Ғылыми жобалар және зерттеулер

№ п/п

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба тақырыбы

Жоба басшысы

Кезең

Контакты

5411/ГФ4

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының бәсекелестік қабілетін көтерудің ғылыми-әдістемелік негіздері

Мутанов Галымкаир Мутанович

2015-2017

rector@kaznu.kz

5589/ГФ4

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарындағы білім алудың кредиттік технологиясы негізінде білім траекториясын индивидуалды формалаудың интеллектуалды жүйесі

Мутанов Галымкаир Мутанович

2015-2017

rector@kaznu.kz

0010/ПЦФ-14

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Космостық техникалар және технологияларды өңдеу бойынша ұлттық ғылыми мектепті құру. Жобалау, жинау және алғашқы Қазақстандық наносерікті ұшыру

Мутанов Галымкаир Мутанович

2015-2017

rector@kaznu.kz

2013/ГФ4

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Кластердің үшсекторлы экономикалық моделінің балансты өсуі үшін ресурстарды тиімді бөлудің математикалық әдістері мен алгоритмдерін өңдеу

Мурзабеков Заинелхриет Нугманович

2015-2017

Murzabekov-zein@mail.ru

2014/ГФ4

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Сызықты емес динамикалық объектілер және олардың ұшатын аппараттар үшін қосымшасын басқарудың алгоритмдері және жүйелерін өңдеу

Мурзабеков Заинелхриет Нугманович

2015-2017

Murzabekov-zein@mail.ru

№ 0213РК00822

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Интеллектуалды жүйелердің автоматты бақылау және басқаруындағы тиімділеу есептері үшін әдістерді және алгоритмдерді өңдеу .

Ғылыми жет. - проф. Мурзабеков З.Н

2013-2015

Murzabekov-zein@mail.ru

Б/н

 

Ғылыми-техникалық тағайындалуының университеттік наносерігін жинау және жасау технологиясын өңдеу

Мутанов Галымкаир Мутанович

2013-2015

rector@kaznu.kz

1602/ГФ3-13-ОТ

МИП-Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы

Сужинағыш құралдарды компьютерлі модельдеу

Бельгибаев Б.А

2012-2015

bbelgibaev@list.ru

№ 0112РК01470

МИП-Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы

Кластерлі экономикалық жүйелерді басқару бойынша модельдерді және шешім қабылдау әдістерін зерттеу.

Ғылыми жет. - проф. Мурзабеков З.Н.

2012-2014

Murzabekov-zein@mail.ru

№ 0213РК00663

МИП-Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы

Динамикалық жүйелердің синтездеу әдістерін және ұшатын аппараттардың қозғалысын тиімді басқару үшін қосымшасын өңдеу.

Ғылыми жет. - проф. Мурзабеков З.Н

2012-2014

Murzabekov-zein@mail.ru

0709/ГФ-13-ОТ

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Білім жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды өңдеу және ендірудің ғылыми-әдіснамасы негіздері

Мутанов Галымкаир Мутанович

2012-2014

rector@kaznu.kz

1150/ГФ-13-ОТ

АТТ-Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар

Ғылыми инновациялық жобаларды бағалаудың математикалық модельдері мен әдістері

Мутанов Г.М

2012-2014

rector@kaznu.kz