Зертханалар мен орталықтар

ҚазҰУ Медициналық орталығы

Ғылыми-зерттеу зертханалары:


МИКРООРГАНИЗМДЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор Мукашева Т.Д.
БИОГЕОЦЕНОЗДАРДЫҢ ЭКОЛОГО-
ГЕНЕТИКАЛЫҚ МОНИТОРИНГІ
Меңгеруші – б.ғ.д., профессор А.Б. Бигалиев

ЖАНУАРЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор С.Т. Нуртазин
ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ
Меңгеруші – б.ғ.д.,


ӨСІМДІКТЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор С.С. Айдосова
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОХИМИЯ
Меңгеруші – Т.А. Карпенюк


ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОТЕХНОЛОГИЯ
Меңгеруші –б.ғ.д. К.К. Богуспаев
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ
ТАЗАЛАНДЫРУ
Меңгеруші – б.ғ.д., профессор Б.К. Заядан