Магистратура

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Ақпараттық технологиялар факультеті

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасы 

 

Машиналық оқыту және деректерді талдау

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты магистранттардың аналитикалықаппаратын күшейту және оларды машинамен оқыту құралдарын қолданаотырып, деректерді талдау саласындағы жұмысқа дайындау болып табылады.Бітіргеннен кейін түлектер кез келген салада, соның ішінде бизнес, өндіріс,Мемлекеттік қызмет және т.б. жұмыс істей алады.

 

Талапкерлерге табысты оқыту үшін алгебра және геометрия,бағдарламалау және сыни ойлау дағдылары қажет. Оқытудың біріншіжылында магистранттар теориялық негіздерді (есептер қою, алгоритмдітаңдау және түрлендіру, оның жұмысын бағалау және т.б.) және құралдарды(Python, Anaconda және т. б.) меңгереді. Екінші жылы магистранттаржобаларды орындай отырып, алған дағдыларын дамыту мүмкіндігіне иеболады. Екінші жылы қарастырылған тәжірибелерді өткізеді.

 

Бизнес талдау және Big Data

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты магистранттарды үлкенмәліметтерді қолдана отырып, бизнес аналитика саласында жұмысқадайындау. Бітіргеннен кейін түлектер кез келген салада, соның ішіндебизнес, өндіріс, Мемлекеттік қызметте және т. б. жұмыс істей алады.

 

Талапкерлерге табысты оқыту үшін алгебра, бағдарламалау және сыниойлау дағдылары қажет. Оқытудың бірінші жылында магистранттар базалықкомпонентті (үлкен деректерге кіріспе, деректерді жинау жәнешоғырландыру құралдары, шешімдер қабылдау және т.б.) және негізгіқұралдарды меңгереді. Екінші жылы магистранттар жобаларды орындайотырып, алған дағдыларын дамыту мүмкіндігіне ие болады. Екінші жылышақырылған тәжірибелерді өткізеді.

 

Бағдарлама мен пәндер туралы толық ақпарат келесі файлдардаберілген:

Білім беру бағдарламасы

7М0712 - Зияткерлік басқару жүйелері

 

Білім аумағы:

* 7М07 – Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

 

Дайындық бағыты:

* 7М071 - Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламасының тобы:

* M100 - Автоматтандыру және басқару

 

Біздің жұмыс берушілер

* ҚР БҒМ ҒК «ақпараттық және есептеу технологиялары институты» РМК

* «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

* «Қазақтелеком» АҚ

* «Siemens Қазақстан» ЖШС

* ТОО «InterGas Central Asia»

* «Suntelcity» ЖШС

* «ИТП» АЭА инновациялық компаниялар қауымдастығы (АИК)

* «Алатау технопаркі» ЖШС

* «Камоцци Пневматик Қазақстан» ЖШС

* «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС

* «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС

* «Alem Research» ЖШС

* «Almaty A. I. Lab» ЖШС

 

Академиялық мобиль

* Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

* «Люблин политехникасы» техникалық университеті, Польша.

* Лиссабон университеті, Португалия.

* Лиссабон Жоғары Инженерлік Институты, Португалия

* Санкт-Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Ресей.

* Штутгарт Университеті, Германия.

* Санкт-Петербург ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика зерттеу университеті, Ресей

 

Аккредиттеу ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясы (Германия)

Ұлттық рейтингтердегі жетекші орындар:

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі( АРТА), білім берудің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚА).

 

Біздің серіктестер:

* Microsoft IT академиясы;

* Cisco академиясы;

* Oracle академиясы;

* Coursera білім беру платформасы;

* Siemens Қазақстан Компаниясы

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Үлкен деректер мен бұлтты технологияларды талдау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі IoT платформаларында дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қабілетті "Индустрия 4.0" интеллектуалды басқару жүйелері мен шешімдерін енгізумен байланысты ғылыми, білім беру және өндірістік салалар үшін мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

 

Оқу нәтижелері

* Индустрия 4.0 қағидаттары бойынша автоматтандырылған жүйелерде шешім қабылдауды қолдау жүйесін жобалау және пайдалану.

* IoT жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

* Ұжымдық сенсорлық Smart M2M құрылғыларының модельдерін және виртуалды модельдердің прототиптерін жобалау.

* IoT жүйелерінің модельдерін жасау.

 

ББ АЖ бойынша Модульдер

* «Индустрия 4.0» интеллектуалды басқару және шешімдер жүйесі;

* IoT жүйелері және алгоритмдерді талдау;

* Математикалық әдістер және объектілерді басқару;

* Машинааралық өзара әрекеттесу және IOT жобалау жүйелері;

* Басқару жүйелерінің қауіпсіздігі;

* Интеллектуалды басқару жүйелері;

* Роботтар және технологиялық процестер;

* ІоТ және автоматтандырылған жүйелер.

