Ғылыми мектептер

 

Биотехнология кафедрасының ғылыми мектептері:


 

1. Фотобиотехнология (Заядан Б.К.)
2. Микробтық биотехнология (Жубанова А.А.)
3. Биоматериалдар (Савицкая И.С.)
4. Биохимия (Карпенюк Т.А.)
5. Тағамдық биотехнология (Конуспаева Г.С.)
6. Экологиялық биотехнология (Мукашева Т.Д.)
7. Өсімдіктер биотехнологиясы (Кенжебаева С.С.)
8. Биоинформатика (Иващенко А.Т.)

 

Биофизика, биомедицина және нейроғылымдар кафедрасының ғылыми мектептері

1. Табиғи және синтетикалық иммуностимуляторлар (Бактыбаева Л.К.)
2. Тірі жүйелердің биофизикасы (Тулеуханов С.Т.)
3. Нейроғылым (Кустубаева А.М.)
4. Биологиялық білім беру мәселелері (Торманов С.Т.)
5. Биомедицина (Аблайханова Н.Т.)

 

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының ғылыми мектептері

1. Эволюциялық және экологиялық морфология (Нуртазин С.Т.)
2. Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінің биоморфологиясы (Мухитдинов Н.М.)
3. Жасуша биологиясы және экотоксикология (Шалахметова Т.М.)
4. Қазақстандағы ихтиофауна және су омыртқасыздарының экоморфологиясы (Шамилов Н.Ш.)

 

Молекулалық биология және генетика кафедрасының ғылыми мектептері

1. Молекулалық генетика зертханасы (Бисенбаев А.К.)
2. Мутагенездің оқу және ғылыми зертханасы (Колумбаева С.Ж.)
3. Биогеоценоздардың экологиялық-генетикалық мониторингі зертханасы (Бигалиев А.Б.)
4. Генетика және өсімдік селекциясы зертханасы (Омирбекова Н.Ж.)

 

Факультеттің зерттеу базасы

1. Биология және биотехнология мәселелері ҒЗИ
2. Экология мәселелері ҒЗИ
3. Биомедицина орталығы
4. Мониторингтің экологиялық сараптамасы зертханасы
5. Агробиостанция
6. «Cognitive neuroscience» орталығы
7. Физика-химиялық зерттеу әдістері зертханасы
8. Биобаза
9. Жылыжай