Докторантура

Қазақ Ұлттық Университеті әл-Фараби атындағы қазұу

Ақпараттық технологиялар факультеті

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасы

 

Білім беру бағдарламасы

8D07116 - интеллектуалды басқару жүйелері

 

Білім аумағы:

* 8D07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 8D071 - Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламаларының тобы:

* D100 - Автоматтандыру және басқару

 

Біздің жұмыс берушілер

* әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Математика және механика ҒЗИ» ЕМК

* «Ақпараттық және есептеуіш технологиялар» институты.

* Мемлекеттік және жеке меншік орта және жоғары оқу орындары.

* «GooStroi» ЖШС.

* «ҚКТС» ЖШС.

* «InterGas Central Asia» ЖШС.

* «Suntelcity» ЖШС.

* «Avant Garde Solutions» ЖШС.

* «ЮгПромГаз» ЖШС.

* «ИТП» АЭА инновациялық компаниялар қауымдастығы (АИҚ).

* «Технопарк Алатау» ЖШС.

* «Alem Research» ЖШС.

* «Almaty A. I. Lab» ЖШС.

 

Академиялық мобиль:

* Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

* «Люблин политехникасы» техникалық университеті, Польша.

* Лиссабон университеті, Португалия.

* Лиссабон Жоғары Инженерлік институты , Португалия

* Санкт-Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Ресей.

* Штутгарт Университеті, Германия.

* Санкт-Петербург ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика зерттеу университеті, Ресей.

 

Аккредиттеу

ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясы (Германия)

Ұлттық рейтингтердегі жетекші орындар

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі( АРТА), білім берудің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚА).

Біздің серіктестер:

* Microsoft IT академиясы;

* Cisco академиясы;

* Oracle академиясы;

* Coursera білім беру платформасы;

* Siemens зертханасы.

 

Қызмет түрлері

* Машиналық оқыту бойынша маман;

* Нейрондық желі маманы;

* DataMining маманы;

* Жасанды интеллект инженері;

* Жасанды интеллект маманы.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Үлкен деректер мен бұлтты технологияларды талдау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі IoT платформаларында дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қабілетті "Индустрия 4.0" интеллектуалды басқару жүйелері мен шешімдерін енгізумен байланысты ғылыми, білім беру және өндірістік салалар үшін мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

Оқу нәтижелері:

* Әр түрлі салалардағы есептеуіш есептер үшін жоғары тиімді алгоритмдер мен деректер құрылымын жобалау және әзірлеу;

* Жасанды интеллект жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің ұжымдық ортасының инфрақұрылымын басқару, терең нейрондық желілерді оқыту және қолдану;

* Болжамды түрде бөлу үшін қосымшалар құру, деректерді интеллектуалды талдауда үлгілерді анықтау әдістері мен енгізу;

* Үлкен деректерді өңдеу үшін заманауи бағдарламалық шешімдерді құру және ұйымдастыру принциптерін қолдану;

* Механикалық оқыту әдістері негізінде гнозды талдау шешімдерін құру және орналастыру үшін басқарылатын бұлтты қызметтерді қолдану.

 

Кәсіби қызмет саласы:

* Өнеркәсіп пен тұрмыста заманауи зияткерлендірілген ұжымдық сымсыз датчиктер мен құрылғыларды (Заттар интернеті - IoT құрылғылары) жобалау, енгізу және пайдалану;

* IoT құрылғыларына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, сүйемелдеу;

* Индустриядағы, шағын және орта бизнестегі қолданыстағы автоматтандырылған технологиялық процестерді басқару және зияткерлендіру;

* Ірі бизнес орталықтар үшін Big Data талдау үшін бұлтты есептеулерді қолдану.

 

Зертханалар

* Siemens өнеркәсіптік контроллерлер зертханасы

* CISCO желілік академиясының зертханасы

* Ат академиясы (Microsoft, Oracle)

* HP зертханасы

* Ұлттық Аспаптар Зертханасы

 

Білім беру бағдарламасы

8D06114 - Медицинадағы жасанды интеллект

Білім аумағы:

* 8D06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Дайындық бағыты:

* 8D061 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламаларының тобы:

* D094 - Ақпараттық технологиялар

Біздің жұмыс берушілер

* әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Математика және механика ҒЗИ» ЕМК

* «Ақпараттық және есептеуіш технологиялар» институты.