* Бұлтты деректерді өңдеу, сақтау және беру үшін бағдарламалық құралдарды қолдану.

 

Түлектердің мамандықтары

* IoT жүйелерінің бағдарламалық инженері;

* Бұлтты IoT жүйелерінің инженері;

* Ғылыми қызметкер;

* Орта-арнайы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі Педагог;

* Білім беру менеджері.

 

Кәсіби қызмет түрлері

* өнеркәсіп пен тұрмыста заманауи зияткерлендірілген ұжымдық сымсыз датчиктер мен құрылғыларды (Заттар интернеті - IoT құрылғылары) жобалау, енгізу және пайдалану;

* IoT құрылғыларына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, сүйемелдеу;

* индустриядағы, шағын және орта бизнестегі қолданыстағы автоматтандырылған технологиялық процестерді басқару және зияткерлендіру;

* ірі бизнес орталықтар үшін Big Data талдау үшін бұлтты есептеулерді қолдану.

 

Зертханалар

* Siemens өнеркәсіптік контроллерлер зертханасы

* CISCO желілік академиясының зертханасы

* Ат академиясы (Microsoft, Oracle)

* HP зертханасы

Білім беру бағдарламасы

7М07113-бизнес аналитика және Big data

Білім аумағы:

* 7М07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 7М071 - Инженерия және инженерлік іс

 

Білім беру бағдарламасының тобы:

* M100 - Автоматтандыру және басқару

 

Біздің жұмыс берушілер

* ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты РМК

* «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

* «Қазақтелеком» АҚ

* Siemens Қазақстан ЖШС

* «InterGas Central Asia» ЖШС

* «Suntelcity» ЖШС

* «ИТП» АЭА инновациялық компаниялар қауымдастығы

* «Алатау технопаркі» ЖШС

* «Камоцци Пневматик Қазақстан» ЖШС

* «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС

* «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС

* «Alem Research» ЖШС

* «Almaty A. I. Lab» ЖШС

 

Академиялық мобиль:

* Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

* «Люблин политехникасы» техникалық университеті, Польша.

* Лиссабон университеті, Португалия.

* Лиссабон Жоғары Инженерлік институты , Португалия

* Санкт-Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Ресей.

* Штутгарт Университеті, Германия.

* Санкт-Петербург ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика зерттеу университеті, Ресей.

 

 

Аккредиттеу

ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясы (Германия)

Ұлттық рейтингтер

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі( АРТА), Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚА).

 

Қызмет түрлері

* Машиналық оқыту бойынша маман;

* Нейрондық желі маманы;

* DataMining маманы;

* Жасанды интеллект жөніндегі Инженер;

* Жасанды интеллект бойынша маман;

 

Біздің серіктестер:

* Microsoft IT академиясы;

* Cisco академиясы;

* Oracle академиясы;

* Coursera білім беру платформасы;

 

* Siemens Зертханасы.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Үлкен деректер мен бұлтты технологияларды талдау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі IoT платформаларында дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қабілетті "Индустрия 4.0" интеллектуалды басқару жүйелері мен шешімдерін енгізумен байланысты ғылыми, білім беру және өндірістік салалар үшін мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

 

Оқу нәтижелері

* Экономикалық-математикалық модельдеудің және Big Data өңдеудің заманауи әдістерін қолдану;

* Негізгі функционалдық талаптарды ескере отырып, бағдарламалық жасақтаманы жобалау және әзірлеу;

* Экономикалық-технологиялық процестердің және кіріс деректер ағындарының ерекшелігін талдау;

* Кәсіпорындарда бизнес-процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау, енгізу және пайдалану;

* Үлкен деректерді манипуляциялау, сақтау, талдау үшін бағдарламалық құралдар жасау;

 

Білім беру бағдарламасы бойынша Модульдер

* Бизнес және деректерді талдау, Алгоритмдер;

* Қызмет көрсету теориясы және кәсіпорынды басқару;

* Есептеу модельдері және үлкен деректерді талдау;

* Деректерді талдау және кәсіпкерлік;

* Ат кәсіпорындағы құқықтық нормалар;

 

Кәсіби қызмет саласы

* Өнеркәсіп пен тұрмыста заманауи зияткерлендірілген ұжымдық сымсыз датчиктер мен құрылғыларды (Заттар интернеті - IoT құрылғылары) жобалау, енгізу және пайдалану;

* IoT құрылғыларына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, сүйемелдеу;

* индустриядағы, шағын және орта бизнестегі қолданыстағы автоматтандырылған технологиялық процестерді басқару және зияткерлендіру;

* ірі бизнес орталықтар үшін Big Data талдау үшін бұлтты есептеулерді қолдану.

