбаева М.С.
 5  «Иммобилизацияланған ашытқы жасушаларын қолдана отырып, сарысуды үздіксіз ашыту арқылы биоэтанол алу»  б.ғ.д. Жұбанова А. А. 
 6  «Аралас сүт өнімдерін жасау үшін пробиотикалық биофильмдері бар полисахаридті матрицаны пайдалану биотехнологиялары»  б.ғ.д. Савицкая И.С. 
 7  «Азотфиксациялаушы цианобактeриялар нeгізіндe биотыңайтқыштар алу тeхнологиясын өңдeу»  б.ғ.к. Садвакасова А.К.
 8  «Биобутанол – сұйық отынын алу үшін отандық микробалдырлар коллекциясының биотехнологиялық потенциалын зерттеу»  б.ғ.к. Садвакасова А.К.
 9  «Ауылшаруашылық өсімдіктерінің өсуін ынталандыру және бейімделу әлеуетін арттыру үшін микроорганизмдер композициясын жасау биотехнологиясы»  PhD Өмірбекова А. А.
 10  «Биоотын өндірісі үшін цианобактериялардың перспективалы штамдары негізінде биосутегі алу технологиясын әзірлеу»  PhD Болатхан К. 
 11  «Triticum aestivum сигналдық жолының torc1 молекулалық сипаттамасы және олардың бидай дәнінің өнуін бақылаудағы маңызы»  PhD Смекенов И.Т.
 12  «Сүт сарысуы мен өсімдік шикізаты негізінде азықтық ақуыз алуға арналған ашытқы консорциумдарын құрастыру»  б.ғ.к. Уалиева П.С.
 13  «Түптік шөгінділерді микробиологиялық бағалау»  б.ғ.к. Ерназарова А.К.
 14  «Микробалдырлардың белсенді штамдары негізінде биодизель алу технологиясын жасау»   PhD Болатхан К. 
 15  «Scorzonera Tau-Saghyz геномын CRISPR/Cas9 технологиясын қолдана отырып, табиғи резеңке құрамы жоғары генетикалық жетілдірілген өсімдіктерді алу үшін тиімді өңдеу»  б.ғ.к. Басығараев Ж.М.
 16  «Топырақтың денсаулығын жақсарту және картоптың өнімділігін арттыру үшін гумуспен қаныққан көмір күлі негізінде био функционалды мелиорантты дамыту»  PhD Акимбеков Н.Ш. 
 17  «Қазақстанның бірегей содалы және тұзды экожүйелерінің экологиялық жай-күйін бағалау»  б.ғ.к. Инелова З.А.
 18  «ЭЭГ / МРТ мидың эмоционалды-танымдық функциялары мен олардың әртүрлі жас топтарындағы генетикалық маркерлерін зерттеу»  б.ғ.д. Кустубаева А.М.

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР


Тақырыбы
Жетекшісі
1 Аграрлық және тамақ өнеркәсібінде қолдануға арналған микробалдырлар негізінде биологиялық белсенді қоспалар мен биостимуляторлар б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Заядан Б. К.
2 Бекіре тұқымдас балық ауруларын емдеуге арналған жаңа бактерияға қарсы препараттар б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі А. Қ. Бисенбаев
3 Бүлінген және ластанған топырақты қалпына келтіру үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы үшін микробтық препараттар алу жөніндегі өндірісті құру б.ғ.к. Р.Ж. Бержанова
4 Депрессияның психофизиологиялық белгілері
б.ғ.к., профессор Кустубаева А. М.

 

«СТОП-КОРОНАВИРУС» ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРЫ


Тақырыбы Жетекшісі
 1  «Spirulina platensis цианобактерияларының биомассасы және оның пайдалы өсімдіктермен әртүрлі комбинациясы негізінде коронавирустан қорғау үшін жаңа иммуностимуляторларды алу»  Заядан Б. К.
 2  «Споралы пробиотикпен иммуномодуляциялайтын вирусқа қарсы ингаляциялық спрей»  Савицкая И.С. және Кистаубаева А.С.