* Мемлекеттік және жеке меншік орта және жоғары оқу орындары.

* «GooStroi» ЖШС.

* «ҚКТС» ЖШС.

* «InterGas Central Asia» ЖШС.

* «Suntelcity» ЖШС.

* «Avant Garde Solutions» ЖШС.

* «ЮгПромГаз» ЖШС.

* «ИТП» АЭА инновациялық компаниялар қауымдастығы (АИҚ).

* «Технопарк Алатау» ЖШС.

* «Alem Research» ЖШС.

* «Almaty A. I. Lab» ЖШС.

 

Академиялық мобиль:

* Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

* «Люблин политехникасы» техникалық университеті, Польша.

* Лиссабон университеті, Португалия.

* Лиссабон Жоғары Инженерлік институты , Португалия

* Санкт-Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Ресей.

* Штутгарт Университеті, Германия.

* Санкт-Петербург ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика зерттеу университеті, Ресей.

 

Аккредиттеу

ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясы (Германия)

Ұлттық рейтингтердегі жетекші орындар

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі( АРТА), білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚТҚА).

Қызмет түрлері

* Машиналық оқыту бойынша маман;

* Нейрондық желі маманы;

* Data Mining маманы;

* Жасанды интеллект инженері;

* Жасанды интеллект маманы;

* IoT жүйелерінің бағдарламалық инженері;

* Бұлтты IoT жүйелерінің инженері;

* Ғылыми қызметкер;

* Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі Педагог;

* Білім беру менеджері.

 

ББ материалдық-техникалық базасы:

* Siemens өнеркәсіптік бақылау зертханасы.

* CISCO желілік академиясының зертханасы.

* Microsoft IT академиясы.

* HP зертханасы.

• Зертхана National Instruments.

* Қауіпсіз техникалық жүйелер зертханасы

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және жасанды интеллект пен денсаулық сақтаудың пәнаралық саласындағы ғылыми зерттеулер үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету, жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып, денсаулық сақтау саласындағы білім шекарасын кеңейтуге өзіндік үлес қосуға, Денсаулық сақтау міндеттерін шешу үшін енгізілген жүйелерді пайдалана отырып жүйелер мен қосымшалар құруға қабілетті.

Білім беру бағдарламасы бойынша Модульдер

* Ғылыми зерттеу құралдары;

* Медициналық визуализация үшін терең оқыту;

* Қолданбалы электротехника және электроника;

* Жасанды интеллект және сигналдарды өңдеу;

* Медициналық диагностика үшін машиналық оқыту;

* Ендірілген жүйелер және олардың денсаулық сақтаудағы қосымшалары.

 

Оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін мамандар:

* Қоғамдық игілік құрудың әртүрлі есептерінің математикалық модельдерін құру, оларға жасанды интеллект әдістерін қолдану әдіснамасын анықтау;

* Медициналық мақсаттағы түрлі қосымшалар үшін сиг-налдарды цифрлық өңдеу алгоритмдерін салыстыру және таңдауды жүзеге асыру, енгізілген құрылғыларда цифрлық сигналдарды өңдеу алгоритмдерін және жобалау әдістерін іске асыру.

* Жасанды интеллект алгоритмдерін әзірлеу кезінде медициналық визуализация деректерін дайындаудың негізгі кезеңдерін орындау, деректердің қол жетімділігі мәселелерін шешудің жаңа тәсілдерін зерттеу.

* Медициналық деректер негізінде медициналық талдау және диагностика үшін машиналық оқыту әдістерін қолдану, деректерді зияткерлік талдау үшін құралдар жасау.

* Енгізілген жүйелер, медициналық көмек көрсетуге арналған жасанды зияткерлік құралдар мінез-құлық және экологиялық факторлардың денсаулыққа әсерін анықтау және бағалау үшін қалай пайдаланылуы мүмкін екенін бағалау.

 

Байланыстар

Қазақ Ұлттық Университеті әл-Фараби атындағы қазұу

Мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы, әл-Фараби даңғылы 71/23

Тел.: +7 (727) 377-33-30

Ақпараттық технологиялар факультеті, 222 кабинет

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасы, 225 кабинет

Тел.: +7(727)2211587