Alternate Text

Кафедра тарихы

    

Жасанды Интелект және BigData кафедрасы өзінің бастауын 1973 жылы ашылған «ЭЕМ-ді математикалық жабдықтау» кафедрасынан алады. Кафедраның алғашқы меңгерушісі физика-математика ғылымдарының докторы Қ.А.Қасымов болды.

   1989 жылы «ЭЕМ-ді математикалық жабдықтау» және «Математикалық кибернетика» мамандықтарымен «ЭЕМ және кибернетика» кафедрасы ашылды. Осы кезде кафедра меңгерушісі қызметін техника ғылымдарының докторы, доцент Т.Н.Бияров атқарды.

    1997 жылы, яғни «ЭЕМ-ді математикалық жабдықтау» және «Математикалық кибернетика» кафедраларының бірігуінен кейін кафедра «ЭЕМ-ді математикалық жабдықтау және математикалық кибернетика» деп аталды. Ал, кафедра меңгерушісі болып конкурс бойынша физика-математика ғылымдарының докторы, доцент Т.Н.Бияров таңдап алынды. Еңбек нарығында туындаған сұраныстарға сәйкес кафедрада «Бизнестегі ақпараттық жүйелер» деп аталатын жаңа мамандық ашылды.

    2001жылдың қараша айында «ЭЕМ-ді математикалық жабдықтау және математикалық кибернетика» кафедрасы «Математикалық кибернетика және ақпараттық жүйелер» және «Информатика» кафедрасы болып екіге бөлінді.

    2002 жылдың қазанынан бастап математикалық кибернетика және ақпараттық жүйелер кафедрасының меңгерушісі физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Н.Т.Данаев болды.

    2003 жылдың сәуір айының аяғынан бастап кафедраны техника ғылымдарының докторы, профессор У.А.Тукеев басқарды. Сол кезден бастап математикалық кибернетика және ақпараттық жүйелер кафедрасы «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы болып өзгертілді.

    2018 жылы 15 қаңтардан бастап, "Ақпараттық жүйелер" кафедрасынан жаңа "Жасанды Интеллект және BigData" кафедрасы бөлініп шықты.

Кафедра меңгерушісі, 

Мансурова Мадина Есимхановна

e-mail: mansurova.madina@gmail.com

Ұялы телефон.: 8 (727) 221 15 87

Кафедра мекен-жайы: әл-Фараби 71 даңғылы, 23 корпус, 225 аудитория 

Кафедра меңгерушісінің оқу-ісі жөніндегі орынбасары, 

Карымсакова Дария Тлетаевна

e-mail: darikosh81@gmail.com 

Ұялы телефон.: 8 (727) 221 15 87

Кафедра мекен-жайы: әл-Фараби 71 даңғылы, 23 корпус, 225 аудитория 

 

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, 

Сакыпбекова Меруерт Жумабековна

e-mail: sakypbekova.meruyert@gmail.com

Ұялы телефон.: 8 (727) 221 15 87

Кафедра мекен-жайы: әл-Фараби 71 даңғылы, 23 корпус, 225 аудитория 


Жасанды Интеллект және Big Data


  Білім беру бағдарламасы бизнесте жұмыс істеу үшін мамандарды дайындайды, процестерді түсінуге және техникалық шешімдерді жүзеге асыруға, компанияның пайдасын арттыратын және шығындарын төмендететін. Осы бағдарламаның түлегі автоматика жүйелерін жобалаумен және талдаумен айналыса алады, Big Data құралдарын және машиналық оқытуды түсінеді және қолдана алады.


  Табысты оқыту үшін талапкерлер математика мен физиканың мектеп курсын жақсы түсінуі, сондай-ақ тапсырмаларды шешуі қажет. Бірінші және екінші курста студенттер бағдарламалау, электроника және жоғары математиканы меңгереді. Үшінші курстан бизнес аналитика және жасанды интеллект негіздері. сонымен қатар, студенттер қосымша білім алу мүмкіндігіне ие.

Машиналық оқыту және деректерді талдау


Білім беру бағдарламасының мақсаты магистранттардың аналитикалықаппаратын күшейту және оларды машинамен оқыту құралдарын қолданаотырып, деректерді талдау саласындағы жұмысқа дайындау болып табылады.Бітіргеннен кейін түлектер кез келген салада, соның ішінде бизнес, өндіріс,Мемлекеттік қызмет және т.б. жұмыс істей алады.

Талапкерлерге табысты оқыту үшін алгебра және геометрия,бағдарламалау және сыни ойлау дағдылары қажет. Оқытудың біріншіжылында магистранттар теориялық негіздерді (есептер қою, алгоритмдітаңдау және түрлендіру, оның жұмысын бағалау және т.б.) және құралдарды(Python, Anaconda және т. б.) меңгереді. Екінші жылы магистранттаржобаларды орындай отырып, алған дағдыларын дамыту мүмкіндігіне иеболады. Екінші жылы қарастырылған тәжірибелерді өткізеді.

Бизнес талдау және Big Data

Білім беру бағдарламасының мақсаты магистранттарды үлкенмәліметтерді қолдана отырып, бизнес аналитика саласында жұмысқадайындау. Бітіргеннен кейін түлектер кез келген салада, соның ішіндебизнес, өндіріс, Мемлекеттік қызметте және т. б. жұмыс істей алады.

Талапкерлерге табысты оқыту үшін алгебра, бағдарламалау және сыниойлау дағдылары қажет. Оқытудың бірінші жылында магистранттар базалықкомпонентті (үлкен деректерге кіріспе, деректерді жинау жәнешоғырландыру құралдары, шешімдер қабылдау және т.б.) және негізгіқұралдарды меңгереді. Екінші жылы магистранттар жобаларды орындайотырып, алған дағдыларын дамыту мүмкіндігіне ие болады. Екінші жылышақырылған тәжірибелерді өткізеді.

 

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасының қазіргі таңдағы негізгі мамандықтары


Бакалавр мамандықтары:


6В07113 - Интеллектуалды басқару жүйелері

Магистратура мамандықтары:


1) 7М07115 - Машиналық оқыту және деректерді талдау

Білім аумағы:

* 7М07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 7М071 - Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламасының тобы:

* M100 - Автоматтандыру және басқару

 

2) 7М07113 - Бизнес аналитика және Big data

Білім аумағы:

* 7М07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 7М071 - Инженерия және инженерлік іс 

Білім беру бағдарламасының тобы:

* M100 - Автоматтандыру және басқару

Докторантура мамандықтары:


1) 8D07116 - интеллектуалды басқару жүйелері

Білім аумағы:

* 8D07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 8D071 - Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламаларының тобы:

* D100 - Автоматтандыру және басқару

 

2) 8D06114 - Медицинадағы жасанды интеллект

Білім аумағы:

* 8D06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Дайындық бағыты:

* 8D061 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламаларының тобы:

* D094 - Ақпараттық технологиялар

 

 

 

 

Байланыстар

Қазақ Ұлттық Университеті әл-Фараби атындағы қазұу

Мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы, әл-Фараби даңғылы 71/23

Тел.: +7 (727) 377-33-30

Ақпараттық технологиялар факультеті, 222 кабинет

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасы, 225 кабинет

Тел.: +7(727)2211587