 

Зертханалар

* Siemens өнеркәсіптік контроллерлер зертханасы

* CISCO желілік академиясының зертханасы

* Ат академиясы (Microsoft, Oracle)

* HP зертханасы

* Ұлттық Аспаптар Зертханасы

 

Білім беру бағдарламасы

7М07115 - Машиналық оқыту және деректерді талдау

 

Білім аумағы:

* 7М07 - инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты:

* 7М071 - Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламасының тобы:

* M100 - Автоматтандыру және басқару

 

Біздің жұмыс берушілер

* ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты РМК

* «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

* «Қазақтелеком» АҚ

* Siemens Қазақстан ЖШС

* «InterGas Central Asia» ЖШС

* «Suntelcity» ЖШС

* «ИТП» АЭА инновациялық компаниялар қауымдастығы

* «Алатау технопаркі» ЖШС

* «Камоцци Пневматик Қазақстан» ЖШС

* «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС

* «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС

* «Alem Research» ЖШС

* «Almaty A. I. Lab» ЖШС

Академиялық мобиль:

* Новосібір мемлекеттік техникалық университеті, Ресей

* «Люблин политехникасы» техникалық университеті, Польша.

* Лиссабон университеті, Португалия.

* Лиссабон Жоғары Инженерлік институты , Португалия

* Санкт-Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Ресей.

* Штутгарт Университеті, Германия.

* Санкт-Петербург ұлттық ақпараттық технологиялар, механика және оптика зерттеу университеті, Ресей.

 

 

Аккредиттеу

ASIIN агенттігінің халықаралық аккредитациясы (Германия)

Ұлттық рейтингтер

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі( АРТА), Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚА).

 

Қызмет түрлері

* Машиналық оқыту бойынша маман;

* Нейрондық желі маманы;

* DataMining маманы;

* Жасанды интеллект жөніндегі Инженер;

* Жасанды интеллект бойынша маман;

 

Біздің серіктестер:

* Microsoft IT академиясы;

* Cisco академиясы;

* Oracle академиясы;

* Coursera білім беру платформасы;

* Siemens Зертханасы.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Үлкен деректер мен бұлтты технологияларды талдау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі IoT платформаларында дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қабілетті "Индустрия 4.0" интеллектуалды басқару жүйелері мен шешімдерін енгізумен байланысты ғылыми, білім беру және өндірістік салалар үшін мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

Оқу нәтижелері

* Экономикалық-математикалық модельдеудің және Big Data өңдеудің заманауи әдістерін қолдану;

* Негізгі функционалдық талаптарды ескере отырып, бағдарламалық жасақтаманы жобалау және әзірлеу;

* Экономикалық-технологиялық процестердің және кіріс деректер ағындарының ерекшелігін талдау;

* Кәсіпорындарда бизнес-процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау, енгізу және пайдалану;

* Үлкен деректерді манипуляциялау, сақтау, талдау үшін бағдарламалық құралдар жасау;

Білім беру бағдарламасы бойынша Модульдер

* Бизнес және деректерді талдау, Алгоритмдер;

* Қызмет көрсету теориясы және кәсіпорынды басқару;

* Есептеу модельдері және үлкен деректерді талдау;

* Деректерді талдау және кәсіпкерлік;

* Ат кәсіпорындағы құқықтық нормалар;

 

Кәсіби қызмет саласы

* өнеркәсіп пен тұрмыста заманауи зияткерлендірілген ұжымдық сымсыз датчиктер мен құрылғыларды (Заттар интернеті - IoT құрылғылары) жобалау, енгізу және пайдалану;

* IoT құрылғыларына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, сүйемелдеу;

* индустриядағы, шағын және орта бизнестегі қолданыстағы автоматтандырылған технологиялық процестерді басқару және зияткерлендіру;

* ірі бизнес орталықтар үшін Big Data талдау үшін бұлтты есептеулерді қолдану.

 

 

Зертханалар

* Siemens өнеркәсіптік контроллерлер зертханасы

* CISCO желілік академиясының зертханасы

* Ат академиясы (Microsoft, Oracle)

* HP зертханасы

* Ұлттық Аспаптар Зертханасы

 

Байланыстар

Қазақ Ұлттық Университеті әл-Фараби атындағы қазұу

Мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы, әл-Фараби даңғылы 71/23

Тел.: +7 (727) 377-33-30

Ақпараттық технологиялар факультеті, 222 кабинет

Жасанды интеллект және Big Data кафедрасы, 225 кабинет

Тел.: +7(727)2211587